Opnieuw Europees succes Partij voor de Dieren: kortere dier­­trans­porten, betere controles en hardere straffen


30 januari 2019

Transport van levende dieren moet verkort worden, dieren mogen niet meer versleept worden naar landen die niet voldoen aan Europese dierenwelzijnsstandaarden en overtredingen van de diertransportregels van de Europese Unie (EU) moeten harder worden aangepakt. Dat adviseerde de landbouwcommissie van het Europees Parlement vorige week in een rapport, mede op initiatief van de Nederlandse Partij voor de Dieren.


Angstig varken tijdens transport (Jo-Anne McArthur, We Animals)

In het zogeheten implementatierapport over diertransporten van de landbouwcommissie staat dat transporten met levende dieren – die nu nog dagen tot weken mogen duren – verkort moeten worden. Ook moet veel beter gecontroleerd worden of regels van de EU om dieren te beschermen tijdens transport wel worden nageleefd. Transporteurs die de regels niet naleven, met ernstig dierenleed tot gevolg, moeten harder en consequenter gestraft worden; bijvoorbeeld door inbeslagname van voertuigen. Bovendien mogen dieren niet langer vervoerd worden naar landen buiten de EU als naleving van dierenwelzijnsregels niet gegarandeerd is.

Het implementatierapport verscheen, mede op initiatief van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden tijdens diertransporten in en vanuit Europa. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp onderhandelde mee over de aanbevelingen van de landbouwcommissie. “Betere controles en zwaardere straffen voor foute diertransporten zijn hoognodig. Nu is het van groot belang dat diertransporten ook echt in de praktijk worden aangepakt en niet alleen op papier.”

Europese Commissie weigert dieren te beschermen


Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp

Dierenbeschermingsorganisaties leverden sinds 2007 tweehonderd gedetailleerde verslagen in bij de Europese Commissie. Daarin staat hoe dieren in overvolle trucks worden geladen, vaak niet rechtop kunnen staan en vervoerd worden bij extreme temperaturen. De verslagen bevatten daarnaast bewijzen van transport van zieke en gewonde dieren, dierenmishandeling en gebrek aan watervoorziening.

“Deze misstanden zijn stuk voor stuk in strijd met EU-regels, maar toch heeft de Europese Commissie al die tijd geen actie ondernomen om dieren beter te beschermen tijdens transport. Dat is een grote schande,” zegt Hazekamp.

De Europarlementariër reisde afgelopen zomer naar Kroatië en Slovenië om diertransporten te controleren.

“De transporten waarbij dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU zijn de langste en de meest gruwelijke. Na dagenlang onderweg te zijn in Europa worden dieren, vaak hardhandig en bij extreme hitte, overgeladen op schepen met bestemmingen ver buiten de EU. Zodra de dieren de EU-grens over zijn, wordt helemaal niet meer gecontroleerd hoe het met ze gaat en acht niemand zich nog verantwoordelijk. Dat is niet alleen wreed – het gaat immers om levende wezens met gevoel en bewustzijn – maar ook in strijd met een uitspraak van het Europese Hof. Daarin is bepaald dat dieren gedurende het gehele traject dat ze afleggen beschermd moeten worden volgens Europese regels. Dat is met geen mogelijkheid te garanderen, daarom moeten transporten naar landen buiten de EU verboden worden,” aldus Hazekamp.

Bovenop de aanbevelingen die de landbouwcommissie vorige week donderdag goedkeurde, had de Partij voor de Dieren nog extra voorstellen gedaan. “Bijvoorbeeld om transport van ongespeende dieren, zoals kalfjes van 2 weken oud, te verbieden. Daarnaast willen we het aantal diertransporten drastisch omlaag brengen. Dat kan alleen met minder landbouwdieren en meer lokale productie. De landbouwcommissie stemde hier niet mee in.”

Op 14 februari stemt het voltallige Europees Parlement in Straatsburg over de aanbevelingen van de landbouwcommissie.