Hayvanları Koruma Partisi  herkesin elek­trikli balık tutma fela­ketine karşı tutum sergi­lemeye çağırıyor


22 Kasım 2017

21 Kasım’da Avrupa Parlamentosu Balıkçılık Komitesi, elektro balıkçılık olarak bilinen tartışmalı karara oy verecek. Avrupa Bakanlar Kurulu, elektrik kullanılan bu yeni balık tutma yöntemini durdurmak istiyor. Bu durum elektronik balıkçılığı tamamen yasallaştırmak için ağır bir lobi kuran Hollanda hükümetinin hoşuna gitmedi. Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp bunu önlemek için bilim adamları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışdı. Elektrikli balık avlama deniz yaşamı için gerçekten sorumsuz riskler içeriyor ve hepimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır.Hazekamp, “Sürdürülebilir balıkçılık şu anda bir hikaye” dedi. Hazekamp, darbe balıkçılığına karşı herkesi imza kampanyasına destek vermeye çağırıyor.

Tartışmalı darbeli avlanma, deniz tabanı üzerinde sürüklenen ve elektrik şoku veren elektrik telleri ile çalışan bir yakalama tekniğidir. Sonuç olarak, balıklar alttan atlar ve böylece bir trol ile avlanır. Elektrikli balık avcılığı Avrupa Birliği’nde prensip olarak yasaklanmıştır, ancak lobiciler bugüne kadar Avrupa Komisyonu’nu darbeli balıkçılığı sınırlı bir ölçüde ikna etmeyi başarmışlardır.

Hollanda şimdi daha ileri gitmek ve elektronik balıkçılığın ‘geleneksel’ balıkçılık yöntemi olarak sınırsız olmasını istiyor. Hollanda hükümeti ve balıkçı lobisi, elektronik balıkçılığın sürdürülebilir ve balık dostu olduğunu iddia ediyor. Elektronik balıkçılık ile klasik balıkçı teknikleri arasında tutarlı bir karşılaştırma yapmayarak yanıltıcı bir görüntü oluşturuyorlar ve olumsuz yönlerini unutuyorlar. Elektronik balıkçılığı ile yapılan testler, bu yöntemin balıkların ciddi şekilde hasar görmesine ve ölümüne neden olabileceğini göstermektedir. Dahası, bu yöntem denizdeki ekosistem için büyük bir risk oluşturmaktadır. Örneğin, hafif elektriğe uzun süre maruz kalma, deniz suyunun kimyasal bileşimini değiştirebilir ve toprağın ömrünü etkileyebilir. Birçok balık türü elektriğe karşı duyarlıdır: köpek balıkları ve vatozlar yiyecek avı yaparken bunu kullanırlar.

Okyanusların çölleşmesi

Başka bir risk ise şudur; elektronik balıkçılık ile daha önce avlanmayan balıklar böylece avlanacaklar. Bu, sularımızın daha da hızlı boşaltılması riskine sahip olduğu anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler raporunda bu konuda daha önce uyarıda bulunulduğu gibi, şayet böyle devam edilirse 2050’de denizlerimizde balık kalmayacak. Uzmanlar bu raporda balık felaketinin ancak hükümetlerin balıkçı filolarına yönelik sübvansiyonlarını kesmesi ve balıkların okyanuslarda daha fazla alana sahip olması, örneğin korunan alanların kurulması yoluyla önlenebileceğini belirtiyor. Bu şekilde kötü şekildeki ekosistemler ve balık türlerine iyileşmek için gerçek bir şans verilir.

Avrupa sularında yapılan aşırı avlanmaya karşı Hollandalı balıkçılığı kısmen sorumludur. Balık türlerinin % 88’inden fazlası aşırı avlanıyor ve % 30’unun düzelmesi mümkün değildir. Hayvanları Koruma Partisi, balıkçılıkta yıkıcı (elektrikli veya başka bir teknik) yöntemlemlerin yasaklanmasına inanmaktadır. Herhangi bir alternatif balıkçılık yöntemine ancak katı sürdürülebilirlik kriterlerini karşıladıklarında izin verilebilir. Hayvanların refahı bunda önemli bir başlangıç noktasıdır.

İmza kampanyasına destek verin

Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp: ” Elektronik balıkçılık halihazırda savunmasız olan su altındaki flora ve fauna için feci sonuçlar doğuruyor. Bu yöntem balık tutmayı daha da büyük bir ölçekte yapar, oysa balık tutmayı azaltmamız gerekiyor. Avrupa’da balık popülasyonları o kadar kötü oranlara düştü ki şu andaki balıkçılık sektöründe verilen çaba artık uygun maliyetli değil. Bilim adamlarının önerdiği gibi balık stoklarının yeniden oluşturulmasına izin vermek yerine, sanayi mümkün olan her şekilde kalan balık rezervlerini tüketmeye karar verdi. Elektronik avlanma denizlerimizi mezarlığa çeviriyor ve bizler tüm gücümüzle buna direnmeliyiz. ”

Hazekamp, bir grup bilimadamı ve sivil toplum örgütü ile birlikte elektronik balıkçılığına herkesin karşı olmasını istiyor. İmza kampanyasını suana kadar zaten 55.000’den fazla kişi imzaladı.

On the 21st of November, the General Fisheries Commission of the European Parliament will vote on controversial pulse fishing, also known as electrofishing. The European Council of Ministers wants to impose restrictions on this new way of fishing, which uses electricity. The Dutch government expressed its displeasure against the restrictions because it lobbied to a great extent to fully legalise pulse fishing. The Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp, together with scientists and NGOs, makes every effort to prevent full legalisation. After all, electrofishing entails imprudent risks for marine life and will threaten the future of us all. “Sustainable (pulse) fishing is currently a myth,” according to Hazekamp. Hazekamp calls on everybody to sign the petition against pulse fishing.

Controversial electric pulse fishing is a catching method that uses electric wires that are pulled across the seabed and release electric pulses. It causes fish to jump up from the seabed so that they can be caught in the trawling net. Technically speaking, electrofishing is prohibited in the European Union but until now, lobbyists have time and again managed to convince the European Commission to permit electric pulse fishing on a limited scale.

The Netherlands wants to go even further now and allow unlimited electric pulse fishing as a ‘conventional’ fishing method. The Dutch government and fishing lobby argue that electric pulse fishing is sustainable and fish-friendly. They consistently compare pulse fishing with classical fishing methods, which gives a misleading view and causes negative aspects to be forgotten. Testing on pulse fishing revealed that this method causes serious damage and the death of fish. Additionally, this method presents a great risk for the marine ecosystem. Long-term exposure to light electricity could, for example, change the chemical composition of the seabed and affect the seabed life. Many fish species are sensitive to electricity: sharks and rays use it when hunting for food.

Desertification of the oceans

Another risk is that – because of the lighter fishing gear that can be used for pulse fishing – they can fish in areas that were previously left alone. This means that our waters are threatened to be overfished even more. This despite the fact that the United Nations previously warned that there won’t be any fish left by 2050 if we continue fishing this way. In that report, experts concluded that the fish disaster can only be avoided if governments start to cut subsidies for fishing fleets and if fish are given more space in oceans, for example by setting up protected zones. That way, the ecosystems and fish species that are in a bad way will really get the chance to recover.

Dutch fishery is partly responsible for the structural overfishing in European waters. No less than 88% of the species of fish is overfished and 30% will more than likely not be able to recover. The Party for the Animals believes that destructive forms of fishing (electric or not) must be banned. Possible alternative catching methods may only be permitted when they comply with strict sustainability criteria. Animal welfare is a key principle in this.

Sign the Petition

The Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp: “Pulse fishing has disastrous effects on all vulnerable underwater flora and fauna. This method makes fishing possible on an even larger scale while we should actually reduce the fishing industry. The fish populations in Europe have decreased to such extent that the current fishing industry efforts are no longer cost effective. Instead of allowing the fish populations to grow again, as scientists advise, the fishing industry decided to deplete the remaining fish reserves in any way possible. Pulse fishing is changing our ocean into a cemetery and we must do everything in our power to oppose to it.”

Hazekamp, together with a group of scientists and NGOs, calls on everybody to sign the petition against pulse fishing. More than 55,000 people have already signed the petition.