“Güney Ameri­ka’daki kan çift­li­kleri boykot edilmeli”


29 Şubat 2016

Avrupa Birliği, Gebe Kısrak Serum Hormonu’nun (PMSG) ithalatını ve kullanımını durdurmalı. PvdD’ye göre “Güney Amerika’daki çiftliklerde atlar bu hormonun elde edilmesi için canlı canlı kanlarını vermek zorunda bırakılıyorlar. Bu durum Avrupa mevzuatına uygun değil o nedenle de bu hormonun kullanılması Avrupa’da yasa dışı hale geliyor.” Avrupa parlementosu üyesi Anja Hazenkamp bu durumu Avrupa Komisyonu’nda dile getirdi.

9_paarden

Kaynak: Animals’ Angels

PMSG, gebe atların kanında bulunann bir hormon, Hollanda ve Almanya hayvan endüstrisinde hayvanların doğurganlığını arttırmak için kullanılıyor. Bu hormonu elde etmek için Arjantin ve Uruguay’daki ‘kan çiftlikleri’ diye nitelenen çiftliklerde sistematik olarak gebe atlardan çok fazla miktarlarda kan alınmakta. Hayvan hakları savunucusu örgüt Eyes on Animals son olarak bir çok kötüye kullanma ve sömürme belirledi. Henüz ana karnında olan taylar zamansızca alınmakta veya hayatlarına son verilmektedir. Büyük miktarlarda alınan kan yüzünden anne atlar da çok zayıflamakta ve bitap düşmektedirler.

Kan çiftlikleri Avrupa’da yasak oluklarından PMSG ithal edilmektedir, ithalatçı firmaların arasında iki tane de Hollandalı şirket bulunmaktadır. “Bu hormonun kullanımı da Avrupa mevzuatına aykırıdır” diye belirtiyor Avrupa parlementosu üyesi Anja Hazenkamp ve şunu da ekliyor: “Hayvanlara acı veya hasar veren her türlü üretme veya dölleme metodu Avrupa mevzuatında yasaktır. Hayvanların döllenmesi için PMSG kullanımı, bu hayvanların sırf hormonları için kanlarınının alınması sırasında çektikleri eziyetlerden soyutlanamaz. Bu çeşit uygulamalar kabul edilemez”.

Europe must ban the import of the fertility hormone Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) and prohibit its use. “For this hormone blood is collected from live horses in South American blood farms. The use of this hormone is contrary to European legislation as a result,” according to the Party for the Animals. MEP Anja Hazekamp has raised the issue with the European Commission.

9_paarden

Source: Animals’ Angels

PMSG, a hormone made of the blood of pregnant mares, is used in the Dutch and German livestock industry to improve the reproduction of animals. To produce the hormone, the so-called ‘blood farms’ in Argentina and Uruguay systematically extract large volumes of blood from pregnant mares. Animal welfare foundation Eyes on Animals recently found major abuses in this industry. For example, unborn foils of blood horses are prematurely aborted or are squeezed to death. The mother horses become very thin and grow weak because of excessive blood extraction.

PMSG is imported because blood farms are not permitted in Europe; two Dutch companies among others conduct this import. “But also the use in itself is in conflict with European legislation,” according to MEP Anja Hazakamp. “Breeding methods that hurt or injure the animals involved are not permitted in Europe. The use of PMSG to fertilise animals cannot be disassociated from the blood extraction from live horses to produce this hormone. This type of practice is just not acceptable,” according to Anja Hazekamp.