“Bojkot farmi krvi u Južnoj Americi”


29 veljače 2016

Europa mora prestati uvoziti hormon plodnosti Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) te zabraniti njegovu uporabu. „Kobilama zbog ovog hormona na živo vade mnogo krvi u južnoameričkim farmama krvi. Korištenje ovog hormona kosi se s europskim zakonima,“ izjavila je Stranka za životinje. Europarlamentarka Anja Hazekamp iznijela je problem pred Europskom komisijom.

9_paarden

Izvor: Animals’ Angels

PMSG, hormon koji se vadi izkrvi skotnih kobila koristi se u nizozemskoj i njemačkoj industriji kako bi učinila kobile plodnima. Kako bi dobili ovaj hormon, takozvane „farme krvi“ u Argentini i Urugvaju sistematski vade ogromne količine krvi skotnim kolibama. Organizacija za životinje Eyes on Animals uočila je pritom strašno zlostavljanje. Nerođenu ždrijebad nerijetko namjerno abortiraju ili uguše. Kobile majke postanu vrlo mršave zbog pretjeranog vađenja krvi.

Farme krvi su ilegalne u Europi i zato se PMSG uvozi; od strane najmanje dvije tvrtke u Nizozemskoj. „No i njegova uporaba se kosi s europskim zakonima,“ izjavila je europarlamentarka Anja Hazekamp. „Metode uzgoja koje životinjama mogu prouzročiti bol i patnju nisu dozvoljene u Europi. Korištenje PMSG-a za oplodnju životinja nemoguće je bez patnje kobila kojima se krv oduzima kako bi se dobio hormon. Ova vrsta prakse je nedopustiva,“ rekla je Anja Hazekamp.

Europe must ban the import of the fertility hormone Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) and prohibit its use. “For this hormone blood is collected from live horses in South American blood farms. The use of this hormone is contrary to European legislation as a result,” according to the Party for the Animals. MEP Anja Hazekamp has raised the issue with the European Commission.

9_paarden

Source: Animals’ Angels

PMSG, a hormone made of the blood of pregnant mares, is used in the Dutch and German livestock industry to improve the reproduction of animals. To produce the hormone, the so-called ‘blood farms’ in Argentina and Uruguay systematically extract large volumes of blood from pregnant mares. Animal welfare foundation Eyes on Animals recently found major abuses in this industry. For example, unborn foils of blood horses are prematurely aborted or are squeezed to death. The mother horses become very thin and grow weak because of excessive blood extraction.

PMSG is imported because blood farms are not permitted in Europe; two Dutch companies among others conduct this import. “But also the use in itself is in conflict with European legislation,” according to MEP Anja Hazakamp. “Breeding methods that hurt or injure the animals involved are not permitted in Europe. The use of PMSG to fertilise animals cannot be disassociated from the blood extraction from live horses to produce this hormone. This type of practice is just not acceptable,” according to Anja Hazekamp.