Avrupa tarım teşvi­kleri bio çeşit­liliğe tehdit oluştu­ruyor


20 Aralık 2017

Sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları toprak, su ve havanın kirlenmesine yol açmasının yanı sıra bio çeşitliğe de tehdit olurşturuyor. AB Ortak Tarım Politikası (GLB) bu durumu destekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF’nin Wageningen Environmental Research’e (Alterra) verdiği talimatla yaptırılan son araştırmada da bu sonuç ortaya çıktı. Hollandalı çiftçilere GLB tarafından tahsis edilen yıllık yaklaşık 1 milyar avroluk teşviğin büyük bir kısmının, doğa ve bio çeşitliliğin baskısının en çok hissedildiği yerlere gittiği saptandı. Bu nedenle WWF, GLB’nin teşvik politikalarını ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirmelerini talep ediyor.

Avrupa tarım politikası 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uygun fiyatlı ve yeterli gıda üretimini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu da aşırı yoğun ve büyük ölçekli tarım sonucunda Avrupa su, toprak, hava kalitesinin bozulmasına ve bio çeşitliliğin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır. Avrupa yıllık 60 milyar avro tarım teşviği vermektedir. Hollandalı çiftçiler geçmişten kazanılmış hakları nedeniyle toplam 750 milyon avro gelir teşviği alıyorlar. Bu teşviği alabilmek için doğa ve çevre ile ilgili yerine getirmeleri gereken bazı şartlar bulunuyor ancak bu şartların yeteri kadar etkili olmadığı ortaya çıktı. GLB’yi daha “yeşil” yapma girişimleri de gerekli sonucu vermedi.

Kökten değişim şart

Alterra’nın yayınladığı araştırma raporu, GLB’den gelen teşviklerle bio çeşitlilik üzerindeki baskı konusunun arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne seriyor. GLB teşviklerinin, yoğun tarım yapan, çevre ve bio çeşitliliğe olumsuz etkisi olan bölgelerde en yüksek olduğu saptandı. Buna ek olarak hali hazırdaki GLB kapsamında çevre ve bio çeşitliliği aktif olarak korumaya teşvik edici unsurlar bulunmuyor. Bu da GLB’ yi kökten yeniden yapılandırma konusunun öneminin altını yeniden çizmek gerektiğini ve Hollanda ve Avrupa’daki bio çeşitliliğin yitirilmesine bir son verilmesi gerektiğini vurguluyor. GLB’nin yeniden yapılandırılması, ileride toprağın kalitesinin koruması, yeterli temiz su ve polen yayan böcek çeşitliliği açısından tarımın kendisini de yakından ilgilendiriyor.

PvdD yerel bazda ve Avrupa çapında değişim için çabalıyor

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi PvdD senelerdir Hollanda ve Avrupa Parlementosu’nda tarımda çeşitlilik ve çiftçi ile tüketici arasında daha kısa mesafe olması konularında uğraş veriyor. Bunlar sağlıklı ver sürdürülebilir gıda konularının temellerini oluşturuyor. Biyolojik, yerel ve toprağa bağlı tarım standart olmalı. PvdD, AB’nin Ortak Tarım Bütçesinin çiftçilerin biyolojik tarıma geçmeleri konusunda yardım etmeye harcanması gerektiğini savunuyor. Zaman içerisinde tarım teşviklerine son verilmeli. Bunun yanında devlet de biyolojik bitki bazlı ürünlerin üretimini aktif olarak desteklemeli -ki çiftçiler teşviğe gerek kalmadan yeteri kadar kazanç sağlayabilsinler.


PvdD Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp

PvdD Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp Avrupa Birliği Konseyi Tarım Bakanları Toplantısı’nda (AGRI) ağır eleştirilerde bulundu: “Hayvancılık sektöründe milyarlarca hayvan acı çekip ölmekte, bio çeşitlilik ve çevre, tarım ilacı, toprağın asitlenmesi ve bilinçsiz gübreleme nedeniyle büyük tehdit altında ve küçük ölçekli çiftçi aileleri büyük ölçekli tarım nedeniyle battılar. Avrupa tarım politikaları kökten değişmek zorundadır.”

(Bu yazının bir kısmı Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (WWF) alınmıştır )

Unsustainable agricultural practices are the cause of pollution of soil, water and air and biodiversity loss, which is sustained by the EU Common Agricultural Policy (CAP). This was revealed in a recent study by Wageningen Environmental Research (Alterra), commissioned by the World Wide Fund for Nature (WWF). The bulk of the CAP funds of 1 billion euros each year is used mostly in those areas where pressure on nature and biodiversity as a result of agriculture is highest. WWF has therefore called for a radical reform of the CAP.

The European agricultural policy was developed after the Second World War in order to increase agricultural production for a sufficient and affordable food supply. This has resulted in extensive intensification and economies of scale with a major negative impact on the quality of Europe’s water, soil, air and biodiversity.

The EU spends 60 billion on agricultural subsidies each year. Dutch farmers receive a total of 750 billion euros in income support each year on the basis of historical rights. It is true that conditions with regard to nature, landscape and the environment are attached to receiving income support, but these have proven not to be effective. Earlier attempts to make the CAP more sustainable have largely been ineffective.

Radical change needed

The research report of Dutch institution Alterra highlights the relationship between payments from the CAP in the Netherlands on the one hand and the pressure on biodiversity on the other. CAP payments are especially high in regions with intensive farms that have a negative impact on the environment and biodiversity. In addition, the current CAP contains too few incentives to effectively protect nature and biodiversity. This underlines the necessity to radically change the CAP and halt biodiversity loss in the Netherlands and the rest of Europe. A reformed CAP is also in the interest of agriculture itself, as future-proof farming depends on services provided by nature such as healthy soils, sufficient clean water and pollinating insects.

Party for the Animals focuses on change at national and European level

In the Netherlands and in the European Parliament, the Party for the Animals has been arguing for years for more diversity in agriculture, closed loops and shorter chains between farmers and consumers. These are the building blocks for healthy and sustainable food. Organic, regional and land-based agriculture must become the norm.

The Party for the Animals wants the EU agricultural budget to be used to help farmers switch to organic farming. In time, the agricultural subsidies should be phased out. In addition, the government should actively support the promotion of organic plant products, to enable farmers to make a decent living without the help of subsidies.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

Party for the Animals MEP Anja Hazekamp has strongly criticised the European agricultural policy at the last meeting of the European Commission’s Agriculture and Rural Development (AGRI): “Billions of animals are suffering and dying in the livestock industry, biodiversity and the environment are being damaged by the widespread use of toxins, acidification and eutrophication, and family farms have collapsed as a result of the economies of scale. The European agricultural policy is in need of a radical change of direction.”

(Part of this text was taken from the World Wide Fund for Nature)