Worldlog Week 17 – 2012


23 april 2012

Dit Worldlog is geschreven door een medewerkster van Marianne Thieme in verband met haar zwangerschapsverlof.

Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zou de Partij voor de Dieren met vier zetels in de Tweede Kamer zitten, zo blijkt uit nieuwe peilingen. Dat is een verdubbeling van het aantal zetels dat wij op dit moment hebben in de Kamer. Geweldig nieuws dus! Het is erg fijn om te merken dat ons gedachtegoed door steeds meer mensen gesteund wordt.

Weinig begrip was er vorige week voor de olifantenjacht van de Spaanse koning Juan Carlos. De jacht kwam aan het licht toen de Spaanse koning met een gebroken heup terug kwam van zijn jachtreis in Botswana. Olifanten zijn streng beschermde dieren, maar voor kapitaalkrachtige plezierjagers wordt blijkbaar graag een uitzondering gemaakt. Onze fractie heeft Kamervragen gesteld om opheldering te krijgen over de olifantenjacht.

Daarnaast hebben we Nederlandse ministers opheldering gevraagd over het Nederlandse aanbod van dergelijke jachtreizen waarin het afschot van beschermde dieren wordt aangeboden. We willen bovendien weten of leden van het Nederlands Koninklijk Huis, die in het verleden met regelmaat samen met Juan Carlos jaagden op Kroondomein Het Loo, ook dergelijke vormen van jachttoerisme bedrijven. De Spaanse koning Juan Carlos heeft een omstreden staat van dienst waar het gaat om de jacht. Hij was in het verleden bij verschillende jachtincidenten betrokken. De jachtpraktijken van koning Carlos zijn bovendien niet te rijmen met zijn erevoorzitterschap van het Wereld Natuur Fonds in Spanje. Het Nederlandse Wereld Natuur Fonds heeft de jacht op olifanten vergoelijkt in een verklaring.

Het wordt tijd dat jachttoerisme verboden wordt, evenals het aanbieden van dergelijke jachtreizen in advertenties.

Op initiatief van de Partij voor de Dieren sprak de Tweede Kamer vorige week over de gevolgen van vuurwerk in Nederland. Tijdens een hoorzitting kwamen onder meer oogartsen, milieuspecialisten, vuurwerkexperts, politie en justitie aan het woord over hun visie op het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling.

De Partij voor de Dieren is voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk. Ieder jaar lopen honderden mensen ernstig letsel op rond de jaarwisseling, waaronder een groot aantal kinderen. De helft van de slachtoffers zijn omstanders, die zelf geen vuurwerk afstaken. Oogartsen wijzen erop dat het risico dat je loopt om gewond te raken tijdens de jaarwisseling in Nederland, in een ander land zou leiden tot een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Naast de oogartsen hebben ook burgemeesters zich inmiddels uitgesproken voor maatregelen. Veel burgers zijn eveneens voorstander van een vuurwerkverbod. In 2009 tekenden meer dan 65.000 mensen een burgerinitiatief dat de Kamer opriep om het afsteken van vuurwerk sterk te beperken. Dat manifest is destijds niet in behandeling genomen.

Het is tijd om de traditie om te vormen naar professionele vuurwerkshows. Dan kan iedereen genieten van mooi vuurwerk, zonder grote schade aan mens, dier en natuur. Binnenkort praat de Kamer hier verder over in een debat dat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren. Wordt vervolgd dus!

Tot volgende week!