Portugese partij voor de dieren boekt histo­rische winst tijdens de lokale verkie­zingen


11 oktober 2017

De Portugese partij voor de dieren, Pessoas-Animais-Natureza (kortweg ‘PAN’), heeft op zondag 1 oktober 2017 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Portugal in 32 gemeenten zetels gewonnen. Dat betekent dat de partij nu in 78% van de gemeenten een vertegenwoordiger heeft.


PAN-leden vieren feest na de verkiezingswinst

PAN had al één zetel in het Portugese nationale parlement en één zetel in een regionaal parlement. In twee van de 32 gemeenten heeft PAN twee zetels behaald: twee in Lissabon en twee in Cascais. In de rest van de gemeenten heeft PAN één zetel.

André Silva, de eerste parlementariër namens PAN, is erg blij met de resultaten: “Deze resultaten tonen aan dat PAN een aanjagersrol speelt in verandering en bewustwording. Ze laten zien dat steeds meer mensen onze boodschap begrijpen dat een traditie die het lijden en doden van dieren op kosten van publiek geld in stand houdt, onacceptabel is.”

On Sunday October 10th, the Portuguese party for the animals Pessoas-Animais-Natureza (PAN), booked a huge success during the municipal elections in Portugal winning seats in 32 municipalities. This entails that the party will be represented in 78% of the municipalities.


PAN members celebrating the election results

PAN already obtained one seat in the Portuguese national parliament and one seat in a regional parliament. Now PAN will be represented with two seats in two of the 32 municipalities, Lisbon and Cascais, and with one seat in each of the remaining 30 municipalities.

André Silva, the first parliamentarian on behalf of PAN, is very pleased with the results: “These results prove that PAN is playing a significant role in change and consciousness. They show that more and more people understand our message; that supporting a tradition of suffering and killing of animals with public money is unacceptable. ”