Partij voor de Dieren verzet zich tegen verhulling misstanden dier­in­du­strie


1 september 2020

In juni werd in de Canadese deelstaat Ontario een nieuwe wet van kracht die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt. Deze “Bill 156” maakt het dierenbeschermers, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten vrijwel onmogelijk om wantoestanden en dierenmishandeling naar buiten te brengen. “Een directe aanval op basale burgerrechten als het recht op informatie, het demonstratierecht en op persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en daarmee democratie”, aldus Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Omdat de Nederlandse regering nauwe handelsrelaties met Canada onderhoudt en daarbij naar eigen zeggen ‘gezamenlijk optrekt voor dierenwelzijn’, stelde zij schriftelijke vragen aan de verantwoordelijke Nederlandse ministers.

Doofpot misstanden Canadese dierindustrie
De nieuwe Canadese wet stelt het naar buiten brengen van misstanden in de dierindustrie strafbaar en perkt het recht op demonstratie bij slachthuizen in Ontario in. Dit terwijl er in de afgelopen jaren in deze deelstaat een groot aantal mishandelingen in de dierindustrie naar buiten zijn gebracht. Zo kwamen dankzij klokkenluiders, dierenbeschermers en onderzoeksjournalisten praktijken in de openbaarheid als het ‘doodgooien’ van kuikens, het mishandelen van varkens tot de dood erop volgde, en het langzaam laten sterven van nertsen die met grote wonden in hun kooien aan hun lot zijn overgelaten. Een groot deel van de dierenwelzijnswetgeving is naar aanleiding van dergelijke onthullingen opgesteld. Door de nieuwe wet wordt echter het verzamelen van bewijsmateriaal en het naar buiten brengen van informatie over dit soort praktijken gecriminaliseerd.

De Canadese Animal Protection Party, dierenrechtenorganisaties als Last Chance for Animals en verscheidende Canadese journalistenbonden en burgerrechtenorganisaties verzetten zich fel tegen de wet. “Bill 156 mag dan een provinciale wet zijn, er zijn al andere deelstaten die vergelijkbare wetten hebben ingevoerd of willen invoeren. We zullen dit soort wetgeving, waar dan ook, blijven bestrijden,” benadrukt de Animal Protection Party.

Volgens de tegenstanders is de wet in strijd met fundamentele burgerrechten. Om die reden is vergelijkbare wetgeving in verscheidene Amerikaanse staten inderdaad ongrondwettig verklaard door de rechtbank. “Mensen wereldwijd hebben het recht te weten waar hun voedsel vandaan komt,” zegt partijleider van de Nederlandse Partij voor de Dieren Esther Ouwehand. “De transparantie van de Canadese dierindustrie was al minimaal, nu wordt duidelijk dat de regering van Ontario koste wat kost aan het oog wil onttrekken wat zich afspeelt bij de productie van dierlijke producten. Met alle gevolgen van dien.”

Regan Russell.

Dood activiste
Een paar dagen nadat Bill 156 was aangenomen, kwam de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell van de Save Movement om het leven nadat ze tijdens een vreedzame demonstratie bij een slachthuis werd overreden door een vrachtwagen die varkens vervoerde. Veel dierenrechtenactivisten beschouwen haar dood als een gevolg van de steeds agressievere bejegening van dierenbeschermers door zowel de Canadese overheid als de Canadese vertegenwoordigers van de dierindustrie. Een onderzoek van de Canadese politie naar dit tragische voorval loopt nog.

“Vreedzame activisten verdienen, waar ook ter wereld, bescherming van hun overheid. De Canadese regering laat dit na en werkt een agressieve bejegening van activisten zelfs in de hand. Het is onacceptabel dat een overheid, wanneer er misstanden naar buiten komen die haar niet aanstaan, niet de misstanden maar de boodschapper aanpakt,” aldus Ouwehand. “Wij vragen de Nederlandse minister dan ook zijn Canadese ambtgenoten hierop aan te spreken en te vragen de vinger aan de pols te houden wat betreft het onderzoek naar de dood van Russell.”

Internationaal verzet
Ook politieke partijen voor de dieren in andere landen verzetten zich fel tegen wetten zoals Bill 156, ook wel “ag-gag-wetten” genoemd. Vorig jaar wist de Australische Animal Justice Party te voorkomen dat een dergelijke wet in de deelstaat Victoria werd aangenomen.