Verbod op export levende dieren in steeds meer landen! Partij voor de Dieren blijft druk opvoeren


3 mei 2023

Deze maand is er een einde gekomen aan de export van levende dieren over zee vanuit Nieuw-Zeeland. Ook in Brazilië heeft een rechtbank vorige week geoordeeld dat er geen levend transport meer mag plaatsvinden vanuit de havens van het land. De Partij voor de Dieren in Europa en zusterpartijen wereldwijd zetten zich al jaren in om miljarden dieren te verlossen van de vreselijke langeafstandstransporten waarbij structureel misstanden zijn aangetoond.

Protest tegen wrede diertransporten in het Europees Parlement, georganiseerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren samen met zusterpartijen uit verschillende landen.

Geen zeetransport meer voor levende dieren vanuit Nieuw-Zeeland. Het verbod dat in 2021 werd afgekondigd, is deze maand volledig ingegaan, na een overgangsperiode van twee jaar waarin boeren de exporthandel konden afbouwen. Goed nieuws voor vooral jonge koeien die veelal naar China werden vervoerd – een lange reis op overvolle schepen, vaak met verwonding, uitputting, hittestress en onvoldoende toegang tot water en voedsel tot gevolg.

Eerder voerde Nieuw-Zeeland al tijdelijke maatregelen in, nadat in 2020 een schip op weg naar China kapseisde, met de verdrinkingsdood van 6000 koeien en 43 bemanningsleden tot gevolg. Maar zoals de minister van landbouw benadrukte: zeetransporten vanuit Nieuw-Zeeland zijn altijd lang, en daarmee komt het dierenwelzijn hoe dan ook in het geding. Dierenwelzijn is ook de beweegreden achter de recente historische uitspraak van een rechtbank in Brazilië die levend transport over zee verbiedt. “Dieren zijn geen dingen. Het zijn levende levens met gevoel, dat wil zeggen: individuen die honger, dorst, pijn, kou, angst en wanhoop kunnen ervaren.”

Wie volgt!? Europese Unie, Australië?

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren bij een protest tegen levende diertransporten.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat grove aantasting van dierenwelzijn en misstanden tijdens levende transporten structureel zijn. Het Europese parlementaire onderzoek dat op aandringen van de Nederlandse Partij voor de Dieren werd uitgevoerd, toonde snoeihard aan dat de regels voor diertransporten binnen en vanuit Europa stelselmatig worden overtreden. Anja Hazekamp, lid van het Europees Parlement namens de Partij voor de Dieren, deed de afgelopen jaren ook zelf onderzoek naar diertransporten, aan de Europese buitengrenzen in Roemenië, Kroatië, Slovenië, Frankrijk, Bulgarije en Turkije. Zij monitorde onder andere ook de situatie rond het ‘horrorschip’ de Elbeik in de Spaanse haven Cartagena. Daarbij bracht zij steeds serieuze misstanden aan het licht, die zij stelselmatig in het Europees Parlement aan de orde stelde.

Vorige maand stelde Anja Hazekamp spoedvragen aan de Europese Commissie over de mishandeling van piepjonge kalfjes in de Franse havenstad Cherbourg, die door dierenwelzijnsorganisaties L214 en Eyes on Animals aan het licht werd gebracht. De controlepost waar de misstanden geconstateerd werden, is inmiddels tijdelijk gesloten door de Franse autoriteiten. Daardoor is het aantal kalfjes dat via Frankrijk wordt getransporteerd voorlopig gehalveerd. Voor Hazekamp is dat slechts het begin; zij pleit voor een algemeen verbod op zee- en lange afstandstransporten van kalfjes tot 12 weken die nog afhankelijk zijn van moedermelk. “Uit talloze controles blijkt dat deze lange-afstandstransporten per definitie gepaard gaan met ernstig dierenleed. We moeten ervoor zorgen dat kalfjes niet meer op deze helse transporten worden gezet”, aldus de Europarlementariër.

Bovendien wil de Partij voor de Dieren dat álle langeafstandstransporten per schip stoppen. Niet alleen kalfjes en koeien maar miljoenen schapen worden met duizenden tegelijk weken of zelfs maandenlang verscheept onder erbarmelijke omstandigheden. “Voor zulke horrortransporten per schip mag geen uitzonderingspositie gelden. Die moeten zo snel mogelijk stoppen,” aldus Hazekamp.

Daarin staat zij niet alleen. Ook de Australische zusterpartij Animal Justice Party zet zich al jaren in voor een totaalverbod op de export van levende dieren uit Australië en wist regeringspartij Labour Party ertoe te bewegen zich publiekelijk uit te spreken voor het uitfaseren van de export van levende schapen. Ook partijen voor de dieren uit zo’n zeventien andere landen wereldwijd hebben de Europese Commissie in een gezamenlijke brief opgeroepen om transporten die langer dan acht uur duren te verbieden en een einde te maken aan het transporteren van drachtige of ongespeende dieren.