Groei voor dieren­rech­ten­par­tijen bij verkie­zingen in Frankrijk, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Italië


29 juni 2022

Recente verkiezingen in Europa en Australië laten de gestage opkomst zien van politieke partijen voor dierenrechten, natuur en milieu. Kiezers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Australië bezorgden de Parti Animaliste, de Animal Welfare Party, de Partito Animalista en de Animal Justice Party Australia verkiezingswinst. Een duidelijk teken dat de internationale politieke beweging voor dierenrechten wereldwijd terrein wint in het politieke landschap. En die invloed gaat verder dan groeiende kiezersaantallen: andere partijen passen hun politieke programma aan of beloven publiekelijk substantieel actie te ondernemen ter verbetering van dierenwelzijn en de bescherming van wilde dieren en natuur, zoals in het geval van Australië.

"Dankzij haar 255,086 kiezers, bevestigt de Parti Animaliste haar onmiskenbare rol in de nationale politiek", reageerde de Franse dierenrechtenpartij na de parlementsverkiezingen van deze maand. Hoewel de verkiezingen voornamelijk om de twee grootste partijen draaiden, slaagde de Parti Animaliste erin om het aantal stemmen meer dan te verviervoudigen ten opzichte van de verkiezingen in 2017. En dat was niet het enige positieve resultaat van de campagne om dierenwelzijn op de politieke agenda te krijgen. "Onze activiteiten werpen hun vruchten af. Een aantal partijen heeft hun politieke programma's aangepast om ze diervriendelijker te maken", aldus Hélène Thouy, co-voorzitter van de Parti Animaliste.

Ondertussen namen zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Italië partijen voor de dieren deel aan gemeenteraadsverkiezingen, in verschillende gemeenten voor het eerst. En met succes. Zelfs met beperkte campagnebudgetten en media-aandacht, slaagden zowel de Animal Welfare Party UK als de Partito Animalista Italiano erin om een aanzienlijk aantal stemmen te vergaren. Een van de Britse kandidaten behaalde zelfs 3% van de stemmen en overtrof daarmee de veel grotere, nationaal vertegenwoordigde Liberaal-Democratische kandidaten in zijn gemeente. "Dit is niet het einde, het is pas het begin!"

Meer dan alleen stemmen! Winst voor dieren en natuur in Australië

In Australië behaalde de Animal Justice Party bij de Australische federale verkiezingen vorige maand meer stemmen dan drie jaar geleden. De AJP nam deel met kandidaten in alle deelstaten én kandidaten voor het lagerhuis. Australische kiezers kunnen op het stembiljet meerdere partijen rangschikken naar voorkeur. Ongeveer 190.000 kiezers kozen de AJP als partij van hun eerste keus, en miljoenen anderen plaatsten de partij hoog op de ranglijst. "Deze mensen hebben politici een duidelijke boodschap gestuurd, namelijk: dat het afschaffen van de ongebreidelde, geïnstitutionaliseerde en vaak door de overheid gesubsidieerde dierenmishandeling in Australië hun absolute prioriteit heeft", aldus de AJP.

Sterker nog: in aanloop naar de verkiezingen behaalde de AJP een aantal concrete, belangrijke overwinningen voor dieren en natuur door haar politieke invloed te gebruiken en de Australische Labour Party – die nu als nieuwe regeringspartij uit de verkiezingen is gekomen – ertoe aan te zetten zich in te zetten voor belangrijke hervormingen op het gebied van dierenwelzijn, wilde dieren en natuur. De AJP riep haar achterban op de Labour Party als tweede voorkeur in te vullen en hielp de partij zo aan voldoende zetels om een meerderheidsregering te vormen. In ruil daarvoor kondigde de Labour Party publiekelijk aan om de export van levende schapen (ongeveer 80% van de export-dieren in Australië) geleidelijk af te schaffen; om voor 2030 30% van het land- en zeegebied van Australië terug te geven aan de natuur en te beschermen; en om een onafhankelijke Inspecteur-Generaal voor Dierenwelzijn in te stellen die aan het Parlement rapporteert over de export van levende dieren en inbreuken op dierenwelzijnsregels.

"Dieren zijn nu sterker dan ooit vertegenwoordigd in het Federale Parlement. We zullen ervoor zorgen dat deze verkiezingsbeloften zo snel mogelijk overheidsbeleid worden," merkt de Animal Justice Party op. "We hebben nog nooit eerder op federaal niveau in deze positie verkeerd, AJP-prioriteiten worden wet! De komende jaren zullen we campagne voeren, wetgeving herzien en met de overheid samenwerken om deze initiatieven uit te voeren en om verdere doorbraken te bewerkstelligen."