Partij voor de Dieren eist einde mishan­deling kalfjes en Euro­com­mis­saris voor dieren­rechten


29 maart 2023

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie opgeroepen tot het aanstellen van een commissaris die zich volledig gaat inzetten voor dierenwelzijn en dierenrechten. Ook volgde zij vorige week een transport van 2000 piepjonge kalfjes van Ierland naar Nederland via Frankrijk en stelde zij de brute mishandeling en nalatigheid onderweg aan de kaak: “Dit duidt op structurele mishandeling van kalfjes die via deze route naar Nederland worden getransporteerd.” Hazekamp roept de Europese Commissie dan ook op de controlepost waar de mishandelingen plaatsvinden te stoppen én een einde te maken aan zee- en lange-afstandstransporten van kalfjes die nog afhankelijk zijn van melk.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Anja Hazekamp eist het aanstellen van een Eurocommissaris voor dierenrechten en dierenwelzijn.

Dat er nog altijd geen Eurocommissaris is die zich specifiek bezighoudt met het welzijn en de rechten van dieren is volgens Anja Hazekamp eigenlijk heel vreemd. “We houden in Europa miljarden dieren, opgepropt in stallen, in vrachtwagens, op schepen, in laboratoria, in dierentuinen, dolfinaria, circussen, arena’s, in winkels, op markten en in onze huizen. Maar ook de levens van dieren op het platteland, in de stad, in onze bossen, in de oceanen en de zeeën staan steeds meer onder druk. Waarom worden de rechten en het welzijn van deze dieren dan nog steeds niet erkend?” Nu de Europese Unie haar verouderde wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn herziet, is het volgens de Partij voor de Dieren hét moment een commissaris voor dierenwelzijn aan te stellen.

Bewijs structurele mishandeling kalfjes

Kalfjes onderweg van Ierland naar Nederland voor de productie van vlees.

Dat veel Europese regels op het gebied van dierenwelzijn nog ernstig worden overtreden, bleek deze maand opnieuw uit beelden die door de dierenbeschermingsorganisaties L214 en Eyes on Animals zijn gemaakt in een controlepost vlak bij de Franse haven Chebourg. Daarop is te zien hoe kalfjes stelselmatig worden geslagen met stokken, peddels en dranghekken. Medewerkers slaan daarbij met volle kracht op de kalfjes in en de dieren krijgen rake klappen op het hoofd.

Europarlementariër Anja Hazekamp reisde vorige week woensdag naar Cherbourg om de situatie ter plaatse nader te inspecteren en de betrokken autoriteiten en transporteur te confronteren met de misstanden. “Bij de controlepost troffen we hongerige en uitgeputte kalfjes aan tussen de 2 en 4 weken oud. Tijdens hun overtocht vanuit Ierland – 19 uur lang in vrachtwagens op een veerboot – hadden zij klaarblijkelijk geen toegang gehad tot voedsel of water. Dat is in strijd met Europese regels, die voorschrijven dat kalfjes minimaal om de 9 uur gedrenkt en gevoerd moeten worden,” aldus Hazekamp.

In urgent questions to the European Commission, Hazekamp demands the closure of the Cherbourg checkpoint. “We have seen that the abuse and neglect of young calves in Cherbourg is structural in nature. Such checkpoints are actually intended as a place where animals can recover from their journey, but the situation in Cherbourg only makes their – over 50 hours long – transport from Ireland to France and then onto the Netherlands even worse. Both the European Commission and France have a legal duty to close checkpoints where the welfare of animals is seriously violated,” Hazekamp said.

In spoedvragen aan de Europese Commissie eist Hazekamp dat de controlepost bij Cherbourg wordt gesloten. “We zien dat de mishandeling en verwaarlozing van jonge kalfjes in Cherbourg structureel van aard is. Dit soort controleposten zijn eigenlijk bedoeld als rustplek voor dieren, maar de situatie in Cherbourg maakt het meer dan 50-uur durende transport van Ierland naar Frankrijk en vervolgens naar Nederland alleen maar erger. Zowel de Europese Commissie als Frankrijk hebben de wettelijke plicht om controleposten te sluiten als er sprake is van ernstige schendingen van het dierenwelzijn,” aldus Hazekamp.

Nederland – de grootste kalfsvleesproducent van Europa – importeert jaarlijks zo’n 800.000 kalveren uit Duitsland, Denemarken en Ierland die in Nederland worden vetgemest en geslacht. Het overgrote deel van het kalfsvlees wordt vervolgens geëxporteerd naar Midden- en Zuid-Europa en China.

“Het is teleurstellend dat Nederland deze transporten niet zelf een halt toeroept, maar zich steeds weer verschuilt achter de Europese Unie in afwachting op acties,” aldus Hazekamp. Zij zet zich sinds jaar en dag onvermoeibaar in om een einde te maken aan de misstanden tijdens diertransporten en aan langeafstandstransporten binnen en buiten Europa. Eerder monitorde ze persoonlijk transporten in Slovenië en Kroatië en het horrorschip Elbeik in de Spaanse haven Cartagena. Op haar initiatief kwam er een Europees parlementair onderzoek naar diertransporten. Dat toonde systematische overtredingen aan en leidde tot heldere aanbevelingen aan de Europese Commissie.