Europese partijen voor dieren leggen fundament samen­werking Europese verkie­zingen 2019


5 december 2017

Den Haag, 5 december 2017 – Zeven partijen voor dieren die in 2019 deelnemen aan de Europese verkiezingen kwamen donderdag en vrijdag bijeen in Den Haag. Vertegenwoordigers van de Finse, Spaanse, Zweedse, Franse, Portugese, Duitse en Nederlandse partijen voor dieren deelden hun kennis, ervaring en ideeën voor samenwerking. Er bestaat een reële kans dat zij meerdere zetels behalen in het Europees Parlement.

Tijdens de laatste Europese verkiezingen wonnen Europarlementariërs die opkomen voor de belangen van dieren, natuur en milieu voor het eerst in de geschiedenis twee zetels in het Europees Parlement: de Tierschutzpartei (Duitsland) en de Partij voor de Dieren (Nederland). Dit is van groot belang, omdat in Europa besloten wordt over zaken die grote invloed hebben op dieren en hun omgeving. Denk aan de landbouw- en visserijsubsidies, vrijhandelsverdragen als TTIP en wetgeving over dierproeven en tradities die dierenleed veroorzaken. Bijna de helft van het EU budget wordt besteed aan landbouw.

Inmiddels is het aantal en de omvang van partijen voor dieren in Europa gegroeid. De Tierschutzpartei, PACMA (Spanje), PAN (Portugal), Animal Party Cyprus (Cyprus), Parti Animaliste (Frankrijk), Djurens Parti (Zweden), EOP (Finland) en Partito Animalista Italiano (Italië) behaalden electorale successen tijdens nationale, regionale en lokale verkiezingen. In aanloop naar de Europese verkiezingen wordt het vorige samenwerkingsverband TheEuroAnimal7 uitgebreid met zusterpartijen uit verschillende EU-lidstaten die opkomen voor de belangen van dieren, natuur en milieu.

Senator Christine Teunissen (PvdD): ‘Erg mooi om te zien hoe wij deel uitmaken van een groeiende, internationale beweging en inspirerend om met de collega’s van zusterpartijen samen te werken.’

The Hague, 5 December 2017 – Last Thursday and Friday, parties for animals from seven different countries who will be participating in the European elections of 2019, met in The Hague. Representatives of the Finish, Spanish, Swedish, French, Portuguese, German and Dutch parties shared knowledge, expertise and ideas to collaborate. There is a real possibility that these parties will gain multiple seats in the European Parliament.

For the first time in history, MEPS defending the interests of animals, nature and the environment gained two seats in the European Parliament in the last European elections: the Tierschutzpartei (Germany) and the Party for the Animals (PftA, the Netherlands). This is particularly important as in Europe, decisions are made on matters that have a significant impact on animals and their environment. These matters include subsidies for livestock and fisheries farming, free trade agreements such as TTIP, and legislation on animal testing and traditions causing animal suffering. Almost 50 percent of the EU budget is spent on agriculture.

Meanwhile, the number and size of parties for animals in Europe have increased. The Tierschutzpartei, PACMA (Spain), PAN (Portugal), Animal Party Cyprus (Cyprus), Parti Animaliste (France), Djurens Parti (Sweden), EOP (Finland) and Partito Animalista Italiano (Italy): all have gained electoral successes in national, regional and local elections.

In the run-up to the European elections, the previously established collaboration TheEuroAnimal7 is extended to include sister parties from several EU member states defending the interests of animals, nature and the environment.

Senator Christine Teunissen (PftA): ‘It is inspiring to be part of a growing international movement and collaborate with colleagues of our sister parties.’