Partidele pentru Animale din Europa pun bazele coop­erării pentru alegerile europene din 2019


5 decembrie 2017

Haga, 5 decembrie 2017 – Șapte partide pentru animale care participă la alegerile europene din 2019 s-au întâlnit joi și vineri la Haga. Reprezentanți ai partidului pentru animale finlandez, spaniol, suedez, francez, portughez, german și neerlandez au făcut schimb de cunoștințe, experiență și idei pentru a coopera. Aceștia au realmente șanse să câștige și mai multe locuri în Parlamentul European.

În timpul ultimelor alegeri europene, deputații europeni, care promovează interesele animalelor, naturii și mediului, au câștigat pentru prima dată în istorie două locuri în Parlamentul European: Tierschutzpartei (Germania) și Partidul pentru Animale (Țările de Jos). Acest lucru este foarte important, deoarece în Europa se hotărăsc aspecte care au un impact major asupra animalelor și a mediului înconjurător. Exemple sunt subvențiile pentru agricultură și pescuit, acordurile de liber schimb precum TTIP și legislația privind testarea pe animale și tradițiile care cauzează suferință animalelor. Aproape jumătate din bugetul UE este cheltuit pentru agricultură.

Între timp, atât numărul, cât și mărimea partidelor pentru animalele din Europa au crescut. Tierschutzpartei, PACMA (Spania), PAN (Portugalia), Animal Party Cyprus (Cipru), Parti Animaliste (Franța), Djurens Parti (Suedia), EOP (Finlanda) și Partito Animalista Italiano (Italia) au avut succes la alegerile naționale, regionale și locale.

În perioada premergătoare alegerilor europene, parteneriatul anterior ‘TheEuroAnimal7’ va fi extins cu partide-surori din diferite state membre ale UE care apără interesele animalelor, naturii și a mediului înconjurător.

Senatoarea Christine Teunissen (PvdD): „Este foarte frumos să vedem că facem parte dintr-o mișcare internațională în creștere și este inspirator să colaborăm cu colegii din partidele-surori”.

The Hague, 5 December 2017 – Last Thursday and Friday, parties for animals from seven different countries who will be participating in the European elections of 2019, met in The Hague. Representatives of the Finish, Spanish, Swedish, French, Portuguese, German and Dutch parties shared knowledge, expertise and ideas to collaborate. There is a real possibility that these parties will gain multiple seats in the European Parliament.

For the first time in history, MEPS defending the interests of animals, nature and the environment gained two seats in the European Parliament in the last European elections: the Tierschutzpartei (Germany) and the Party for the Animals (PftA, the Netherlands). This is particularly important as in Europe, decisions are made on matters that have a significant impact on animals and their environment. These matters include subsidies for livestock and fisheries farming, free trade agreements such as TTIP, and legislation on animal testing and traditions causing animal suffering. Almost 50 percent of the EU budget is spent on agriculture.

Meanwhile, the number and size of parties for animals in Europe have increased. The Tierschutzpartei, PACMA (Spain), PAN (Portugal), Animal Party Cyprus (Cyprus), Parti Animaliste (France), Djurens Parti (Sweden), EOP (Finland) and Partito Animalista Italiano (Italy): all have gained electoral successes in national, regional and local elections.

In the run-up to the European elections, the previously established collaboration TheEuroAnimal7 is extended to include sister parties from several EU member states defending the interests of animals, nature and the environment.

Senator Christine Teunissen (PftA): ‘It is inspiring to be part of a growing international movement and collaborate with colleagues of our sister parties.’