Esthers Blog: Heel veel goed nieuws voor de planeet ál haar inwoners!


9 juni 2021

Heel veel goed nieuws afgelopen maand voor mensen, dieren en onze planeet! In een van mijn eerdere blogs schreef ik al dat de wereld op een kantelpunt staat. Overal ter wereld gaan mensen van alle leeftijden en achtergronden de straat op of stappen naar de rechter om actie te eisen om onze aarde leefbaar te houden. Steeds meer mensen laten zich horen tegen onrecht: onrecht tegen mensen die het al moeilijk hebben en onrecht tegen miljarden dieren.

En ze boeken succes, met als meest recente voorbeeld: de rechtszaak die de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie (Friends of the Earth) samen met vele burgers won tegen het megavervuilende oliebedrijf Shell! Shell doet veel te weinig om de CO2-uitstoot vóór 2030 terug te dringen en brengt daarmee levens in gevaar, van mens en dier. Shell weet dat, al heel lang, en weet ook wat de oplossing is. Wie dan toch te weinig doet is strafbaar, zo oordeelde de rechter vorige week in een historische uitspraak. Dit is een flinke tik op de vingers, niet alleen voor Shell, maar alle grote vervuilers. Deze rechtelijke uitspraak biedt ook in andere landen kansen om zulke bedrijven aan te pakken. Hulde en veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

De directeur van Milieudefensie Donald Pols zei na de uitspraak van de rechter: “Vandaag is een kantelpunt. Ik ga naar huis met het gevoel dat de toekomst voor mijn kinderen er een stukje beter uitziet dan gisteren.” Zo is dat!

Kantelpunt voor de dieren
Dat kantelpunt hebben we ook voor dierenrechten gezien afgelopen maand. Allereerst doordat ons Partij voor de Dieren team drie cruciale wetswijzigingen voor elkaar heeft gebokst. Met die wetswijzigingen wordt eindelijk een begin gemaakt met werkelijke bescherming van dieren. Ze zorgen ervoor dat het natuurlijke gedrag van dieren leidend wordt in de veehouderij: dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem (bijvoorbeeld door het afknippen van staarten), maar het systeem moet worden aangepast aan de dieren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld eenden moeten kunnen zwemmen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien moeten kunnen grazen. Ook worden dieren straks eindelijk beschermd tegen stalbranden. Daarnaast kan het fokken van dieren voortaan zo nodig worden beperkt. Dit zijn belangrijke stappen op weg naar een einde aan de vee-industrie!

Ook in het Verenigd Koninkrijk was er een geweldige doorbraak: dat land gaat de wrede export van levende dieren verbieden! Onze Britse zusterpartij Animal Welfare Party heeft hiervoor lang campagne gevoerd. Zij zullen zich uiteraard onverminderd hard blijven maken om ook andere vormen van dierenleed te verbieden, zoals de verkoop van bont.

Libanon bracht ook goed nieuws voor mens en dier: recent is het Hayek ziekenhuis in Beirut als eerste ziekenhuis ter wereld overgegaan naar een volledig plantaardig (vegan) aanbod van maaltijden. Beter voor de gezondheid van mensen en dieren!

Alle bovengenoemde stappen zullen ook helpen om het risico op nieuwe pandemieën (zoals COVID-19) te voorkomen. Hoe dat precies zit? Bekijk onze korte animatie hierover, gemaakt door de wereldberoemde Steve Cutts! En wil je helpen om wereldwijd gezondheid van mensen en dieren te beschermen? Teken dan onze wereldwijde #Foodrevolution-petitie!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

De voor het British Animation Film Festival geselecteerde korte animatie “A Viral Spiral”.

Kanteling in de Europese Unie
Ook in de Europese Unie zagen we een kanteling, de groene, diervriendelijke en gezonde kant op. Het Europees Parlement heeft een eerder aangenomen voorstel tegen plantaardige zuivelproducten (zogenaamd Amendement 171) ingetrokken, nadat bijna een half miljoen burgers via een petitie hebben aangegeven het voorstel belachelijk te vinden. Het voorstel werd gepusht door de sterke melklobby, die bang is voor concurrentie van de groeiende populariteit van plantaardige melkproducten zoals havermelk en plantaardige kaas. Gelukkig heeft de lobby van de vee-industrie deze strijd verloren, dankzij acties van vele organisaties, burgers en bedrijven. Dat is niet alleen goed nieuws voor de dieren, maar ook voor het klimaat: plantaardige zuivelproducten zijn volgens o.a. Oxford Universiteit vele malen beter voor onze planeet dan dierlijke zuivel.

Een andere gigantische doorbraak is dat de Milieucommissie van het Europees Parlement mede dankzij inzet van de Partij voor de Dieren wil dat ecocide - de vernieling of grootschalige beschadiging van ecosystemen (zoals dumping van giftige stoffen, uitstoot van broeikasgassen, ontbossing) - wordt aangemerkt als een internationale misdaad tegen de menselijkheid. De Partij voor de Dieren heeft ook in Nederland een voorstel ingediend om ecocide strafbaar te stellen. Als dat gebeurt, kan het Internationaal Strafhof in Den Haag regeringsleiders en bestuurders van bedrijven strafrechtelijk vervolgen als zij zich schuldig maken aan ecocide.

Diezelfde Milieucommissie wil ook dat de EU substantiële extra maatregelen neemt om de natuur en biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Broodnodig, want het gaat heel slecht met de natuur.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Inspirerende campagnefilm van de Britse Animal Welfare Party.

Ten slotte nog goed nieuws van onze zusterpartij Animal Welfare Party: ze zijn qua aantal stemmen bij de recente lokale verkiezingen in London met meer dan 70% gegroeid vergeleken met eerdere verkiezingen. Omdat de Britten een moeilijk kiesstelsel hebben heeft de partij nog geen zetel in London gehaald, maar de groei is een sterk signaal van de Britse burgers dat ze een rechtvaardige, groene en diervriendelijke samenleving willen.

Vanessa Hudson, de leider AWP, gebruikte de slogan “Come on, London, let’s lead!”

Op naar meer moedig leiderschap overal ter wereld!

Tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren