Histo­rische door­braken in wette­lijke bescherming van dieren in Nederland en Verenigd Koninkrijk


20 mei 2021

Dankzij drie voorstellen van de Nederlandse Partij voor de Dieren worden dieren in de veehouderij beter dan ooit wettelijk beschermd. De wetswijzigingen die vorige week werden aangenomen door de Tweede Kamer, zorgen ervoor dat het natuurlijke gedrag van dieren leidend wordt. Dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem (bijvoorbeeld door het afknippen van staarten), en worden eindelijk beschermd tegen stalbranden. Daarnaast kan het fokken van dieren voortaan zo nodig worden beperkt. “Dit zijn belangrijke stappen op weg naar een einde aan de vee-industrie!”, aldus partijleider Esther Ouwehand. Ook het Verenigd Koninkrijk kondigde vorige week baanbrekende besluiten aan op het gebied van dierenwelzijn, zoals een verbod op de levende export van dieren en de wettelijke erkenning van dieren als ‘wezens met gevoel’. Deze maatregelen zullen ook helpen om het risico op nieuwe pandemieën te voorkomen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Partijleider Esther Ouwehand van de Nederlandse Partij voor de Dieren na afloop van de stemming over de drie voorstellen over de Wet Dieren.

“Dit is echt een enorme doorbraak voor die honderden miljoenen dieren in de vee-industrie”, juicht fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Het natuurlijk gedrag van een dier wordt voorop gesteld. Dat betekent dat dieren daglicht en genoeg bewegingsruimte krijgen. Het betekent ook dat er geen biggenstaartjes meer worden afgeknipt, dat er voldoende zwemwater beschikbaar moet zijn voor eenden en dat konijnen niet langer in draadgazen kooien mogen worden opgesloten.”

Daarnaast moeten dieren eindelijk wettelijk worden beschermd tegen stalbranden. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar komst in de Tweede Kamer in 2006 voor maatregelen tegen stalbranden, maar de regering neemt nauwelijks actie. De brandveiligheid bleek daardoor de afgelopen jaren verslechterd in plaats van verbeterd. Ouwehand: “Het kabinet vond het niet nodig om wettelijke regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen. Een Kamermeerderheid gelukkig wel. Dieren verdienen betere bescherming dan wc-rollen, en die krijgen ze nu.”

Dankzij de derde wetswijziging die werd aangenomen, kan voortaan een fokbeperking worden ingesteld om dierenleed te voorkomen. Bijvoorbeeld als de slachtsnelheid omlaag moet door een pandemie als corona, of bij een hittegolf die transport naar het slachthuis ondraaglijk maakt. “De Nederlandse veehouderij is nu zo ingericht dat doorlopend dieren worden gefokt. Zelfs bij bijvoorbeeld een hittegolf moeten de dieren naar het slachthuis omdat er aan de andere kant doorlopend dieren bij-gefokt worden en de stallen anders overvol raken. In zulke situaties moet je stoppen met fokken. Dankzij ons voorstel kan dat nu”, besluit Ouwehand.

Verenigd Koninkrijk: verbod op levende export en erkenning dieren als ‘wezens met gevoel’
Ook in het Verenigd Koningrijk kondigde de regering afgelopen week een reeks dierenwelzijnsmaatregelen aan die enthousiast zijn ontvangen door dierenwelzijnsorganisaties en de Animal Welfare Party. Naast een ‘Animal Sentience Bill’, die dieren voor het eerst in de Engelse geschiedenis formeel erkent als ‘wezens met gevoel’, omvatten die een verbod op een groot deel van de levende export van dieren, een verbod op de import van jachttrofeeën zoals ivoor en een verbod op het houden van mensapen als huisdier. Ook presenteerde de regering plannen om de illegale handel in puppy’s aan te pakken.

“Wij zijn heel blij met deze plannen van de regering,” reageert Vanessa Hudson, partijleider van de Engelse Animal Welfare Party, die vorige week bij de lokale verkiezingen in Londen en Schotland een enorme groei doormaakte. “Wij hebben lang campagne gevoerd op deze onderwerpen en er valt veel te vieren! Natuurlijk moet er ook nog veel gebeuren: zo ontbreekt bijvoorbeeld een algeheel verbod op de verkoop van fois gras en bont en op het online verhandelen van huisdieren. Ook daarvoor zullen wij ons onverminderd hard blijven maken.”

Het verbod op transport van levende dieren voor export volgt ook de recente dringende oproep van leiders van 18 politieke partijen voor dierenrechten aan de Europese Commissie om de export van dieren naar niet-EU landen te verbieden. Het transport van dieren duurt namelijk vaak dagen of weken en er is sprake van verschrikkelijk dierenleed. Nieuw-Zeeland heeft ook aangekondigd te stoppen met het transport van levende dieren over zee.