Esthers Blog: Positieve veran­dering hangt in de lucht


29 september 2020

Historicus Philip Blom zei het al: “We leven in een kanteltijd: het kan de ene of de andere kant opvallen. We zitten vast in een economisch model dat niet lang goed kan gaan. Of het eindigt in een catastrofe met nieuwe pandemieën, oorlogen om toegang tot hulpbronnen, noem maar op, of we gaan een andere kant op. Maar kantelen doet het. Dat staat vast.”

Overal zijn er tekenen van kanteling. Burgers komen in opstand tegen overheden die niet het lef hebben om de sociale rechtvaardigheidscrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de gezondheidscrisis goed aan te pakken. Afgelopen vrijdag deden mensen uit minstens 3100 (!) verschillende plaatsen in de wereld weer mee aan klimaatprotesten. Jongeren eisen actie. Actie niet alleen voor hun toekomst, maar ook voor een leefbaar heden. In landen als Vanuatu, de Filipijnen, India en Colombia zijn de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis namelijk nu al voelbaar.

Jongeren uit de hele wereld eisen actie tegen afbraak van ons klimaat, onze natuur en ons milieu. Op de foto jongeren uit Vanuatu, de Filipijnen, India en Colombia. Zij worden elke dag geconfronteerd met een ‘natuurlijke’ ramp. Foto’s via het platform Mondiaal Nieuws.

Lef om het oude systeem los te laten
Verandering hangt in de lucht. Maar econoom Keynes zei het al: de moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude. Ontsnappen aan de oude reflexen van overheden en vele politici om steeds maar weer te kiezen voor meer geld en de belangen van de vervuilende industrie, boven een leefbare aarde en de werkelijke belangen van burgers.

Nú is de tijd voor overheden om de oude reflexen los te laten en achter burgers te gaan staan. Te doen waar we overheden voor betalen: om het belangrijkste dat we hebben te beschermen, namelijk onze gezondheid en onze leefomgeving. Oplossingen zijn er genoeg. We hebben alleen meer politici met lef nodig. Dat betekent ook keuzes maken. Je kan als overheid niet zeggen dat je een duurzame en gezonde samenleving wilt, maar vervolgens alle vrijheid geven aan de ziekmakende voedselgiganten en miljarden euro’s pompen in de fossiele industrie, de luchtvaart en de veehouderij.

Deze maand heeft de Nederlandse regering haar plannen en begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Ze stuurt met die begroting echter toch weer op een kanteling richting catastrofes, in plaats van richting een gezonde samenleving. Een oud reflex. Wij gebruikten het politieke podium om iedereen weer wakker te schudden. Met woorden én onze kleding.

Dit jaar had ik daarom een pak aan van duurzame bamboestof. Op de rug van mijn pak stond: ‘Keerpunt, maar niet terug’. Want de crisis van dit moment is een keerpunt, maar zeker niet terug naar business as usual. Onze boodschap was: laten we niet teruggaan naar de oude reflexen, maar onze economie zo inrichten dat ze het welzijn van onze planeet, mensen en dieren versterkt.

Het pak van Esther, gemaakt door Mediha Kaplan van “Kaplan bespoke tailors for women”. Foto gemaakt door Thomas Slijper.

De aanhouder wint
De Partij voor de Dieren en onze zusterpartijen zijn de drijvende kracht van positieve verandering in de politieke arena. Consequent dagen wij de overheid en andere politici uit om oude, fossiele systemen los te laten. En met succes.

Een politiek commentator verwoorde onlangs op de radio goed waar de Partij voor de Dieren mee bezig is: “De Partij voor de Dieren is opgericht om het debat te verschuiven. Zij hebben ingebracht dat de politiek niet alleen gaat over ‘mensenzaken’ maar ook over ‘dierenzaken’. In het begin werd er lacherig over gedaan, maar nu zien we dat de partij een paradigmaverandering heeft bewerkstelligd: een niet geaccepteerd standpunt, geaccepteerd gemaakt.”

En zo is het. Onze boodschap was altijd: welzijn van mensen, dieren en planeet boven poen. Dankzij onze inzet erkennen nu steeds meer politici dat de vee-industrie een probleem is dat zo snel mogelijk moet verdwijnen. Ook wordt het verband erkend tussen ziektes zoals corona en de verkeerde manier waarop we met dieren omgaan. Wij hebben altijd gewezen op de vernietiging van de natuur en de mensen- en dierenrechtenschendingen die gepaard gaan met veel vrijhandelsverdragen. Lang waren we de enigen, maar inmiddels is in Nederland geen meerderheid meer voor zulke verdagen. Het volgende vrijhandelsverdrag (het Mercosur-verdrag), met landen als Brazilië, is onder aanvoering van de Partij voor de Dieren van tafel geveegd.

Ook het idee dat oneindige economische groei niet de oplossing is, maar het probleem, begint door te dringen. Steeds meer politici zien in dat we de focus op economische groei moeten loslaten. Dat we ons moeten richten op een gezonde economie, die de ecologische grenzen niet overschrijdt en die de gezondheid van mensen, dieren en natuur versterkt.

Het tij keert en de aanhouder wint.

Onze beweging groeit!

sther met de oprichters van de nieuwe Moldavische politieke partij voor de dieren (PONA).

Dat het verzet tegen de oude reflexen groeit is afgelopen weken ook duidelijk geworden in de politiek. In mijn vorige blog had ik het al over de doorbraken van onze Deense en Griekse zusterpartijen. Nu heeft onze Italiaanse zusterpartij Partito Animalista Italiano voor een doorbraak gezorgd door één zetel te veroveren in het parlement van de regio Campanië. Een unicum in de Italiaanse geschiedenis! Onze Europarlementariër Anja Hazekamp had voor de verkiezingen via een videoboodschap ook haar steun uitgesproken voor de Italiaanse zusterpartij.

Daarnaast is nog een politieke partij voor de dieren opgericht en dit keer in Moldavië! Deze nieuwe partij heet PONA (“Mensen, Natuur en Dieren”) en is na jarenlange strijd tegen oneerlijke electorale regels eindelijk officieel erkend als een politieke partij. Afgelopen week heeft de hoogste rechter in Moldavië daar een uitspraak over gedaan. Fantastisch nieuws voor de vele mensen in Moldavië die een gezonde toekomst willen voor mensen én dieren! In 2018 heb ik de geweldige mensen achter PONA mogen ontmoeten. Ik heb veel bewondering voor hun doorzettingsvermogen.

Samen gaan we het opnemen tegen iedereen die dieren, natuur en milieu in de weg zit. Samen zorgen we voor kanteling. De goede kant op.

Zorg voor elkaar en blijf in actie komen.

Tot de volgende keer,

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren