Actie nodig om ineen­storten natuur te stoppen


15 september 2020

Wereldwijd wordt de natuur op ongekende schaal uitgebuit en vernietigd door de mens. Dit blijkt uit het Living Planet Report, een analyse van de mondiale biodiversiteit die recent is gepubliceerd. Dierpopulaties zijn gemiddeld met meer dan tweederde gekrompen sinds 1970, terwijl de mensheid de grenzen opzoekt van de levensvatbaarheid van de aarde. Door overconsumptie, bevolkingsgroei en intensieve landbouw en veehouderij staan onze ecosystemen onder druk. Experts, NGO’s en politieke partijen voor dieren van over de hele wereld roepen op tot onmiddellijke actie. “Er is geen Planeet B. We moeten ons economische systeem en ons voedselsysteem fundamenteel aanpassen om onze gezondheid, veiligheid en overlevingskansen te beschermen”, zegt Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren.

Graffitikunstwerk dat vraagt om een betere bescherming van de biodiversiteit. Vorig jaar gecreëerd door dierenbeschermers en partijen voor dieren.

Het Living Planet Report 2020, samengesteld door 134 experts vanuit de hele wereld, is een van de meest uitgebreide analyses van de wereldwijde biodiversiteit. De resultaten bewijzen eens te meer dat we ons bevinden in de zesde uitstervingsgolf van leven op aarde. Volgens het Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019) van de Verenigde Naties staat het voortbestaan van één miljoen soorten op het spel door menselijke activiteiten. In elke regio op aarde storten populaties van gewervelde diersoorten ineen. In bepaalde regio’s, waaronder Latijns-Amerika en de Caraïben, is de hoeveelheid dieren met 94% gekrompen. In andere regio’s is de krimp minder, maar gemiddeld gaat het om een verontrustende daling van 68%.

“Alle indicatoren van biodiversiteitsverlies wijzen erop dat we snel de verkeerde kant opgaan”, zegt Mike Barrett, directeur van conservatie en wetenschap bij het Wereld Natuur Fonds (WWF). De oorzaken hiervan? De overexploitatie van ecosystemen, versnippering van leefgebieden, ontbossing en het omvormen van natuur tot landbouwgrond.

“Er is dringend behoefte aan acute verandering in de voedsel- en landbouwsector”, zegt Barrett. “Om te beginnen moeten er onmiddellijk wetten komen om ontbossing uit onze bevoorradingsketen te halen. Dat is echt cruciaal.” Ook David Attenborough, de bekende Britse bioloog die een aantal begeleidende essays schreef bij het rapport, benadrukt de noodzaak voor “systeemveranderingen in de productie van voedsel, energie, het beheer van onze oceanen en ons gebruik van materialen”. Ook wijst hij op de noodzaak “dat wat landen aan de Aarde onttrekken in evenwicht te brengen met wat zij daaraan teruggeven. Rijke landen hebben erg veel verbruikt, het is nu tijd om terug te geven.”

Plan B: natuurherstel en systeemverandering
Dit is precies wat de Partij voor de Dieren en haar wereldwijde zusterpartijen nastreven. Zoals partijleider Esther Ouwehand uitlegt: “Westerse overheden spelen een belangrijke rol in de teloorgang van natuurlijke hulpbronnen elders op de wereld. De grootschalige import van soja voor veevoer, hout en palmolie leiden rechtstreeks tot de vernietiging van tropische regenwouden en oerbossen, terwijl overbevissing door Europese visvloten ernstige schade toebrengt aan zeeën en oceanen over de gehele wereld. Onze huidige, op groei gebaseerde economie is onhoudbaar. Die vergroot de mondiale ongelijkheid en vernietigt de aarde. Oneindige groei op een planeet die niet meegroeit is simpelweg onmogelijk. Wat wij willen is een duurzame, ecocentrische economie, die binnen de grenzen van de Aarde genoeg biedt voor iedereen. Een economie zoals wordt omschreven in de donuteconomie van de Britse econoom Kate Raworth.”

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Econoom Kate Raworth legt het model van de donuteconomie uit.

De Partij voor de Dieren steunt de bescherming en het herstel van natuurgebieden op Aarde actief. “Onderzoek toont aan dat natuurbescherming en natuurherstel echt werken. Zowel dierpopulaties als de natuur als geheel laten in beschermde gebieden fantastische tekenen van herstel zien”, zegt Ouwehand. “De belangrijkste en meest effectieve maatregelen om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen zijn het verminderen van de consumptie van dierlijke producten, aangezien de productie van vlees, vis en zuivel een van de belangrijkste oorzaken is van natuurvernietiging, klimaatverandering, het verloren gaan van leefgebieden en ontbossing”. Daarom roept de Partij voor de Dieren, samen met haar zusterpartijen in andere landen, op tot een voedselrevolutie en een einde aan de bio-industrie.

Met lokale en nationale volksvertegenwoordigers in verscheidene landen en in het Europees Parlement, willen dierenrechtenpartijen dat al het beleid wordt beoordeeld op het effect op dieren, de natuur, het milieu en onze gezondheid. Zo leidt de Partij voor de Dieren het politieke verzet tegen destructief beleid, waaronder de internationale handel in wilde dieren, overbevissing, ontbossing en vrijhandelsverdragen zoals Mercosur.

“Steeds meer mensen worden zich bewust van de acute noodzaak voor systeemverandering en het aanpassen van onze gewoontes. Er is dus hoop!” voegt Ouwehand toe.

(Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op dit artikel uit The Guardian, door Patrick Greenfield)

Waar we voor staan

Biodiversiteit

Gerelateerde organisatie