Sunt necesare măsuri pentru abordarea colap­sului naturii și vieții sălbatice


15 septembrie 2020

Potrivit studiului The Living Planet Report, o evaluare publicată recent privind biodiversitatea la nivel global, natura de pretutindeni este exploatată și distrusă de oameni la o scară fără precedent. Populațiile de animale au scăzut drastic cu peste două treimi în medie din 1970, în timp ce umanitatea forțează limitele sistemelor planetei de menținere a vieții prin supraconsum, creșterea populației și agricultura intensivă. Experții, ONG-urile și partidele politice pentru drepturile animalelor din întreaga lume solicită luarea măsurilor imediate. „Nu există o Planetă B. Trebuie să ne schimbăm fundamental sistemul alimentar și economic și să nu ne mai punem în pericol sănătatea, securitatea și supraviețuirea însăși”, precizează Esther Ouwehand, liderul Partidului neerlandez pentru Animale.

Demers artistic care solicită o mai bună protecție a biodiversității. Organizat anul trecut de către partidele și activiștii pentru drepturile animalelor.

Studiul Living Planet Report 2020, elaborat de 134 de experți din întreaga lume, este una dintre cele mai detaliate evaluări a biodiversității globale. Rezultatele obținute reprezintă încă o dovadă a celei de-a șasea extincții în masă a vieții de pe Pământ, cu un milion de specii supuse riscului din pricina activității umane, în conformitate cu raportul de evaluare globală al ONU din 2019. În toate regiunile din lume, populațiile de animale sălbatice vertebrate sunt în colaps; în anumite regiuni chiar până la 94% (America Latină și Caraibele), iar în altele mai puțin, însă cu o medie alarmantă de 68%.

„Toți indicatorii privind pierderea biodiversității se modifică rapid în direcția greșită”, spune Mike Barrett, director executiv al departamentului de conservare și științe din cadrul World Wildlife Fund (WWF). Cauzele? Supraexploatarea ecosistemelor, fragmentarea habitatelor, defrișările și convertirea zonelor sălbatice în scopul producției alimentelor pentru oameni.

„Sunt necesare măsuri urgente și imediate în sectorul alimentar și agricol”, adaugă Barrett. „Pentru început, trebuie adoptate reglementări pentru eliminarea imediată a defrișărilor din lanțul nostru de aprovizionare. Acest lucru este absolut vital.” Sir David Attenborough, renumitul biolog britanic care a scris o colecție de eseuri care însoțesc raportul, evidențiază de asemenea nevoia unor „schimbări sistemice în modul în care producem alimentele, creăm energia, gestionăm oceanele și utilizăm materialele” și nevoia de a „crea o mai mare egalitate între ceea ce națiunile consumă și ceea ce dau înapoi. Națiunile mai bogate au consumat mult și acum a venit vremea de a da înapoi.”

Planul B: restaurarea naturii și schimbarea sistemică
Acesta este obiectivul Partidului neerlandez pentru Animale și partidelor sale soră la nivel global. În calitate de lider al partidului, Esther Ouwehand explică: „Guvernele vestice au o influență semnificativă asupra deteriorării resurselor naturale din alte părți ale globului. Importurile la scară largă de soia, lemn și ulei de palmier în detrimentul direct al pădurilor tropicale și pădurilor primare, precum și pescuitul excesiv prin flota europeană de pescuit deteriorează semnificativ mările și oceanele din întreaga lume. Sistemul nostru economic curent bazat pe creștere este nesustenabil; acesta sporește inegalitatea globală și distruge Pământul. Creșterea infinită pe o planetă finită este pur și simplu imposibilă. În schimb, noi ne dorim o economie sustenabilă, ecocentrică, care să ofere suficient pentru toată lumea, în limitele Pământului – conform modelului doughnut introdus de Kate Raworth, economist britanic.”

Trebuie să accepți cookie-urile pentru a putea viziona acest film

Kate Raworth, economist, explică conceptul economiei doughnut.

Partidul pentru Animale dorește să sprijine în mod activ restaurarea și protejarea siturilor naturale din întreaga lume. „Studiile arată că eforturile de conservare și măsurile de restaurare a naturii chiar funcționează. Atât natura, cât și populațiile de animale prezintă semne incredibile de recuperare”, declară Ouwehand. „Cea mai importantă și eficientă măsură pentru oprirea declinului biodiversității este reducerea consumului de produse animale, întrucât producția de carne și produse lactate reprezintă una dintre cauzele principale pentru distrugerea naturii, schimbarea climatică, pierderea habitatelor și defrișări.” Astfel, Partidul pentru Animale, împreună cu partidele soră din mai multe țări din întreaga lume solicită o revoluție alimentară și oprirea agriculturii industriale.

Cu reprezentanți aleși la nivel local și național în mai multe țări din întreaga lume și la Parlamentul European, partidele pentru drepturile animalelor doresc ca toate politicile să fie evaluate în contextul consecințelor lor asupra animalelor, naturii, mediului înconjurător și sănătății umane. Din acest motiv, Partidul pentru Animale conduce opoziția politică împotriva politicilor distructive precum comerțul internațional cu animale sălbatice, pescuitul excesiv, defrișările și acordurile comerciale precum Mercosur.

„Din ce în ce mai mulți oameni devin conștienți de nevoia urgentă de a-și schimba obiceiurile și sistemul. Așa că există speranță!”, adaugă Ouwehand.

(Acest text se bazează parțial pe acest articol din The Guardian scris de Patrick Greenfield)

Pentru ce luptăm

Biodiversitatea