Zdrava hrana, održiva polj­o­p­ri­vreda


Hrana je osnovna potreba za naše postojanje. Proizvodnja hrane stoga zaslužuje našu potpunu pažnju. Poljoprivreda nije industrija i životinje nisu strojevi. Održiva poljoprivreda budućnosti prvenstveno je usmjerena na biljnu hranu, bez otrova, umjetnih gnojiva ili genetskog inženjeringa i doprinosi održavanju zdravog ekosustava. Sadašnja stočarska proizvodnja je neodrživa.

Tijekom godina poljoprivredna politika u mnogim je zemljama uzrokovala mnoge gubitke; milijarde životinja koje pate i umiru svake godine u industriji; a priroda i okoliš su ozbiljno pogođeni masovnom upotrebom otrova, gnojiva, kao i eutrofikacijom (starenjem vodenih ekosustava).

Opskrba hranom je na Zapadu ozbiljno izvan ravnoteže. Ona u ovom trenutku čini veliki i neodgovoran pritisak na resurse i poljoprivredno zemljište u svijetu. To je, između ostalog, posljedica masovnog uvoza stočne hrane i korištenja umjetnih gnojiva i otrova u poljoprivredi.

Mali poljoprivrednici u Evropi su se našli u izuzetno teškoj situaciji zbog tendencije da farme postaju sve veće i veće. Sve to nauštrb europskih poreznih obveznika: svake se godine na poljoprivredne subvencije troši desetke milijardi eura, od kojih uglavnom imaju koristi velika poduzeća.

Zdrava, održiva poljoprivreda moguća je jedino ako obnovimo prirodne kružne tokove i kada poljoprivrednici dobiju fer cijenu za svoje proizvode. Mora postojati i puni uvid u to odakle dolazi naša hrana, kako se proizvodi i da li cijena pokriva troškove. Hranidbeni lanac mora biti kratak i otvoren kako bi se spriječilo neovlašteno rukovanje hranom. Ponuda mesa po preniskoj cijeni je neprihvatljiva i mi započinjemo borbu protiv rasipanja hrane.

Povezano

Prvi u svijetu: glavni grad Škotske Edinburgh odlučio se za biljnu prehranu kako bi se uhvatio u koštac s klimatskom krizom

Kao prvi glavni grad na svijetu, Edinburgh je nedavno potpisao Plant Based Treaty. Time gradsko vijeće prepoznaje da naš prehrambeni sustav igra središnju ulogu u krizi klime i bioraznolikosti, a time i u rješavanju te krize. Umjesto mesa i mliječnih proizvoda, biljna hrana stoga postaje polazište u državnim kantinama i školskim ručkovima u Edinburghu. A ako odluči gradsko vijeće, to će se dogodit...

Vijesti