Izvorna populacija morske vidre ponovno u Kanadi!


6 prosinca 2023

Dobre vijesti! Izvorne morske vidre vratile su se u Kanadu. Tisućama godina domorodački narod Haida živi u skladu s domorodačkim morskim vidrama. Početkom 19. stoljeća europski su trgovci istrijebili morske vidre zbog njihova krzna. Globalna populacija morskih vidri pala je s 300.000 na samo 1.000, a na kanadskom arhipelagu Haida Gwaii potpuno su nestale. Danas se ponovno može naći nekoliko obitelji morskih vidri, što je izazvalo veliku pometnju.

Narod Haida je autohtona skupina ljudi koji žive na otocima najmanje 12.500 godina. Sve do kolonijalne okupacije arhipelaga, narod Haida i morske vidre živjeli su zajedno u harmoniji. Krzno morske vidre također je imalo vrijednost za narod Haida: koristili su ga za odjeću i ceremonije, na primjer. Tek nakon što su Europljani osvojili i kolonizirali Sjevernu Ameriku, trgovina krznom morske vidre postala je kobna za populaciju morske vidre.

Nestanak morske vidre loše je utjecao na prirodu. Sektor intenzivnog ribolova učinio je ekosustav krhkim. Povratkom vidri već se primjećuje da igraju bitnu ulogu predatora, dovodeći ekosustav u ravnotežu na prirodan način. Zbog njihove prisutnosti bujaju i šume kelpa, koje zauzvrat pružaju veću raznolikost životinjskih i biljnih vrsta. Osim toga, alga je bogata željezom, biljnim nutrijentom koji može igrati važnu ulogu u zdravom i održivom prehrambenom sustavu, što također može koristiti lokalnom stanovništvu.