Okoliš, klima i energija


Granica izdrživosti Zemlje mora biti na vrhu svakog politi kog izbora. Biti oprezan sa Zemljom ne smije biti šuplja fraza, ona je doslovno od životne važnosti. Naša planeta nam pruža čist zrak, vodu, zdravu zemlju i sirovine koje su potrebne za opstanak ljudi i životinja.

Ako to koristimo ekonomi no, osiguravamo budu nost za sljede e generacije ljudi i životinja. Samo provođenjem snažne politike zaštite okoliša i promjenom na ina potrošnje možemo ostati unutar granica izdrživosti Zemlje.

Klimatske promjene i zagađenje okoliša moraju se zaustaviti što je prije mogu e kako bi Zemlja ostala mjesto na kojem se može živjeti. Za to je potrebno drasti no smanjiti emisije stakleni kih plinova, zaštititi prirodne resurse i biti štedljiviji u korištenju dragocjenih minerala.

Da je svaki građanin svijeta u ovom trenutku konzumirao kao prosje ni Europljanin, trebale bi nam gotovo tri planete. Zapadna prekomjerna potrošnja ne samo da nadilazi izdrživost Zemlje, već također potkopava položaj ljudi i životinja u siromašnijim dijelovima svijeta. Oni bivaju prvi i najteže pogođeni iscrpljivanjem prirodnih resursa, plja kanjem zemljišta, sušama i poplavama. Europske tvrtke redovito krše ljudska prava i krive su za veliko one išćenje okoliša, esto u zemljama u razvoju.

Želimo snažnu politiku klime i zaštite okoliša: postaviti ambiciozne ciljeve za smanjenje stakleni kih plinova, u initi energiju istom i obnovljivom, te poboljšati kvalitetu zraka i vode. Troškovi globalnih klimatskih promjena mogu se prepoloviti ako ešće ostavimo meso, ribu i mlije ne proizvode i po nemo jesti više na biljnoj bazi. Proizvodnja mesa u svijetu uzrokuje 40% više emisija stakleni kih plinova nego sav prijevoz i promet zajedno.

Povezano

Estherin blog: Pozitivne promjene su u zraku

Povjesničar Philip Blom već je rekao: „Živimo u prekretnici: može pasti na jednu ili drugu stranu. Zapeli smo u ekonomskom modelu koji ne može dugo ići dobro. Ili završava katastrofom s novim pandemijama, ratovima za pristup resursima, mnogo toga, ili idemo u drugom smjeru. Ali preokreće se. To je sigurno.“ Posvuda postoje znakovi preokreta. Građani se bune protiv vlada kojima nedostaje hrabrost ...

Vijesti