Worldlog Hafta 5 – 2015


26 Ocak 2015

Geçen hafta partimizin isteği üzerine biyo-sanayi üzerine mecliste tartışıldı. Hükümetin hayvancılığın hayvan refahı, gıda güvenliği, doğa ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, bunun daha da büyümesi üzerine karar vermesi anlaşılmaz. Tartışma sırasında Hollanda’da hayvancılığın bölgeselleştirilmesi ve azaltılmasının bu sorunları giderebilecek tek çözüm olacağını iddia ettim. Hükümete bunu arttırması için çağrıda bulundum.

Hollanda dünyada alan başına en çok hayvan sayısının düştüğü ülke. Hayvanlar gün ışığı görmeden, ahırlarda bir araya sıkıştırılmış olarak yaşıyorlar. Aşırı stres ve düşük direnç nedenleri hayvanların hasta olmalarına yol açıyor. Hasta hayvanlar ve zoonosis (hayvanlardan insanlara bulaşan bulaşıcı bir hastalık) halk sağlığı için risk taşırlar. Ayrıca Hollanda’da üretilen yıllık 4000 kilo gübrenin hayvan, doğa ve çevre üzerinde çok zararlı bir etkisi vardır.

Koeien in stal_FotoPvdD

Neyse ki Hollanda hızla büyüyen sığır sanayi sektörüne tepki gösteriyor. Örneğin bu hafta Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) Hollanda bankası Rabobank ve FrieslandCampina (çok büyük bir süt üreticisi) ile birlikte çiftçilerin doğa ile daha uyum içinde çalışmalarını sağlamak için bir kampanya başlattı. Ayrıca vatandaşlarda artık meralarda otlanan inekleri ve marketlerde yerel ve mevsimlik ürünleri görmek istiyor. Bu nedenle siyasetin umutsuzca bu konuda arka planda kaldığı sonucuna varabiliriz …

Hayvanların yeri sirkler değil!.. Neyse ki, bu yıl Eylül ayından itibaren sirklerde memeli vahşi hayvanların çalıştırılması yasaklanacak. Ama bu yasak bizce yeterli değildir. Meslektaşım Esther Ouwehand bu yasağın diğer büyük memeliler, sürüngenler ve kuşlar içinde genişletilmesi konusunda hükümete çağrıda bulundu ve ayrıca bu yasağın deniz memelilerinin Dolphinarium’ lardaki kullanımına da yansıtılması gerektiğini söyledi.

Leeuwen in hokjes 3

Güzel bir haber! Ekonomik İşler Bakanı sunduğumuz önerge sayesinde açık dükkan kapılardan kaynaklanan büyük ölçekli enerji israfına karşı mücadele etmek için esnaf ile konuşacağını söyledi.

Birçok mağaza kışın bile standart iş saatlerinde kapılarını açık tutuyor. Bununla beraber yaktıkları doğalgaz sokakları da ısıtır. Eğer esnaflar müşterilerin olmadığı zamanlarda kapıları kapalı tutmayı tercih ederlerse % 40 kadar bir enerji tasarrufu sağlayabilirler. Bu hem cüzdan hem de çevre için bir kazançtır. pedestrian-zone-347468_640

Sıra Avrupa’daki son haberlerde. İngiltere onlarca Avrupa vergi mükelleflerinin parasıyla binlerce gri sincap öldürmek istiyor. Avrupa Parlamentosu üyemiz Anja Hazekamp bu planı ‘zalim ve işe yaramaz bir av’ olarak değerlendiriyor . AB fonlarından yararlanmak isteyen arazi sahipleri, yeni kurallar çerçevesinde bu hayvanlar ile mücadele etmek mecburiyetindeler. Anja Avrupa Komisyonu’na İngiltere’nin başvurularını reddetmesi için soru önergesi verdi. İngiltere’nin planının amacı yerli türler olan kırmızı sincap çeşidini , yeni gelen griye karşı korumak olduğu yönünde. Ancak yapılan çalışmalar bu tür öldürme kampanyalarının hem gri hem de kırmızı sincap popülasyonları üzerinde çok az etkisi olduğunu tekrar ve tekrar gösteriyor. Kırmızı sincaplar çoğunlukla ormansızlaşma, kirlilik ve iklim değişikliğinden muzdaripler. Gri sincaplarla mücadele etmek konuyu çözmeye yardımcı olmuyor, bilakis sadece hayvanların acı çekmesine neden oluyor.

Eekhoorn_1_Monique_van_Someren_rechtenvrij_alleenmetnaamsvermeldingMonique van Someren

Geçen hafta 2014 yılının dünyanın en sıcak yılı olduğu açıklandı. 2015’in 2014’un rekorunu kırmaması için harekete geçmemiz gerekir.

Ayrıca bu aralar yaklaşan Bölge Meclisleri ve Devlet Su İşleri Kurumu seçimleri ile ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Gelecek haftalarda birçok ilde kampanyalarımızı başlatacağız. Önceliklerimiz ve eylemlerimiz hakkında sizi yakında daha fazla bilgilendireceğim.

Haftaya görüşmek dileğiyle!

Last week, the Lower House debated on factory farming on our request. It is unbelievable that the government chooses for further growth of the livestock industry despite the harmful effects on animal welfare, food safety, nature and the environment. During the debate I argued that diminishing the number of Dutch cattle and that focus on regionalisation are the only solutions for these problems. I called the government to look into this.

The Netherlands keeps the largest number of farm animals per area unit in the world. The animals are stuffed together in stables without any daylight. They become ill as a result of the high stress and their low resistance. Ill animals and zoonoses (infections that can be transferred from animals to humans) pose a risk to public health. Also, the 4,000 kilos of manure generated by cattle farming per year per Dutch person has a very harmful effect on nature and the environment.

Koeien in stal_FotoPvdD

Fortunately, we see that the resistance against megalomaniac livestock farming in the Netherlands is rising. This week, for example, the World Wildlife Fund launched a campaign together with the Dutch bank the Rabobank and FrieslandCampina (huge dairy producer) to have farmers work more in harmony with nature. And the public is also increasingly indicating that they want to see cows in fields and would prefer to have regional and seasonal products in supermarkets. We can thus conclude that politics is hopelessly behind the times…

Animals don’t belong in circuses! Fortunately, the ban on wild mammals in circuses will take effect in September of this year. But as far as we are concerned that ban doesn’t go far enough. My colleague Esther Ouwehand called the government to broaden the ban with other big mammals, reptiles and birds and to reflect on the use of sea mammals in the dolfinarium.

Leeuwen in hokjes 3

Good news! Further to our motion, the Minister of Economic Affairs said that he will enter into discussions with shopkeepers about how to address the huge energy waste as a result of shops keeping their doors open. Many shops keep their doors open during opening hours all the time, even in winter time. Shopkeepers are keeping the streets warm as a result. If they choose systems which close the doors if there are no customers coming in or going out, they will be able to save at least 40% on energy. A profit for both their pocket and the environment.

pedestrian-zone-347468_640

And here is some news from Europe. Great Britain wants to kill tens of thousands of grey squirrels, financed by European tax money. Our Euro MP Anja Hazelkamp called the plan ‘a cruel and pointless hunt’. Land owners who wish to be eligible for EU subsidy would be required to fight the squirrels under new rules. Anja has requested the European Commission in written questions to reject Great Britain’s application for the subsidy. The goal of the British plan is to protect the native species, the red squirrel, against the grey newcomer. But researches have shown each time that such killing campaigns have hardly any effect on squirrel populations, neither on the grey nor on the red. Red squirrels mainly suffer from the loss of adequate habitat due to deforestation, pollution and climate change. The fight against grey squirrels will get us nowhere and only lead to animal suffering.

Eekhoorn_1_Monique_van_Someren_rechtenvrij_alleenmetnaamsvermeldingPhoto: Monique van Someren

Last week, it was confirmed that 2014 was globally the warmest year on record. We have to take action now to fight the consequences of that and to prevent 2015 from breaking the record of 2014.

Additionally, we are working on the coming Provincial and Water Board elections. Next week we will start our campaign in many provinces. I will soon tell you more about our spearheads and actions.

Until next week!