Worldlog săptămâna 5 -2015


26 ianuarie 2015

Camera Inferioară a Parlamentului a dezbătut săptămâna trecută, la cererea noastră, tema bio-industriei. Este de neînțeles faptul că guvernul a decis să sprijine în continuare dezvoltarea sectorului zootehnic, în pofida efectelor negative ale acestuia asupra bunăstării animalelor, siguranței alimentare, naturii și mediului înconjurător. În timpul dezbaterii, am argumentat că reducerea zootehniei și începerea regionalizării sunt singurele soluții la aceste probleme. Am solicitat guvernului să investigheze aceste teme.

Olanda deține cel mai mare număr de animale de ferma pe metru pătrat din lume. Animalele trăiesc înghesuite în grajduri fără să vadă lumina zilei. Din cauza stresului mare și a imunității scăzute, se îmbolnăvesc. Animalele bolnave și zoonozele (o boală infecțioasă care poate fi transmisă de la animale la om) reprezintă un risc pentru sănătatea publică. De asemenea, cele 4.000 de kilograme de gunoi de grajd pe cap de locuitor, produs anual de sectorul zootehnic, are un efect foarte nociv asupra naturii și a mediului.

Koeien in stal_FotoPvdD

Din fericire, se vede în Țările de Jos că opoziția față de industria zootehnică megalomană crește. De exemplu, în această săptămână, Fondul Mondial pentru Natură împreună cu banca neerlandeză Rabobank și cu FrieslandCampina (producător foarte mare de lapte) au lansat o campanie pentru încurajarea fermierilor de a lucra mai mult în armonie cu natura. De asemenea, cetățenii afirmă din ce în ce mai des că doresc să vadă vaci pășunând și să găsească produse locale și de sezon în supermarket. Prin urmare, se poate concluziona că politica a rămas serios în urmă …

Animalele nu își au locul la circ! Din fericire, în luna septembrie a acestui an intră în vigoare interdicția mamiferelor sălbatice în circuri. Dar, în opinia noastră, această interdicție nu este suficient de cuprinzătoare. Colega mea Esther Ouwehand a cerut guvernului să extindă interdicția și asupra altor mamifere mari, reptilelor și păsărilor, și de asemenea, a cerut să se reflecte cu privire la utilizarea mamiferelor marine din Delfinariu.

Leeuwen in hokjes 3

Vești bune! Ca răspuns la moțiunea noastră, Ministrul Economiei a declarat că va discuta cu comercianții pentru diminuarea risipei de energie la scară largă cauzată de ușile magazinelor deschise în permanență. Multe magazine țin standard ușile deschise în timpul orelor de program, chiar și în timpul iernii. Prin aceasta, mulți comercianți încălzesc strada. În cazul în care optează pentru sisteme prin care ușile se închid atunci când clienții intră sau ies, aceștia pot economisi până la 40% la energie. Aceasta înseamnă câștig pentru portofel și pentru mediul înconjurător.

pedestrian-zone-347468_640

În continuare știri din Europa. Marea Britanie vrea să ucidă zeci de mii de veverițe gri, cu finanțare din banii contribuabililor europeni. „O vânătoare crudă și inutilă” numește deputatul nostru Anja Hazekamp acest plan. Proprietarii de terenuri care doresc să se califice pentru finanțare din partea UE, ar fi obligați, conform noilor reguli, să stârpească animalul. Anja a solicitat în scris Comisiei Europene să respingă cererea de finanțare pentru Marea Britanie. Scopul planului britanic este de a proteja o specie nativă, veverița roșie, împotriva nou-venitei gri. Cu toate acestea, studiile arată de fiecare dată că astfel de campanii de ucidere au un efect redus asupra populațiilor de veverițe, atât cele gri, cât și cele roșii.
Veverițele roșii suferă mai ales din cauza pierderii habitatului adecvat, cauzată de defrișări, poluare și schimbările climatice. Combaterea veveriței gri nu ajută la nimic și are ca rezultat doar suferința animalelor.

Eekhoorn_1_Monique_van_Someren_rechtenvrij_alleenmetnaamsvermeldingMonique van Someren

Săptămâna trecută s-a făcut cunoscut că 2014 a fost la nivel mondial cel mai călduros an vreodată. Pentru ca în 2015 să nu se doboare recordul din 2014, trebuie să luăm măsuri acum pentru a putea face față consecințelor.

În continuare suntem ocupați cu alegerile provinciale și cu alegerile organismelor guvernamentale regionale responsabile cu gestionarea apei. În săptămânile ce vor urma ne vom începe campania în mai multe provincii. Despre prioritățile și acțiunile noastre vă voi spune mai multe în curând.

Pe săptămâna viitoare!

Last week, the Lower House debated on factory farming on our request. It is unbelievable that the government chooses for further growth of the livestock industry despite the harmful effects on animal welfare, food safety, nature and the environment. During the debate I argued that diminishing the number of Dutch cattle and that focus on regionalisation are the only solutions for these problems. I called the government to look into this.

The Netherlands keeps the largest number of farm animals per area unit in the world. The animals are stuffed together in stables without any daylight. They become ill as a result of the high stress and their low resistance. Ill animals and zoonoses (infections that can be transferred from animals to humans) pose a risk to public health. Also, the 4,000 kilos of manure generated by cattle farming per year per Dutch person has a very harmful effect on nature and the environment.

Koeien in stal_FotoPvdD

Fortunately, we see that the resistance against megalomaniac livestock farming in the Netherlands is rising. This week, for example, the World Wildlife Fund launched a campaign together with the Dutch bank the Rabobank and FrieslandCampina (huge dairy producer) to have farmers work more in harmony with nature. And the public is also increasingly indicating that they want to see cows in fields and would prefer to have regional and seasonal products in supermarkets. We can thus conclude that politics is hopelessly behind the times…

Animals don’t belong in circuses! Fortunately, the ban on wild mammals in circuses will take effect in September of this year. But as far as we are concerned that ban doesn’t go far enough. My colleague Esther Ouwehand called the government to broaden the ban with other big mammals, reptiles and birds and to reflect on the use of sea mammals in the dolfinarium.

Leeuwen in hokjes 3

Good news! Further to our motion, the Minister of Economic Affairs said that he will enter into discussions with shopkeepers about how to address the huge energy waste as a result of shops keeping their doors open. Many shops keep their doors open during opening hours all the time, even in winter time. Shopkeepers are keeping the streets warm as a result. If they choose systems which close the doors if there are no customers coming in or going out, they will be able to save at least 40% on energy. A profit for both their pocket and the environment.

pedestrian-zone-347468_640

And here is some news from Europe. Great Britain wants to kill tens of thousands of grey squirrels, financed by European tax money. Our Euro MP Anja Hazelkamp called the plan ‘a cruel and pointless hunt’. Land owners who wish to be eligible for EU subsidy would be required to fight the squirrels under new rules. Anja has requested the European Commission in written questions to reject Great Britain’s application for the subsidy. The goal of the British plan is to protect the native species, the red squirrel, against the grey newcomer. But researches have shown each time that such killing campaigns have hardly any effect on squirrel populations, neither on the grey nor on the red. Red squirrels mainly suffer from the loss of adequate habitat due to deforestation, pollution and climate change. The fight against grey squirrels will get us nowhere and only lead to animal suffering.

Eekhoorn_1_Monique_van_Someren_rechtenvrij_alleenmetnaamsvermeldingPhoto: Monique van Someren

Last week, it was confirmed that 2014 was globally the warmest year on record. We have to take action now to fight the consequences of that and to prevent 2015 from breaking the record of 2014.

Additionally, we are working on the coming Provincial and Water Board elections. Next week we will start our campaign in many provinces. I will soon tell you more about our spearheads and actions.

Until next week!