Worldlog Hafta 26 – 2010


3 Temmuz 2010

Japonyali Greenpeace eylemcisi Junichi Sato'nun, Hayvanları Koruma Partisi’nin daveti üzerine geçen hafta Millet Meclisi Tarım DoÄŸa ve Gıdakalitesi komisyonu ile bir görüÅŸmesi vardı. Kendi ülkesinde balina avcılığı yolsuzluÄŸunu ortaya çikardığı için suçlanan Sato, komisyonu ile balina avcılığındaki Japonya’nın rolü ile ilgili tecrübelerini paylaÅŸtı

Japonya balinaların bilimsel araÅŸtırmalar için tutulduÄŸunu iddia ediyor. Ancak Japonya süpermarketlerinde, balina eti bulmak mümkün. Bu çerçevede Sato baÅŸka bir eylemci ile beraber illegal olarak tutulan, kaçak balina eti nakliyatını engelledi. Bunun üzerine balina avcıları deÄŸil, iki eylemci hakim karşısına çıkarıldı. Hayvanları Koruma Partisi Japonya hükümetinin balina avcılığına karşı tutumunu çok sarsıcı buldu; sadece balina avcılığı yasağına karşı sergilenen vurdumduymazlıkları için deÄŸil, çarpıklıklari ortaya çıkaran halka karşı sergilenen tutum icinde aynı ÅŸekilde düÅŸünüyor. Umarım Sato ile görüÅŸmemiz parlementoda tekrar balina için mücadele etme yolunda yeniden dürtü oluÅŸturur.

Avusturyalı bilim adamı Frank Fenner birÅŸeyler deÄŸiÅŸtirilmediÄŸi takdirde, insanlığın 100 yıl içinde neslinin tükeneceÄŸini tahmin ediyor. Ben “We have the scientific knowledge to do it [reverse climate change], but we don't have the political will”diyen, meslektaşı Stephen Boyden ile aynı fikirdeyim.Ä°ste tam bu noktada Hayvanları Koruma Partisi olarak bu zor olduÄŸunu bildiÄŸimiz mücadeleye giriyoruz. Dışlayarak deÄŸil, insan, doÄŸa ve çevrede çözüme gitmek için gerekli olan bir sürü insanı dahil ederek. Åžükürler olsun ki BirleÅŸik Milletler iklim deÄŸiÅŸiklığine karşı mücadele etmek için, daha az et yiyin çaÄŸrısını yaptı. Her ÅŸey iyiye doÄŸru gidiyor!

PaylaÅŸmak istediÄŸim güzel bir haber: 24 haziran’da Queen’ın gitaristi Brian May weblog’unda ÅŸu sözleri yazdı: “We visited Holland for the launch of WWRY Utrecht … which opens in September. Because of this I became aware of a strong movement for animal welfare over there. I think we need to learn from these excellent people. Cheers all, Bri”.

Ancak Flaman sosyalist politikacı Tobback’a göre Hayvanları Koruma Partisi’ne oy vermek ‘dekadan’ bir davranış. ‘Yüzbinlerce Hollandalı’nın, iÅŸsizlik artarken ve milyarlar tasarruf edilmesi gerekirken, kedi ve köpeklerin herÅŸeyden üstün tutulması dekadans bir durum, nokta.” Tobback’e mektup eÅŸliÄŸinde parti programını ve “Hayvanların haklılıkları, insanların mutluluÄŸu’ kitabımı gönderdim. Belliki Tobback partimizin kuruluÅŸ amacını araÅŸtırmak için yeteri kadar zaman bulamamış ve derin bir inceleme yapamamış yada bu fikre bir çok Hollandalı gibi alışması gerekiyor.

Son olarak Beyaz Rusya’dan üzücü bir haber. Orada 30.000 kunduzu, agaçları kemirdikleri için öldürecekler. Yakında ormansızlaÅŸtırmayıda hayvanlara mal edecekler….

Haftaya görüÅŸmek üzere!

Marianne

Japanese Greenpeace activist Junichi Sato had accepted an invitation from the Party for the Animals to meet with the Lower House committee on Agriculture, Nature and Food Quality. Sato, who is being indicted in his own country after he exposed corruption in the whaling industry, spoke from experience as he informed the commission about Japan’s role in whaling.

Japan maintains that it catches whales for research, but the whale meat turns up in Japanese supermarkets. As part of his fight against whaling, Sato and a second activist intercepted a transport smuggling the meat of illegally caught whale. But instead of the whalers being hauled before court, it was the two activists that found themselves in the dock. The Party for the Animals considers the attitude of the Japanese government with respect to whaling to be shocking – it is not only the total indifference to the ban on whaling itself, but its attitude towards citizens who try to expose the abuses. Hopefully the meeting with Sato will provide the Dutch parliament with fresh impetus to put whaling back on the agenda.

Austrialian scientist Frank Fenner predicted recently that the human species will be extinct within 100 years if policy remains unchanged. I tend to agree with my colleague Stephen Boyden who says: “We have the scientific knowledge to do it [reverse climate change], but we don't have the political will”. For us at the Party for the Animals, these words formulate perfectly the challenge we all face. Not by exclusion, but by including as many people as possible in the solutions that are necessary for people, animals and the environment. Fortunately, the United Nations has appealed for a reduction in the consumption of meat in order to combat climate change. We’re headed in the right direction!

A cool piece of news: On Thursday 24 June, Brian May, the guitarist of Queen states the following on his weblog: “We visited Holland for the launch of WWRY Utrecht … which opens in September. Because of this I became aware of a strong movement for animal welfare over there. I think we need to learn from these excellent people. Cheers all, Bri”.

Flemish socialist politician Tobback labels a vote for the Party for the Animals as ‘decadent’. The fact that “several hundreds of thousands of Dutch citizens consider the interest of dogs and cats to be of the ultimate importance while unemployment rises and billions of euros have to saved – a society that tolerates that kind of thing is decadent – period.” I sent Tobback a letter with our political programme and my book ‘Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen’. Apparently Mr. Tobback has not yet found the time to examine the background to our party or he still really has to get used to the idea – as do a great many Dutch citizens.

Finally, a sad report from Belarus, where they are planning to shoot dead 30,000 beavers because they gnaw at trees. It won’t be long before they are blaming deforestation on animals…

Until next week!

Marianne