Worldlog Hafta 19 – 2012


1 Mayıs 2012

Geçen hafta Hollanda Brussel normu uyarınca bütçe açığını % 3’ün üzerine çıkmaması için antlaÅŸma saÄŸlandı. AntlaÅŸma Kunduz koalisyonu oluÅŸturan partiler tarafından yapıldı. VVD, CDA, YeÅŸilSol. Hiristiyan BirliÄŸi ve D66 geçen sene Afgan eyaleti Kunduz’a Hollanda polis birliÄŸi gönderme kararı aldıkları için bu ismi aldılar. Biz 18 haftada polis memurlarına okuma ve yazmayı ögretmenin ve mesleki eÄŸitim vermenin imkansız olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.

Kunduz koalisyonu geçen hafta bizim destek vermemizin imkansız olduÄŸu bir tasarruf paketinde antlaÅŸmaya vardılar. Bu koalisyon örneÄŸin yeni uygulamaya giren hayvanlar polisini kurban ettiler. PVDA ve D66 hayvanlar polisinin tasarruf amacıyla kaldırıldığını söylediler ancak biz buna inanmıyoruz. Bu hareket, hükümetten desteÄŸini çekerek hükümetin düÅŸmesine sebep olan PVV’den (hayvanlar polisin uygulamaya girmesini saÄŸlayan) öç almak için yapıldı. Bir polis memurunun eÄŸitimin bedeli 500.000 avro, ama gerekli tasarruf zorunluklarına raÄŸmen Kunduz’a yapılacak yardım devam ettirilmeli. Görünen o ki hayvanlar refahı alanında tasarruf yapılınabiliniyor ve yine olan hayvanlara oluyor.

Hayvanlar polisin gelmesi ve hayvan eziyeti ÅŸikayetini bildirildiÄŸi merkezin oluÅŸturulmasından beri hayvan eziyetı iki kat daha fazla bildiriliyor. Hayvanlar polisi sayesinde ihmal edilen ve eziyet edilen hayvanlar daha çabuk sahiplerinden alınıyor ve suçlular daha fazla cezalandırılıyor. 2012 yılın ilk üç ayındaki alınan idare hukuku önlemleri, 2011 yılında alınan önlemlerden üç kat daha fazla. Biz hayvanlar polisinin gerekli olduÄŸunu savunuyoruz!

Hollanda’da domuz balığı ve fokların ölüm sayısı korkunç yüksek. 1 marttan beri Ouddorp’ta25 tane domuz balığı sahile vurdu. Muhtemelen balık aÄŸları buna sebep oluyor. Ekstra gelir saÄŸlamak isteyenler olduÄŸu için bu balıklar ağır yaralı bir ÅŸekilde sahile vuruyor. Anja Hazekamp, Millet Meclisinde benim görevimi devir alan kiÅŸi bu konu ile ilgili çekilmiÅŸ (geçici) bakan vekili Bleker’e soru sordu.

Ouddorp sahiline çok sık olarak hayvanlar vuruyor. Ancak çok kısa zaman içerisinde çok fazla domuz balıklarının yaralı halde sahile vurmalari çok dikkat çekici. Koruma altında bulunan bu memeli deniz hayvanları kemiklerine kadar kesik yaraları almışlar ve bazen etleri parça parça olmuÅŸ. Yaranlanmalarının sebebi henüz ortaya çikarılmadı, ancak kesik yaralarının kasıtlı olarak yapıldığı görünüyor. Domuz balıklarının ekstra gelir saÄŸlamak için kesildikleri tahmin ediliyor. Bizde bu sebeple fok balıklarının ölümünün bu balık aÄŸları ile alakası olup olmadığını öÄŸrenmek istiyoruz. Åžayet öyleyse bunu engellemek için neler yapılabilineceÄŸini ögrenmek istiyoruz.

Brazilya’dan güzel mesaj. I just want to say THANK YOU for the wonderful documentary Meat the truth. It was informative, powerful and wonderfullly delivered. Congratulations!!!! Luiz Reikdal, from Curitiba BRAZIL. Meat the Truth belegeselini henüz görmediniz mi? Belgeseli buradan tamamen izliyebilirsiniz http://www.meatthetruth.nl/en/.

Obama bile bizim Avrupada Hayvan refahı ile ilgili yürüttüÄŸümüz çalışmalardan etkilenmeye baÅŸlamış.

Japonya’dan haber: Japonya’nın ÅŸaibeli koyu Taiji’de yunus balığı parkı kurulacak. Bu koya her sene bir çok yunus balığı girmesi saÄŸlanıyor. Bunların bir bölümü yakalanıyor ve dünyanın her yerinde bulunan yunus balığı parklarına satılıyor. Geriye kalan yunus balıkları etleri için vahÅŸice öldürülüyor. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için the Cove belgeselini izliyebilirsiniz. Åžimdi Taiji koyun bir bölümünü kapatarak insanların yunus balıkları ile yüzebilecekleri bir yunus balığı parkı kurmayı uydurdu. Yunus balıklarını vahÅŸice öldürüp sonrada bunu halk atraksiyonu haline getirmek nekadar garip bir fikir. Umarim bu uÄŸursuz plan gerçekleÅŸtirilmez ve yunus balığı öldürülmesi yasaklanır!

Selamlar, Marianne