Worldlog Week 19 – 2012


1 mei 2012

Vorige week is in Nederland een akkoord bereikt om te voldoen aan de norm van Brussel om het begrotingstekort niet boven de drie procent te laten uitstijgen. Het akkoord is gesloten tussen partijen die samen de Kunduzcoalitie worden genoemd. De partijen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 vormen deze coalitie, omdat ze vorig jaar samen besloten dat er een Nederlandse politiemissie naar de Afghaanse provincie Kunduz moest gaan. Volgens ons is het onmogelijk om politieagenten in achttien weken te leren lezen en schrijven en tegelijk een beroepsopleiding te geven.

De Kunduzcoalitie is vorige week tot een pakket van bezuinigingen gekomen waar onze partij onmogelijk achter kan staan. Deze coalitie heeft bijvoorbeeld de pas opgerichte dierenpolitie geofferd. Door de PvdA en D66 wordt gezegd dat de dierenpolitie wordt afgeschaft omdat er bezuinigd moet worden, maar dat geloven wij niet. Dit is uit wraak op de PVV (die het dierenpolitie in het leven had geroepen), omdat deze fractie uit de gedoogcoalitie is gestapt waardoor het kabinet is gevallen. De opleiding van 1 agent in Kunduz kost 500.000 euro, maar de missie in Kunduz moet doorgaan ondanks de noodzakelijke bezuinigingen. Op dierenwelzijn bezuinigen kan schijnbaar wel, en daar zijn de dieren weer de dupe van.

Sinds de komst van de dierenpolitie en het meldnummer voor dierenleed wordt bijna twee keer zoveel dierenleed gemeld. Verwaarloosde en mishandelde dieren worden veel vaker bij hun eigenaren weggehaald en daders worden vaker bestraft. Dankzij de dierenpolitie. Het aantal bestuursrechtelijke maatregelen is over het eerste kwartaal van 2012 al 3 keer zo hoog als in héél 2011. Wij blijven pleiten voor deze broodnodige dierenpolitie!

In Nederland is de sterfte onder bruinvissen en zeehonden schrikbarend hoog. Op de stranden bij het plaatsje Ouddorp zijn sinds 1 maart al 25 bruinvissen aangespoeld. De vele visnetten en visfuiken in zeearm de Grevelingen zijn mogelijk de oorzaak van de hoge sterfte. Het lijkt er op dat deze zeezoogdieren als bijvangst zijn losgesneden uit de netten om vervolgens zwaar verminkt aan te spoelen in de buurt van Ouddorp. Anja Hazekamp, mijn vervangster in de Tweede Kamer, heeft hierover vragen gesteld aan demissionair staatssecretaris Bleker.

In de omgeving van Ouddorp spoelen er wel vaker dieren aan, maar het opmerkelijke is dat het er zeer veel in korte tijd zijn en dat de meeste bruinvissen ernstig verminkt zijn. Deze beschermde zeezoogdieren hebben snijwonden tot op het bot en soms ontbreken zelfs hele stukken vlees. De oorzaak van de verwondingen is nog niet opgehelderd, maar de snijwonden lijken heel bewust te zijn aangebracht. Het lijkt zeer aannemelijk dat de verminkte bruinvissen als bijvangst uit visnetten en -fuiken zijn gesneden. Wij willen dus weten of de dood van de zeehonden te maken heeft met visnetten en zo ja, wat er aan gedaan gaat worden om dit te voorkomen.

Leuk berichtje uit Brazilië ontvangen: I just want to say THANK YOU for the wonderful documentary Meat the truth. It was informative, powerful and wonderfullly delivered. Congratulations!!!! Luiz Reikdal, from Curitiba BRAZIL. Meat the Truth nog niet gezien? Je kunt de documentaire in zijn geheel zien op http://www.meatthetruth.nl/en/.

Zelfs Obama begint geïnspireerd te raken door onze Europese vorm van politieke belangenbehartiging voor dieren.

Nieuws uit Japan: In de beruchte Japanse inham in Taiji komt een dolfijnenpark. In deze baai worden elk jaar vele dolfijnen de baai in gedreven. Een deel daarvan wordt gevangen en verkocht aan dolfinaria over de hele wereld. De overgebleven dolfijnen worden op gruwelijke wijze gedood voor hun vlees. Meer over dit afschuwelijke feit is te zien in de documentaire The Cove. Nu heeft Taiji bedacht dat een deel van de baai wordt afgesloten om daar een dolfijnenpark te beginnen waar mensen kunnen zwemmen met dolfijnen. Wat een bizar idee om in één baai dolfijnen op een afschuwelijke manier te doden en er tegelijkertijd een publieksattractie van te maken. Hoop dat dit onzalige plan niet door gaat en de dolfijnenslacht snel wordt verboden!

Groeten, Marianne