Worldlog Hafta 14 – 2009


3 Nisan 2009

Geçen hafta çok yoÄŸun bir hafta geçirdik. Kredi krizi dolayisi ile yükselen gerilim, diÄŸer dosyalardaki politik gerilimlerede yol açıyor. Böyle durumlarda bizim Hollanda politikasına katkımızın önemi daha iyi anlaşıyor. Biz bir yandaki siyasi bloklar arasında ve diÄŸer taraftaki siyasi spectrum arasında ‘balancing vote’ı oluÅŸturuyoruz. Bu ikisi, birbirini dengede tutuyor. Biz birçok konuda belirleyici oluyoruz ve bu enteresan bir konum.

ÖrneÄŸin Hollanda ordusuna, yeni bir Amerikan jet uçağı olan Joint Strike Fighter’ı satın alma konusunda bir çıkmaz oluÅŸtu. Tamamen gereksiz, daha faydalı ÅŸeyler için kullanabileceÄŸimiz 6 milyar Euro’luk yatırım.
Ancak hükümet partileri ne olursa olsun test makinelerin alınımını devam ettirmek istiyor ve bununla ilgili oylamanın muhaliflerin ve müdafacıların eÅŸit olarak sonuçlanacaÄŸi bekleniliyor. D66 (Hollanda Parlementosundaki sosyal liberaller), bize Hayvan Koruma Partisine, jet uçaklarına karşı oylamamız için çaÄŸrı yaptı ve ÅŸimdilik biz kazanmış gözüküyoruz çünki dosya geriye gönderildi.

Irak’a yapılan saldırı ve Hollanda ve yabancı istihbaret servislerin rolü ile ilgili Hollandada ciddi tartiÅŸmalar yapılıyor ve bu tartışmalarda da bizim fikrimize yer veriliyor.

Ayrıca, Hollanda hükümetinin Afganistan’daki savaÅŸ ile ilgili organize ettiÄŸi baÅŸkan Karzai, Ban ki-Moon en Hillary Clinton katılımlarıyla gerçekleÅŸen konferanstan sonra özgürluk ve demokrasi namına, parmağımızı hassas bir noktaya bastık. BaÅŸkan Karzai’nin kendi ülkesinde hazırlığını yaptıği, kadınlara eÅŸlerinin izni olmadan eÄŸitim almayı, iÅŸ bulmayı ve doktora gitmeyi imkansız kılan tecavüz izin yasası ile ilgili bir kelime konuÅŸulmadı. Evlilik içerisinde tecavüz bile meÅŸrulaÅŸacakmış!

Ben Hollanda Dış İşleri Bakanına şu soruları sordum:
1.‘Hamid Karzai signs law legalising rape in marriage’ 31 mart 2009 yazılarını biliyormusunuz?

2.BaÅŸkan Karzai’nin evlilik içerisinde tecavüzü meÅŸrulaÅŸtıran, kadınların hareket etme özgürlüÄŸünü ciddi boyutta kısıtlayan, eÅŸlerinin izni olmadan kadınların iÅŸ arama hakkını elinden alan ve doktara gitmesini yasaklayan, bir yasa hazırladığı doÄŸru mu?

3.31 mart ounces but geliÅŸme ile ilgili bir bilginiz varmıydı? EÄŸer yoksa, Hollanda gerekli bilgiler olmadan ‘yeniden inÅŸa misyonunda’ nasil yer alabilir. EÄŸer varsa Devlet BaÅŸkanı Karzai ile bu geliÅŸmeyle ilgili konuÅŸtunuzmu?

4.Hillary Clinton’ın BaÅŸkan Karzai ile bu konuda konuÅŸtuÄŸu doÄŸru mu? EÄŸer öyleyse Bayan Clinton bu konuda Hollanda hükümetinden daha mı iyi bilgilendirildi, yoksa kadın haklarına Hollanda hükümetininden daha fazla mı deÄŸer veriyor?

5.Bu yasanin yürürlüÄŸe girmesi halinde, yeniden inÅŸa misyonu yada kalkınma için iÅŸbirliÄŸi anlamında geri adım atılacakmı? EÄŸer hayır ise neden hayır? EÄŸer evet ise nezaman ve ne ÅŸekilde?

6. Karzai hükümetine verilen destek, kadın hakları konusunda positif olarak kendilerini Taliban’dan farklı olduklarını göstermedikçe, hangi ÅŸekilde doÄŸrulanıyor?

7. Afgan hükümetine kadın hakları ihlalinin Hollanda hükümeti için kabullenmez olduÄŸunu ve sonuçsuz kalmıyacağıni bildirmeye hazırmısınız? EÄŸer hayir ise, neden hayir? EÄŸer evet ise nezaman ve ne ÅŸekilde?

Peki bütün bir hafta hayvanlar ile ilgili birÅŸey yapmadık mı? Tabiki yaptık, sanatçıların hayvan eziyetleri hakkındaki kirli çamaşırlarını ortaya döktük. Abhazya’dan gelen bir heyet ile hayvan koruma partisini kurma konusunda bir görüÅŸme yaptık, kesimlik domuzlarda kullanılan CO2 bayıltmasına itiraz ettik, kısaca dolu dolu bir hafta geçirdik.

Haftaya görüÅŸmek üzere!

Last week was a particularly busy week. Just as the tension surrounding the credit crisis mounts, political pressure is also mounting on other portfolios. It's these moments that show just how important our contribution to Dutch politics is. We are the 'balancing vote' between the political parties on either side of the political spectrum. Both the far left and the far right hold each other in balance, we often provide the breakthrough and it's a fascinating position to hold.
For example, parliament had reached a stalemate over the purchase of a Joint Strike Fighter, a new American jet fighter meant for the Dutch army. We believe it to be completely useless and 6 billion euro we could invest in something more deserving.
Yet the parties in office wanted to push through the purchase of this equipment at any cost, and the vote threatened to result in a standoff – as many for as against. D66, the social liberal party in Dutch parliament called on us as the Party for the Animals to vote with them against the jet fighters – we won and the file was dropped.
Dutch parliament also had some hard-nosed discussions about the Iraq invasion and the investigation into the role of both Dutch and foreign intelligence services – we made sure they heard our opinion too.

We touched on a sore point after the Dutch government had organised a conference on the war in Afghanistan and to discuss freedom and democracy. Present were President Karzai, Ban ki-Moon and Hillary Clinton. They had not one word to say over the rape act that President Karzai is preparing to introduce in Afghanistan. The law will make it impossible for women to follow an education, to look for a job or to go to the doctor without their husband’s permission, even rape within marriage would no longer be punishable by law!
I asked the Dutch Minister of Foreign Affairs the following question over this issue:
1. Have you seen the article ‘Hamid Karzai signs law legalising rape in marriage’ published 31 March 2009?

2. Is it true that president Karzai is preparing a law that no longer punishes rape within marriage, that severely restricts women's freedom of movement and denies women the right to look for work without their husband’s permission, to gain an education or to see a doctor without their husband’s permission?

3. Were you aware of this development before 31 March? If not, how can the Netherlands play a role in a “construction mission” without such essential information? If yes, have you spoken to President Karzai about this development?

4. Is it true that Hillary Clinton spoke to President Karzai about this subject? If yes, was she better informed than Dutch parliament on this point, or does she merely attach more importance to this issue than the Dutch government?

5. Are you prepared to attach consequences to the introduction of this law, in terms of the construction mission or in terms of our development cooperation? If not, why not? If yes, on which terms and how?

6. In which way is support for the Karzai government being legitimised when his government does not differentiate itself in any positive way from the Taleban?

7. Are you prepared to let the Afghan government know that violating the rights of women is unacceptable to the Dutch government and will not pass without consequences? If not, why not? If yes, how will you tell them?
Didn't we do anything for animals that week? Of course we did, we denounced artists who abuse animals, we spoke with a delegation from Abkhazia about possibly setting up a Party for the Animals there, we objected to CO2 intoxication of pigs, or to make a long story short, it was one crazy week.
See you next week!