The Humane Party’ sinden iki aday Amerikan seçim­lerine katılıyor


19 Kasım 2018

Two members of the American Party for the Animals, The Humane Party, will participate in the upcoming elections in America on 6 November. They are supported by all 18 of their sister parties across the world.


Humane Party candidates Clifton Roberts and Robert Mason

In 2015, the Humane Party participated in the elections for the first time, with Clifton Roberts as its presidential candidate and Dr. Amie “Breeze” Harper its Vice-President candidate. This meant that for the first time in the history of the world, a completely vegan duo participated in the Presidential elections.

On 6 November, Roberts will join the elections once more, this time the senatorial elections, from the State of California. On the same day, the Members of the House of Representatives will be elected, and Humane Party member Robert Mason will participate in Texas.

Both Mason and Roberts are concerned with increasing the role of science, compassion and social justice in politics. They focus on the abolition of livestock farming, which does not only harm animals, but also the environment and climate. Roberts: “You cannot discuss climate change without discussing the livestock sector.”

In November, all 435 members of the U.S. House of Representatives will be elected, along with one third of the members of the U.S. Senate.

Amerikan Hayvanlari Koruma Partisi olan The Humane Party’sinin iki üyesi, 6 Kasım’da yapilacak olan Amerikan seçimlerine katılıyor. Tüm dünyaya yayılmış olan parti 18 kardeş partiden sıcak destek alıyor.


The Humane Party adayları Clifton Roberts ve Robert Mason

The Humane Party seçimlere ilk kez 2015 yılında katıldı. Ozaman Clifton Roberts başkan adayı ve Dr. Amie “Breeze” Harper başkan yardımcısı adayıydı. Bu, dünya tarihinde ilk kez tam bir vegan ikilisinin başkanlık seçimlerine katılması anlamına geliyordu.

Roberts 6 Kasım’da yapilacak olan seçimlere tekrar katılacak, ancak bu kez Senato seçimlerine (Kaliforniya eyaletinden) katılacak. O gün Temsilciler Meclisi üyeleri de seçilecekler ve The Humane Party adayı Robert Mason Teksas’dan seçime katılacak.

Mason ve Roberts siyasete daha fazla bilim, merhamet ve sosyal eşitlik getirmek istiyorlar. Bu nedenle, sadece hayvanlara zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda çevremizi ve iklimimizi de etkileyen hayvancılık endüstrisinin kaldırılmasına odaklanıyorlar. “Sığır endüstrisinden bahsetmeden iklim değişikliği hakkında konuşamazsın” diyor Roberts.

Kasım ayında toplamda ABD Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesi ve ABD Senatosu’nun 1 / 3’ünde seçilecek.