AB’nin hormon yayan tarımsal zehir kullanımına daha uzun süre onay vermesine karşı Hayvanları Koruma Partisi tarafından bulunalan itiraz destek­le­niyor


1 Ekim 2019

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi geçtiğimiz hafta, tarımsal zehirler flumioxazine ve chlorotoluron kullanıma verilen daha uzun bir Avrupa onayına itiraz etti. Hayvanları Koruma Partisinin bu konuda bulunduğu itirazı destekledi.

Bu tarımsal zehir örnekleri AB mevzuatında endokrin bozucu ve üreme için zararlı olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca balıklar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar için tehlikelidirler. Dolayısıyla verilen onay bu yasalara aykırıdır.

"Avrupa pestisit mevzuatı, tarımsal zehirin, hormon bozucu veya üreme için toksik olması halinde onaylanmamasını gerektiriyor. Bilimsel araştırmalar, flumioxazın ve klorotoluron'un olduğunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu, bu zehiri piyasada tutarak kanuna ve bilime aykırı davranıyor ”diyor Hazekamp.

Avrupa Komisyonu onayın toplamda 63 zehir için bir yıl uzatılmasını istiyor.

“Vatandaşların glifosat girişimi karşısında söylediği büyük sözlere rağmen, Avrupa Komisyonu hala halk sağlığını ve çevreyi uzun süredir yasaklanması gereken zehirlenmelere karşı koruyamıyor. AB zehir endüstrisinin başında ve bunun durdurulması gerekiyor” diyor Hazekamp.

Avrupa Parlamentosu’nun tamamı Hazekamp’ın itirazlarını Ekim ayında inceliyecek. Şayet itirazlar tekradan desteklenirse, Avrupa Komisyonunun kararını tekrardan gözden geçirmesi gerekecek.