Sprijin pentru plângerea introdusă de Partidul pentru Animale împotriva extin­derii aprobării UE pentru agro-toxinele care afectează sistemul endocrin


1 octombrie 2019

Săptămâna trecută, Comisia pentru mediu din cadrul Parlamentului European a ridicat obiecții împotriva unei extinderi a aprobării pentru agro-toxinele flumioxazin și clortoluron. Comisia a votat în favoarea obiecțiilor introduse de Partidul pentru Animale.

Aceste exemple de agro-toxine sunt clasificate în legislația UE drept toxine care afectează sistemul endocrin și care sunt toxice pentru reproducere. Acestea sunt periculoase și pentru pești și nevertebrate acvatice. Potrivit Partidului pentru Animale, aprobarea încalcă legea.

„Legislația europeană privind pesticidele impune ca agro-toxinele să nu fie aprobate dacă acestea afectează sistemul endocrin sau dacă sunt toxice pentru reproducere. Cercetările științifice arată că flumioxazinul și clortoluronul au aceste proprietăți dăunătoare. Păstrând aceste agro-toxine pe piață, Comisia Europeană este în conflict cu legea și cu cercetările științifice”, spune Hazekamp.

În total, Comisia Europeană dorește să extindă cu un an aprobarea pentru 63 toxine.

„Deși s-au făcut declarații pompoase ca răspuns la inițiativa cetățenească privind glifosatul, Comisia Europeană încă nu reușește să protejeze sănătatea publică și mediul înconjurător împotriva toxinelor care ar fi trebuit interzise cu mult timp în urmă. UE este la mâna industriei agro-toxinelor iar acest lucru trebuie să înceteze”, potrivit Hazekamp.

În octombrie, întregul Parlament European se va apleca asupra obiecțiilor ridicate de Hazekamp. Dacă moțiunile vor primi din nou sprijin, atunci Comisia Europeană va trebui să își reevalueze decizia.