Siyasi hareketin hayvan hakları ve geze­genimiz için isti­krarlı büyümesi


18 Kasım 2020

Uluslararası siyasi hareket hayvan hakları, doğa ve çevre için büyümeye devam ediyor. Son zamanlarda Portekiz ve Avustralya’da olduğu gibi 'gezegeni ve tüm sakinlerini' açık bir şekilde siyasi gündeme koyan daha fazla temsilci seçiliyor. Dünya çapında ulusal parlamentoya seçilen ilk parti olan Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'nin lideri Esther Ouwehand "havada pozitif bir değişim kokusu var". Şimdi ve gelecek nesiller için herkese fayda sağlayan sürdürülebilir bir sistem yaratmak için politikaya eko-merkezli bir bakış açısı getirmemiz gerektiğinin giderek daha fazla insan farkına varıyo’’ diyor.

Avustralya Hayvan Adalet Partisi'nden Bruce Poon (başkan) ve Dr. Tamasın Ramsay (politika danışmanı), Hollanda Hayvanları Partisi'nin (ortada) şimdiki parti lideri olan Esther Ouwehand ile birlikte.

Hayvan hakları hareketinin siyasi yükselişinin en son işareti, geçen ay Avustralya Hayvan Adalet Partisi'nden iki temsilcinin daha yerel yönetimde seçilmesiydi. İki yerel konseydeki yeni sandalyeler ve Victoria ve New South Wales bölgesel parlamentolarındaki mevcut üç sandalye ile parti, hayvan refahını ve daha sürdürülebilir bir gıda sistemini siyasi gündeme sıkı bir şekilde koyuyor. Parti ayrıca, hayvanların canlı ihracatına ve fabrika çiftçiliğine son vermek, kanguru gibi korunan hayvanların öldürülmesini durdurmak ve tazı ve köpek üretim çiftçiliğini, at yarışı zulmünü ele almak için istikrarlı bir şekilde kampanyalar yürütüyor.

Hayvan Adalet Partisi'nin yakın tarihde yayınladığı bir rapora göre "Yalnızca beş yıl içinde üç milletvekili ve iki seçilmiş meclis üyesi ile birlikte parti, hızla hayvanlar için siyasi bir güç merkezi haline gelerek, hükümeti hesap soruyor ve hayvan zulmünü sona erdirmek için yasa ve önergeler getiriyor".

"İnsanlar, Hayvanlar ve Doğa" için Portekizli PAN partisinin destekçileri.

Avustralya'daki zaferden birkaç gün önce, ulusal parlamentoda ve otuzdan fazla yerel konseyde birkaç yıldır temsil edilen Portekiz 'İnsanlar, Hayvanlar ve Doğa Partisi' PAN, Azorlar bölgesel parlamentosundaki ilk temsilcisini kazandı. Partinin online yaptığı duyurusunda, "takımadalar için yeni bir siyasi vizyona kanat veriyor" diyor. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi ve diğer kardeş partileri gibi PAN, “alternatif ve yenilenmiş bir toplum arayan ve insani, hayvansal ve ekolojik dayanışmaya yönelik farkındalığı teşvik eden sivil hareketlerin ve STK'ların sesi ve siyasi kolu olmayı hedefliyor.

Bu seçim kazanımı, 2006'da Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'nin ulusal parlamentoya seçilmesiyle başlayan, siyasette hayvan hakları hareketinin istikrarlı yükselişinin en son örneklerinden sadece ikisi. O zamandan beri en son Yunanistan ve Moldova'da olmak üzere dünyada yirmiden fazla kardeş partiler kuruldu. Altı farklı ülkede 150'den fazla seçilen temsilcileriyle partiler, sistem değişikliğini sağlamak, hayvan haklarını ve çevreciliği politikaya getirmek için mücadele veriyorlar.