Hayvan hakları siyasi partileri, Avrupa Parla­mentosu'ndaki en önemli hayvan refahı birliğine liderlik ediyorlar


24 Eylül 2019

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Anja Hazekamp geçtiğimiz hafta Avrupa Hayvanları Koruma Partileri gurubu adına , Hayvanların Refahı ve Korunması Topluluğu’nun yeni grup başkanlığına seçildi. Bunun yanısıra Portekiz ve Alman kardeş partilerimizin milletvekilleri Martin Buschmann ve Francisco Guerreiro, başkan yardımcılığına atandılar. Birlikte, Avrupa Birliği (AB) içindeki ve dışındaki hayvanların hakları ve refahı için güçlü bir blok oluşturacaklar.

Hayvanları Koruma Partisi milletvekili Anja Hazekamp, Portekiz kardeş partimiz PAN’ın ve Alman kardeş partimiz Partei Mensch Umwelt Tierschutz’un milletvekilleriyle birlikte.

Hayvanların Refahı ve Korunması Topluluğu Avrupa Parlamentosu içerisinde resmi bir organdır ve tüm AB gruplarından ve AB ülkelerinden gelen temsilcilerden oluşur. Güncel hayvan refahı konularını tartışmak, çözümler üretmek ve siyasi eylemler hazırlamak için aylık olarak toplanırlar. Bu toplantılara çeşitli uzmanlar, hayvan koruma kuruluşları ve alandan insanlar davet edilir.

"Her ne kadar hayvanlar Avrupa anlaşmalarında korunma hakkına sahip olsalar da çoğu zaman bilinçsiz ve hassas nesneler olarak muamele görürler. Avrupa'daki 340 milyon tavşan, 170 milyon ördek, 150 milyon hindi, 83 milyon koyun, 10 milyon keçi ve 88 milyon inek için kendine özgü koruma kuralları yoktur. Gruplararası başkan olarak, bunu değiştirmek için her şeyi yapacağım" diyor Hazekamp.

Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp, Hayvanların Refahı ve Korunması Topluluğu Grup başkanlığına atanırken.

Hazekamp ayrıca, evcil hayvanlar, deney hayvanları, sirk hayvanları ve vahşi hayvanları daha iyi korumak için çoğunlukları bir araya getirmek istemektedir. Kazların zorla beslenmesi ve boğa güreşi gibi Avrupa'daki aşırılıkların da üstesinden gelinmesi gerektiğini düşünüyor. "Avrupa’nın hala bu tür zulümlere izin verdiği anlaşılamaz" diyor Hazekamp.

Ancak Avrupa Parlementeri AB sınırlarının ötesine de bakıyor. "Avrupa dışındaki ülkelerle ticaret yapmak hayvanların pahasına olmamalıdır. Avrupa dışından ürünler ithal edersek, en azından Avrupa standartlarına göre üretildiklerinden emin olmalıyız. Bu da Güney Amerika’dan ithal edilern biftek ve at etinin, Ukrayna’dan ithal edileren piliçlerin ve yumurtaların durdurulması anlamına geliyor."

"Birleşik güçlerle tüm hayvanlar için savaşacağız. Hiçbir hayvan değersiz değildir ve bunu için verilen tüm küçük çabalar önemlidir" diyor Anja Hazekamp.