Politieke partijen voor dieren­rechten leiden het belang­rijkste dieren­wel­zijns­verbond in Europees Parlement


24 september 2019

Afgelopen week is Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Nederlandse Partij voor de Dieren, benoemd tot nieuwe voorzitter van het partijoverstijgende Europese samenwerkingsverband voor dieren, de Intergroup on Welfare and Conservation of Animals. Daarnaast zijn Martin Buschmann en Francisco Guerreiro, de twee Europarlementariërs van de Portugese en de Duitse zusterpartijen van de Partij voor de Dieren, benoemd als vicepresident. Gezamenlijk maken ze een sterke vuist voor de rechten en welzijn van dieren binnen en buiten de Europese Unie (EU).

Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren, samen met haar collega’s van de Portugese zusterpartij PAN en de Duitse zusterpartij Partei Mensch Umwelt Tierschutz.

De Intergroup is een officieel orgaan binnen het Europees Parlement en bestaat uit Europarlementariërs van alle EU-fracties en EU-landen. Maandelijks komen zij bijeen om samen actuele problemen op het gebied van dierenwelzijn te bespreken en om oplossingen en politieke acties voor te bereiden. Daarbij worden diverse experts, dierenbeschermingsorganisaties en mensen uit de praktijk uitgenodigd.

"Hoewel dieren volgens de Europese verdragen recht hebben op bescherming, worden ze vaak behandeld als voorwerpen zonder bewustzijn en gevoel. Voor 340 miljoen konijnen, 170 miljoen eenden, 150 miljoen kalkoenen, 83 miljoen schapen, 10 miljoen geiten en 88 miljoen koeien in de Europese landbouw gelden helemaal geen specifieke beschermingsregels. Als voorzitter van de Intergroep ga ik er alles aan doen om daar verandering in te brengen," zegt Hazekamp.

Europarlementariër Anja Hazekamp tijdens haar benoeming als voorzitter van de Intergroup on Welfare and Conservation of Animals.

Behalve voor dieren in de landbouw, wil Hazekamp binnen de Intergroup voor dierenwelzijn ook meerderheden bij elkaar krijgen om gezelschapsdieren, proefdieren, circusdieren en dieren in het wild beter te beschermen. Ook excessen in Europa, zoals dwangvoederen van ganzen en stierenvechten, moeten worden aangepakt. "Onbegrijpelijk dat Europa zulke wreedheden nog steeds toelaat," vindt Hazekamp.

Maar de Europarlementariër kijkt ook over de EU-grenzen heen. "Handel met landen buiten Europa mag niet ten koste gaan van dieren. Als we producten invoeren van buiten Europa, dan moeten we er zeker van zijn dat die op zijn minst naar Europese maatstaven geproduceerd zijn. Dat betekent dat Europa moet stoppen met het invoeren van Zuid Amerikaans rund- en paardenvlees, Oekraïense plofkippen en eieren uit legbatterijen."

"Met vereende krachten zullen we strijden voor álle dieren. Geen dier is daarbij te min, want alle kleine beestjes helpen," aldus Anja Hazekamp.