Hayvanları Koruma Partisi, AB'de sürdürüle­bilir, sağlıklı ve hayvan dostu bir gıda sistemi için 150 tane ek soru önergesi veriyor


17 Şubat 2021

Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp, Avrupa gıda sistemini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan Avrupa "Çiftlikten soframıza" stratejisi için 150 tane ek soru önergesi verdi. Bu öneriler çevre, iklim ve hayvan refahı alanındaki iyileştirmeleri, hayvan yemi için ormansızlaşmayla mücadeleye yönelik somut önerileri, tarımsal zehirlerin zararlı kalıntılarını, çiftçiler için haksız rekabeti, hayvan nakliyesi sırasında ve mezbahalardaki suistimalleri kapsıyor. Hayvanları Koruma Partisi, tüketicilerin gıda ürünlerinin etiketleri hakkında adil bilgi almasını da istiyor. Sürdürülebilir bir gıda sistemine geçmeliyiz. Ama topu tüketicilere öylece atamayız. Sürdürülebilir ve sağlıklı seçeneklerin uygun fiyatlı ve kullanışlı olduğu bir gıda ortamı yaratmalıyız " diyor Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp.

Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi raportörü olarak Anja Hazekamp Ocak ayının sonunda, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi ile işbirliği içinde Avrupa Komisyonu'nun "Çiftlikten soframıza" stratejisine bir takip planı sundu. Bu strateji "Avrupa Yeşil Anlaşmasının temel taşı" olarak görülse de, Hayvanları Koruma Partisi söz konusu olduğunda, bu yalnızca "bir ilk adımdır" ve planlar yeterince ileri gitmiyor. Tarım endüstrisinin çıkar grupları mevcut gıda sisteminin iklim, çevre, biyolojik çeşitlilik ve sağlık üzerindeki feci sonuçlarını hafifletmeye çalışırken, Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Komisyonu'nu bunları açıkça tanıması ve bu konuda gerçekten bir şeyler yapması çağrısında bulunuyor.

150 tane ek soru önergesiyle parti, Avrupa tarım stratejisinin hedeflerini önemli ölçüde keskinleştirmek istiyor. "Sağlıklı bir yemek, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gezegen ile bağlantılıdır. Avrupa'da yiyeceklerimizi üretme şeklimizin iklimimiz, çevremiz, biyolojik çeşitliliğimiz, dünya çapındaki insan ve hayvanların sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etkisi var ". "Bu nedenle, gıda sistemimizin çevre ve iklim ayak izini büyük ölçüde azaltmak ve gıda ile üretimini daha sağlıklı hale getirmek için somut önerilerde bulunuyoruz" diyor Hazekamp.

Hayvan dostu ve bitki bazlı
Önerilerdeki temel amaç protein geçişidir: büyük ölçüde hayvansal proteinlere dayalı bir diyetten (daha fazla) bitki bazlı bir diyete geçiş. Oxford Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler uzmanlarının ve diğerlerinin de belirttikleri gibi, hayvancılıkta hayvan sayısındaki güçlü bir azalma, doğanın bozulmasına karşı mücadele etmenin ve iklim hedeflerine ulaşmanın önemli bir yoludur. Örneğin, Amazon'daki ormansızlaşmayla mücadele etmek için Anja Hazekamp, hayvan yemi için arazi kullanımını sınırlamak istiyor. Ayrıca hayvancılık endüstrisinden kaynaklanan sera gazi emisyonlarını azaltmak için bağlayıcı şartlar da istiyor.

Hayvan refahını iyileştirme önerileri arasında, etlik pılıçlerin yetiştirilmesinin ve domuz kuyruklarının kesilmesinin tamamen yasaklanması ile balık, yengeç ve istakozların refahını artırmaya yönelik önlemler yer alıyor. Hazekamp ayrıca AB'nin, hayvancılık sektöründe kafeslerin yasaklanması çağrısında bulunan ve 1,4 milyondan fazla vatandaşın imzaladığı, vatandaşların başarılı bir girişimi olan "Kafesleri durdurun" insiyatifi için bir an önce harekete geçmesini istiyor. Ve Komisyon'un kısmen Hayvanları Koruma Partisi'nin baskısı altında ilan ettiği mezbahalar ve hayvan taşımacılığı ile ilgili mevzuatta yapılan iyileştirmelere daha hızlı başlaması için Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuyor.

Zehir

Buna ek olarak Hazekamp, tarımda zehir kullanımının AB'nin hedef belirttiği gibi% 50 azaltılmasını değil,% 70 oranında azaltılmasını istiyor. Hazekamp'a göre tehlikeli böcek ilaçları da tamamen yasaklanmalıdır. Hazekamp, "Avrupa'daki tüm meyve ve sebzelerin yarısı hala zararlı tarımsal zehir kalıntıları ve dörtte birinden fazlası çeşitli zehirlerden oluşan bir kokteyl içeriyor" diyor. Hayvanları Koruma Partisi'ne göre dolaşımdaki tüm meyve ve sebzeler 2030'a kadar zehirli kalıntılardan arındırılmış olacak.

İthal ürünler için daha katı gereksinimler
Avrupa gıda sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek ve Avrupalı çiftçileri haksız rekabete karşı korumak için Hazekamp, Avrupa Birliği dışından ithal edilen ürünlere daha katı şartlar getirmeyi teklif ediyor. Hayvanları Koruma Partisine kalırsa AB, hayvan refahı, çevre ve iklim açısından en azından aynı şartları karşılamayan dışarıdan gelen ürünleri kabul etmeyecektir.

Hazekamp bu nedenle AB'nin mevcut ve yeni ticaret anlaşmalarını gözden geçirmesini istiyor. Ayrıca yasadışı uygulamalar, atlara kötü muamele ve bu endüstrinin gıda güvenliğine yönelik riskler nedeniyle Arjantin at eti ithalatının durdurulmasını öneriyor. Daha önce Avrupa Parlamentosu tarafından teşvik edildiği üzere, klonlanmış hayvanlardan ve onların soyundan gelenlerden gelen et ithalat yasağı, Hazekamp'ın önerilerine de yansıdı.

Tüketici bilgileri
"Çiftlikten soframıza" stratejisi hakkındaki raporlarınd
a Hazekamp, sağlıksız ürünlerle ilgili yanıltıcı sağlık iddialarına artık izin vermemeyi önerdi. Ayrıca Hazekamp, kişilerin marketteki bir ürünün ne kadar sağlıklı olduğunu ve örneğin ne kadar yağ, şeker, karbonhidrat ve tuz içerdiğini bir bakışta görebilmesi için tüm gıda ürünleri hakkında net ve kolay yorumlanabilir bilgiler istiyor. Hazekamp'a göre vejeteryan ve sebze ürünlerinin etiketlenmesi de daha net olmalıdır.

Önerilerin çoğu, diğer siyasi gruplardan milletvekilleri tarafından şimdiden imzalanmış durumda. Hayvanları Koruma Partisi'nin AB grubu, önümüzdeki aylarda, mümkün olduğu kadar çok milletvekilini tekliflerini desteklemeleri için elinden gelen her şeyi yapacak.