Partij voor de Dieren doet 150 extra voor­stellen voor een duurzaam, gezond en dier­vrien­delijk voed­sel­systeem in EU


17 februari 2021

Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp heeft 150 extra voorstellen ingediend bij de Europese ‘From Farm to Fork’ (Van Boer tot Bord)- strategie, bedoeld om het Europese voedselsysteem te verduurzamen. Het gaat om verbeteringen op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn en om concrete voorstellen om ontbossing voor veevoer, schadelijke resten van landbouwgif, oneerlijke concurrentie voor boeren en misstanden tijdens diertransporten en in slachthuizen tegen te gaan. Ook wil de Partij voor de Dieren dat consumenten eerlijke informatie krijgen op etiketten van voedselproducten. “We moeten omschakelen naar een duurzaam voedselsysteem. Maar we kunnen de bal niet alleen bij consumenten leggen. We moeten een voedselomgeving creëren, waarin de duurzame en gezonde opties betaalbaar en makkelijk zijn.”

Eind januari presenteerde Anja Hazekamp als rapporteur van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid in samenwerking met de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling een vervolgplan op de ‘From Farm to Fork’-strategie van de Europese Commissie. Hoewel die strategie als ‘hoeksteen van de Europese Green Deal’ is onthaald, is het wat de Partij voor de Dieren betreft slechts ‘een eerste aanzet’ en gaan de plannen niet ver genoeg. Terwijl belangengroepen van de agro-industrie de desastreuze gevolgen van het huidige voedselsysteem op klimaat, milieu, biodiversiteit en gezondheid proberen af te zwakken, roept de Partij voor de Dieren de Europese Commissie op die juist expliciet te erkennen en daar ook echt wat aan te doen.

Met de 150 amendementen wil de partij de ambities van de Europese landbouwstrategie flink aanscherpen. ‘Gezond voedsel, een gezonde samenleving en een gezonde planeet zijn niet los van elkaar te zien. De manier waarop wij in Europa ons voedsel produceren, heeft grote effecten op ons klimaat, het milieu, biodiversiteit en de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren wereldwijd’, aldus Anja Hazekamp. ‘Daarom doen we concrete aanbevelingen om de milieu- en klimaatvoetafdruk van ons voedselsysteem drastisch te beperken en om voedsel en de productie daarvan gezonder te maken.’

Diervriendelijk en plantaardig
Rode draad in de voorstellen is de eiwittransitie: de overstap van een grotendeels op dierlijke eiwitten gebaseerd dieet naar een plantaardig(er) voedingspatroon. Een sterke vermindering van het aantal dieren in de veehouderij is dé manier om natuurafbraak tegen te gaan en klimaatdoelen te halen, zoals is aangetoond door onder andere experts van de universiteit van Oxford en de Verenigde Naties. Om ontbossing in bijvoorbeeld het Amazonegebied tegen te gaan, wil Anja Hazekamp het landgebruik voor veevoer beperken. Ook wil zij dat er bindende eisen komen om de uitstoot van broeikasgassen door de vee-industrie terug te dringen.

Voorstellen om het welzijn van dieren te verbeteren, omvatten onder andere een totaalverbod op het fokken van plofkippen en het afknippen van biggenstaarten en maatregelen om het welzijn van vissen, krabben en kreeften te verbeteren. Ook wil Hazekamp dat de EU zo snel mogelijk gevolg geeft aan het succesvolle burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ dat pleit voor een verbod op kooien in de vee-industrie en dat door meer dan 1,4 miljoen burgers werd ondertekend. En ze roept de Europese Commissie op sneller aan de slag te gaan met de verbeteringen in de wetgeving over slachthuizen en diertransporten die de Commissie mede onder druk van de Partij voor de Dieren heeft aangekondigd.

Gif

Daarnaast wil Hazekamp dat het gifgebruik in de landbouw niet met 50% procent wordt verminderd, zoals de EU-doelstelling luidt, maar met 70%. Gevaarlijke pesticiden moeten volgens Hazekamp bovendien geheel verboden worden. “De helft van alle groenten en fruit in Europa bevat nog steeds schadelijk resten van landbouwgif, op ruim een kwart zit een cocktail van verschillende gifsoorten,” stelt Hazekamp. In 2030 zouden alle groenten en fruit in omloop volgens de Partij voor de Dieren vrij van gifresten moeten zijn.

Strengere eisen aan geïmporteerde producten
Om de verduurzaming van het Europese voedselsysteem te laten slagen en Europese boeren te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, stelt Hazekamp voor om strengere eisen te stellen aan producten die geïmporteerd worden van buiten de Europese Unie. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, accepteert de EU geen producten van buitenaf die niet minstens aan gelijke eisen voldoen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en klimaat.

Hazekamp wil daarom dat de EU bestaande en nieuwe handelsovereenkomsten herziet. Ook stelt ze voor om de import van Argentijns paardenvlees te stoppen, vanwege de illegale praktijken, de slechte behandeling van paarden en de risico’s voor de voedselveiligheid van deze industrie. Ook een importverbod op vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen, waarop het Europees Parlement al eerder aandrong, is opnieuw terug te vinden in de voorstellen van Hazekamp.

Consumenteninformatie
Bij haar rapportage op de ‘From Farm to Fork’-strategie stelde Hazekamp al voor om misleidende gezondheidsclaims op ongezonde producten niet langer toe te staan. Daarnaast wil Hazekamp duidelijke en makkelijk interpreteerbare informatie op alle voedselproducten, waardoor mensen in de winkel in een oogopslag zien hoe gezond een product is en hoeveel vet, suiker, koolhydraten en zout het bijvoorbeeld bevat. Ook de etikettering van vegetarische en plantaardige producten moet volgens Hazekamp duidelijker.

Een groot deel van de voorstellen werd al medeondertekend door Europarlementariërs van andere fracties. De komende maanden gaat de EU-fractie van de Partij voor de Dieren alles op alles zetten om zoveel mogelijk Europarlementariërs achter hun voorstellen te krijgen.