Worldlog Week 38 – 2011


23 september 2011

Afgelopen week stond in het teken van een aantal jaarlijkse tradities binnen de Nederlandse democratie. Op de derde dinsdag van september is het altijd Prinsjesdag. De koningin spreekt dan de troonrede uit: de boodschap van het kabinet over welke koers Nederland de aankomende tijd gaat varen. Daarop volgend presenteert de minister van Financiën de miljoenennota, een jaarlijks overzicht van de rijksfinanciën. En natuurlijk zoals ieder jaar hebben de vrouwelijke volksvertegenwoordigers ( en vrouwelijke gasten) een hoedje op met Prinsjesdag.

Traditiegetrouw dragen Esther Ouwehand en ik op Prinsjesdag hoeden met een statement. Esther had een diadeem op waarmee ze aandacht vroeg voor de zorgwekkende bijensterfte. Esther wilde aandacht vragen voor de bij omdat dit dier symbool staat voor de manier waarop het huidige kabinet omgaat met natuur en biodiversiteit. Ik droeg een admiraalspet met de tekst ´Save our seas’. Hiermee heb ik voortgeborduurd op het thema van de film Sea the Truth, die ons wetenschappelijk bureau een jaar geleden uitbracht. In Sea the Truth gaat het over de vermindering van visconsumptie om de roofbouw op de zeeën en oceanen te stoppen. Want als we in het huidige tempo doorgaan met het vangen en eten van vis, zijn de oceanen en zeeën binnen afzienbare tijd leeggevist. Wetenschappers waarschuwen al jaren tegen deze uitputting van natuurlijke hulpbronnen, maar dit kabinet heeft zich erin gespecialiseerd onwelgevallige berichten te negeren. Het roer moet om, er zal op een volstrekt andere koers moeten worden ingezet.

Maar mededogen en duurzaamheid zijn helaas ver te zoeken in de miljoenennota van het kabinet. De regering legt de nota neer bij miljoenen zwakken. De zware bezuinigingen op alle vormen van mededogen en duurzaamheid laten de ware aard zien van een kabinet dat zich niet lijkt te realiseren hoezeer we gezamenlijke verantwoordelijkheden dragen, met name ook naar de zwakken in de samenleving. Ook vinden wij dat het kabinet op geen enkele wijze duidelijk heeft gemaakt op welke wijze ze ons klimaat, onze natuur, de leefomstandigheden van dieren en de verdeling van voedsel en grondstoffen op een eerlijke manier wil regelen.

Daarom hebben wij bij de bespreking van de miljoenennota in totaal zes moties ingediend over andere het afschaffen van milieuschadelijke subsidies, een oproep om af te zien van de verkoop van natuurgebieden totdat onafhankelijk ecologisch onderzoek heeft vastgesteld dat hierdoor geen natuurwaarden verloren gaan en een motie om een einde te maken aan het stapelen van dieren. De positie van dieren, natuur en milieu, ons klimaat zijn onderwerpen die van groter belang zijn dan de troonrede en daar blijven we ons hard voor maken.

Tot volgende week!