Worldlog Week 34 – 2009


21 augustus 2009

Welkom terug allemaal, ik hoop dat jullie een plezierige zomer achter de rug hebben en dat de accu’s weer helemaal vol zijn om dierenleed de wereld uit te helpen.

Ik heb zelf veel nieuwe energie opgedaan tijdens het Wereld Veganisme Festival in Rio de Janeiro, waar ik Marly Winckler ontmoet heb, een echte Powerwoman die het vegetarisme in Brazilië tot een doorslaand succes gaat maken, juist ook omdat ze in staat is over te dragen hoeveel schade de wereldwijde vleesconsumptie toebrengt aan het prachtige Brazilië.

En misschien gaat ze haar schouders zetten onder een Braziliaanse partij voor de dieren. Ze heeft me beloofd er serieus over na te denken. Een doorbraak is daar al realiseerbaar als er 1 op de 100 Brazilianen partij kiest voor de dieren, en dat moet in een land met opkomstplicht zeker mogelijk zijn!


Wereld Veganisme Festival in Rio de Janeiro

In Nederland heeft de krant DePers een analyse gemaakt van het succes van de Partij voor de Dieren in de eerste twee jaar dat we bestaan. Het lukt in het bestek van dit worldlog niet het hele artikel weer te geven, maar je vindt het hier en met google translate kun je een ruwe vertaling in je eigen taal krijgen.

Leuk is de omslag in denken die in het artikel weergegeven wordt:

Juni 2007
Minister Verburg van Landbouw wil niet aan het vlees komen
In antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren schrijft ze: ‘Als dierlijke eiwitten in ons voedselpakket zouden worden vervangen door plantaardige eiwitten, zou de milieudruk dalen.’ Maar daar wil ze zich niet mee bemoeien. De klimaatdoelen kunnen prima worden gehaald ‘zonder in te grijpen in het consumptiepatroon’. En voorlichting op dit vlak komt er niet.

Juni 2008
Minister Verburg maakt een voorzichtige draai
De minister heeft onderzoekers in Wageningen een rapport laten maken over Meat the Truth. Ze schrijft dat de film onjuistheden bevat. Toch is ‘naar verwachting ook een verschuiving in de consumptie van dierlijke eiwitten naar duurzamer geproduceerde dierlijke en plantaardige eiwitten’ nodig.

Minister Verburg van Landbouw

Oktober 2008
Vlees eten is een politiek onderwerp geworden
Er verschijnen twee rapporten in opdracht van minister Verburg en minister Cramer van Milieu. In een van de inleidingen staat: ‘Na het uitkomen Meat The Truth door de Partij voor de Dieren (PvdD), is de consumptie van vlees en de milieueffecten die daarmee gepaard gaan uitdrukkelijk op de politieke agenda gezet. In de film en de Kamervragen van de PvdD wordt een koppeling gemaakt tussen het broeikaseffect en de vleesconsumptie in Nederland. De ministeries van VROM en LNV hebben hier op geanticipeerd door een onderzoek te laten uitvoeren naar de broeikasgas-, andere milieueffecten en maatschappelijke effecten bij het vervangen van vlees en zuivel door andere eiwitbronnen.’

Juni 2009
Minister Verburg promoot het eten van insecten
Bij de presentatie van haar nota Duurzaam Voedsel showt Verburg het ‘voedsel van de toekomst’: gebakken insecten en vleesloze bitterballen. Ze erkent nu meer dan ooit dat de (groeiende) vleesconsumptie een probleem is en pleit voor duurzaam voedsel. Dat betekent niet automatisch vegetarisch eten, maar plantaardige eiwitten moeten dierlijke wel gaan vervangen. Nederland moet in 2015 ‘koploper’ zijn ‘op het gebied van duurzaam voedsel en moet dan een voorbeeld zijn voor de internationale gemeenschap.’

Juli 2009
Het terugdringen van vlees eten is kabinetsprioriteit
Samen met de ministers Cramer en Koenders (van Ontwikkelingssamenwerking) publiceert minister Verburg de 'Beleidsagenda Duurzame voedselsystemen'. Het is een antwoord op de rapporten uit oktober, die weer een reactie zijn op het pleidooi van de PvdD. De ministers: 'Productie van zuivel en vlees legt een grote druk op het milieu, ongebreidelde groei zou grote gevolgen hebben voor het mondiale ecologische systeem. Het kabinet vindt het zo'n urgent probleem, dat het is benoemd tot kabinetsprioriteit, onder het thema Biodiversiteit, Voedsel en Vlees.' Behalve dat vlees en zuivel duurzamer moeten worden geproduceerd, moeten we in Nederland meer vleesvervangers gaan eten.

Inmiddels (augustus 2009) heeft minister Verburg een subsidieregeling opengesteld van 1,7 miljoen Euro voor ideeën op het gebied van vleesvervangers. En niet alleen in Nederland zal de toekomst plantaardiger zijn. Kijk maar eens wat The Times op 10 augustus schreef.

Er zijn grote stappen te zetten voor iedereen die gelooft in een wereld met meer mededogen en duurzaamheid, laten we daar hard aan werken!

Groeten,
Marianne