Worldlog Week 05 – 2010


5 februari 2010

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de landelijke peilingen groeien we met 50% en de kans is aanwezig dat we in Amsterdam groter gaan worden dan de grootste regeringspartij, het CDA.

De Q-koorts woekert voort en is inmiddels ook al vastgesteld bij in het wild levende dieren, waardoor jagers extra gevaar op besmetting zouden lopen. Je kunt maar beter gewoon van dieren afblijven!

Afgelopen week hebben we gedebatteerd over strafverzwaring voor dierenmishandelaars. Ik heb voorgesteld daar meteen een levenslang verbod op het houden van dieren door recidivisten aan te koppelen en het ziet ernaar uit dat dat een meerderheid zou kunnen halen.

Afgelopen week werd in de senaat het wetsvoorstel aangenomen om seks met dieren strafbaar te stellen. Jammer dat het niet echt een dierenbeschermingswet geworden is, maar vooral een zedelijkheidswet. Dierenporno wordt nu weliswaar verboden, maar soortgelijke beroepsmatige handelingen in de bio-industrie (masturberen van paarden, stieren en varkens, spoelen van embryo’s, kunstmatige inseminatie, onverdoofd castreren van varkens) blijven gewoon mogelijk, sterker nog, als je dat 25 jaar doet maak je zelfs kans op een koninklijke onderscheiding.

Desondanks hebben wij voor de wet gestemd die met een kleine meerderheid werd aangenomen na intensieve lobby van onze senator Niko Koffeman. Omdat het een klein stapje vooruit is, en het de discussie kan aanwakkeren.

Nog even twee tips: New York Times columnist Mark Bittman roept op tot een zevendaags maaltijdplan waarmee je slank kunt worden en het klimaat kunt ontzien.

Daar is alle aanleiding toe. De zuivelindustrie bereidt een groot offensief voor om ons wijs te maken dat melkvetten gezond zouden zijn.

Een campagne die zich gaat bedienen van alle marketingtrucs die denkbaar zijn. Zou het toeval zijn dat ik deze week al een hoax-doorzendmailtje kreeg dat waarschuwt tegen margarine en boter promoot? Je kunt het hier (in het Engels) lezen.

Willen jullie opletten in je eigen taalgebied wat er verschijnt op het gebied van claims dat melkvet gezond zou zijn? We houden ons zeer aanbevolen!

Tot volgende week, Marianne.

We are currently very busy preparing our campaign for the upcoming council elections. We have grown by 50% in the national polls and in Amsterdam we could possibly outgrow the largest party in government, the Christian Democrat Appeal (CDA).

Q fever is meanwhile spreading insidiously and has already taken hold in wild animals, meaning hunters run an elevated risk of infection. Perhaps it’s better to simply leave the animals alone!

Last week we debated increasing the sentence for animal abuse. I proposed an immediate lifelong ban on any recidivists from owning animals and it appears the idea just might have the majority vote.

Last week the senate approved a bill to criminalise bestiality. It is a shame that it never turned into a true animal protection act, but rather on of morality. Although animal pornography is now banned, the factory farming industry continues to meet out similar treatment, such as masturbating horses, bulls and pigs, flushing embryos, artificial insemination, castrating un-anaesthetised pigs, by virtue of their profession. And what’s more, do this work for 25 years and you might just be awarded a royal honour.

We voted for the act nevertheless and it was ratified with a small majority after intense lobbying from our senator Niko Koffeman. We voted for the bill because it is a small step in the right direction and it will encourage discussion.

Two interesting articles for you: New York Times columnist Mark Bittman calls for a seven day meal plan that will leave people slim and spare the climate.

There is every reason to follow this advice. The dairy industry is preparing a great offensive to inform us that milkfat is healthy.

This is a campaign that will pull every marketing trick it can. Is it coincidence that I received a hoax email this week that warns against margarine consumption and promotes the use of butter? Read about it here in English.

Would you readers please be so kind as to keep an eye out for any claims in your language about the supposed health benefits of milkfat? We like to keep on top things!

See you next week!

Marianne.