Worldlog Week 02 – 2010


15 januari 2010

Welkom terug allemaal, ik wil je allereerst heel graag een duurzaam en diervriendelijk 2010 wensen. Ik hoop zeer dat onze gezamenlijke inspanningen ertoe gaan leiden dat mededogen een hoofdrol zal kunnen gaan spelen in onze samenleving.

Ik heb me voor het komend jaar voorgenomen met (zo mogelijk) verhevigde inspanning strijd te gaan leveren tegen de intensieve veehouderij.

Ik heb na het lezen van het boek Eating Animals van Jonathan Safran Foer het gevoel dat we snel een doorbraak moeten realiseren om het lijden van met name dieren in de intensieve veehouderij te beëindigen.

Jonathan Safran Foer en ik

copyright: Chris van Houts WWW.CHRISVANHOUTS.NL

Dat is hard nodig als je ziet wat er recent weer voor misstanden zijn blootgelegd in slachthuizen in België, Groot Brittannië en in een Duits verwerkingsbedrijf van pluimvee.

Wat kun je doen?

 • Probeer opinieleiders in jouw land te bewegen tot een manifest tegen de intensieve veehouderij.
 • Zoek een uitgever die bereid is Eating Animals van Jonathan Safran Foer of Eternal Treblinka van Charles Patterson in jouw taal te vertalen en uit te geven.
 • Probeer voedingsproducenten en winkelketens in jouw land te overtuigen van het feit dat ze moeten kiezen voor een diervriendelijker assortiment.
 • Probeer politici in jouw land te overtuigen van het nut van Meat Free Mondays.
 • Richt dit jaar een Partij voor de Dieren op in jouw land als die nog niet bestaat.
 • Schrijf ingezonden brieven naar de dagbladen om je zorgen over de intensieve veehouderij duidelijk te maken.

Ik hoop en geloof dat we samen veel kunnen bereiken, de tijd is er meer dan rijp voor!

Nogmaals beste wensen en succes met je goede voornemens!

Marianne Thieme

Welcome back everyone. First off, I wish you all a sustainable and animal-friendly 2010. I truly hope that our combined efforts will lead to a society where compassion takes centre stage.

My own resolution for the year ahead is to step up my efforts in fighting the factory farming industry.

Having read the book Eating Animals by Jonathan Safran Foer, I feel that we need to make a breakthrough quickly to end the suffering of animals, particularly those raised in a factory farm environment.

Jonathan Safran Foer and myself

copyright: Chris van Houts WWW.CHRISVANHOUTS.NL

It is urgent that action be taken given the recent abuses that have – once again – come to light in abattoirs in Belgium, Great Britain and in a German poultry processing plant.

What can you do?

 • Try to convince opinion-makers in your country to draw up a manifesto against the factory farming industry.
 • Find a publisher in your country that is prepared to translate and publish Eating Animals by Jonathan Safran Foer or Eternal Treblinka by Charles Patterson.
 • Try to convince food producers and retail chains in your country that they must shift to more animal-friendly produce and food products.
 • Try to persuade politicians in your country of the benefits of having Meat Free Mondays.
 • This year set up a Party for the Animals in your country if one does not already exist.
 • Write to newspapers in your country clearly expressing your concerns about intensive factory farming.

I hope and believe that together we can achieve a lot. There’s never been a better time!

Once again, I’d like to wish you all the best for the new year and the best of luck in keeping your new year’s resolutions!

Marianne Thieme