Vrij­han­dels­ver­dragen TTIP en CETA fees­telijk ten grave gedragen


6 juni 2016

Duizend mensen, waaronder veel leden van de Partij voor de Dieren en fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Amsterdamse gemeenteraadsfractie van de PvdD, hebben zaterdag 31 mei in Amsterdam de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA symbolisch ten grave gedragen. De feestelijke begrafenis van TTIP en CETA was een protestactie tegen de omstreden handelsverdragen die een bedreiging voor de democratie, dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid zijn.

WL1

De Partij voor de Dieren neemt al geruime tijd het voortouw in het protest tegen TTIP en CETA, de handelsvragen tussen Europa en Amerika en Canada. Zeker op het gebied van landbouw en voedsel zal deze overeenkomst verstrekkende gevolgen hebben voor milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en de keuzevrijheid van consumenten. De harmonisering van productstandaarden en veiligheidsvoorschriften binnen deze vrijhandelsverdragen zal er toe leiden dat de Europese standaarden voor onder andere milieu en dierenwelzijn omlaag gehaald zullen worden. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op de onderhandelingen over TTIP te staken en de inwerkingtreding van CETA ongedaan te maken.

A thousand people, including many members of the Party for the Animals and party chairman Johnas van Lammeren of the Amsterdam municipal council party group of the Party for the Animals, symbolically buried the free trade agreements TTIP and CETA in Amsterdam on Saturday the 31st of May last. The festive funeral of the TTIP and CETA was a protest action against the controversial free trade agreements TTIP and CETA, which represent a serious threat to democracy, animal welfare, the environment, and public health.

WL1

The Party for the Animals has been taking the lead in the protest against TTIP and CETA, the trade treaties between Europe and the United States and Canada for some time. These agreements will certainly have far-reaching effects on the environment, animal welfare, public health and consumers’ freedom of choice. The harmonisation of product standards and safety regulations within these free trade agreements will lead to the deterioration of the European standards for the environment and animal welfare among others. The Party for the Animals calls on the government to end the negotiations on TTIP and to annul the CETA.