Acor­durile de liber schimb TTIP și CETA – conduse pe ultimul drum


6 iunie 2016

Sâmbătă 31 mai, în Amsterdam, mii de oameni, inclusiv mulți membri ai Partidului pentru Animale și Johnas van Lammeren, președintele PvdD Amsterdam, au condus pe ultimul drum în mod simbolic acordurile de liber schimb TTIP și CETA. Înmormântarea festivă a TTIP și CETA a fost o acțiune de protest față de acordurile comerciale controversate, care sunt o amenințare la adresa democrației, a bunăstării animalelor, a mediului înconjurător și a sănătății publice.

WL1

Partidul pentru Animale este de ceva timp în fruntea protestelor împotriva TTIP și CETA, întrebările comerciale dintre Europa și America și, respectiv, Canada. Cu siguranță în domeniul agriculturii și industriei alimentare, aceste acorduri vor avea efecte majore asupra mediului, bunăstării animalelor, sănătății publice și libertății de alegere a consumatorilor. Armonizarea standardelor de produs și a reglementărilor de siguranță în cadrul acestor acorduri de liber schimb va duce la o situație în care standardele europene pentru mediul înconjurător și bunăstarea animalelor, între altele, vor fi coborâte. Partidul pentru Animale solicită guvernului să oprească negocierile cu privire la TTIP și să anuleze intrarea în vigoare a CETA.

A thousand people, including many members of the Party for the Animals and party chairman Johnas van Lammeren of the Amsterdam municipal council party group of the Party for the Animals, symbolically buried the free trade agreements TTIP and CETA in Amsterdam on Saturday the 31st of May last. The festive funeral of the TTIP and CETA was a protest action against the controversial free trade agreements TTIP and CETA, which represent a serious threat to democracy, animal welfare, the environment, and public health.

WL1

The Party for the Animals has been taking the lead in the protest against TTIP and CETA, the trade treaties between Europe and the United States and Canada for some time. These agreements will certainly have far-reaching effects on the environment, animal welfare, public health and consumers’ freedom of choice. The harmonisation of product standards and safety regulations within these free trade agreements will lead to the deterioration of the European standards for the environment and animal welfare among others. The Party for the Animals calls on the government to end the negotiations on TTIP and to annul the CETA.