Turkse dieren­rech­ten­ac­ti­visten eisen bescherming van dieren tijdens demon­stratie in Istanbul


20 december 2017

Op 3 december greep een dienstplichtige soldaat met geweld een jong katje bij de ingang van een militaire instantie, waarna hij het sloeg en een paar keer schopte tot het uiteindelijk overleed. Zijn gedrag werd op video vastgelegd. Bij zijn arrestatie kreeg hij een administratieve boete van ca. € 493,- en werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. Het onderzoek is nog gaande. Turkse burgers zijn 10 december op Internationale Dierenrechtendag de straat op gegaan om te eisen dat misdrijven tegen dieren met minimaal 2 jaar gevangenisstraf worden bestraft.


Turkse burgers demonstreren voor een betere bescherming van dieren

De Dierenbeschermingswet, die ongeveer 14 jaar geleden in Turkije werd ingevoerd, legt alleen administratieve geldboetes op aan mensen die misdrijven tegen dieren begaan. Gevallen van marteling, zoals hierboven met het katje, blijven steeds weer gebeuren. Misdrijven tegen dieren die als “huisdieren” worden gedefinieerd (of een eigenaar hebben), worden in het Turkse Wetboek van Strafrecht als “schade aan eigendom” beschouwd, waarbij de plegers berecht en veroordeeld kunnen worden tot een gevangenisstraf van 4 maanden tot 3 jaar. De Dierenbeschermingswet schiet tekort in het beschermen van dieren en hun rechten.

Dierenrechtenactivisten strijden al jaren voor een wijziging in de wet en op de Internationale Dierenrechtendag, op 10 December, gingen zij weer in Istanbul de straat op, waarbij ze eisten dat misdrijven tegen dieren met (minimaal 2 jaar) gevangenisstraf moeten worden bestraft, zonder uitstel. De dag vóór de demonstratie liet de Turkse Minister van Justitie, Abdülhamit Gül, weten dat het wetsvoorschrift waaraan zij werkten bijna af is. Het nieuwe voorschrift betreft hogere geldboetes en ook is gevangenisstraf mogelijk in gevallen waar dieren zijn gemarteld. Dierenrechtenactivisten lieten weten dat zij doorgaan met hun strijd totdat er afschrikkende straffen in de wet worden opgenomen voor mensen die dieren martelen en mishandelen.


Turkish citizens protesting for better protection of animals

On December the 3rd, a private soldier observing his compulsory military service captured a kitten by force at the entrance of the military facilities, then punched it and finally killed the kitten by kicking it several times. This act was captured on video. First arrested, the soldier was imposed an administrative fine of around € 493 and was released under judicial control. The investigation still continues.

The Animal Protection Law, in force for some 14 years in Turkey, imposes only an administrative pecuniary fine on the perpetrators committing crimes against animals. Cases of torture like the one against the kitten, mentioned above, are repeated each and every day. Crimes committed against animals defined as “pets” (or having an owner) are regarded as “damage to property” by the Turkish Penal Code, in which case perpetrators could be tried and sentenced to 4 months to 3 years in jail. The Animal Protection Law fails to protect animals and their rights.

Fighting for a change in the law for several years, animal rights activists went again on protest on the International Animal Rights Day, the 10th of December, in Istanbul and demanded that crimes committed against animals be punished with imprisonment without deferral (for at least two years). One day before the protest, the Minister of Justice Abdülhamit Gül, announced that the legislative regulation they were working on was about to be completed. This new regulation is about increasing the amount of pecuniary fines and allowing for imprisonment in cases of torture of animals. Animal rights activists expressed that they were going to continue their fight until deterrent types of punishment were included in the legislation for those who torture and abuse animals.