"De tijd is altijd rijp om te doen wat juist is": juist nu moeten we álle kwetsbare groepen steunen


7 april 2020

De Nederlandse Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd roepen op om maatregelen te nemen om mensen én dieren door de coronacrisis heen te helpen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en het vergt moed, compassie en solidariteit om hulp te bieden waar die nodig is. Wereldwijd, voor mensen én dieren. De Partij voor de Dieren steunt maatregelen om het coronavirus in te dammen en pleit voor extra maatregelen om dierenleed te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Coronacrisis treft mensen én dieren.

Europees noodpakket
Eén ding is duidelijk: we moeten internationaal samenwerken om het coronavirus de baas te worden. "Het is van groot belang dat landen zo snel en zo goed mogelijk ondersteund worden bij het indammen van deze uitbraak. Wereldwijd moeten we nu solidariteit tonen met elkaar", aldus Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Zij stemde twee weken geleden voor het Europese noodpakket dat EU-landen in staat stelt Europese subsidies in te zetten voor onderzoek naar het coronavirus en het uitbreiden van de capaciteit van de gezondheidszorg.

Toch heeft de Partij voor de Dieren ook kritiek op het noodpakket. "Sommige maatregelen zijn erop gericht om de 'business as usual' weer zo snel mogelijk op te pakken zodra de coronacrisis onder controle is. De manier waarop onze huidige economie is ingericht, is op termijn onhoudbaar. Dit is het moment om te herbezinnen en onze economie opnieuw in te richten op een manier die past binnen de grenzen van onze aarde", aldus Hazekamp.

Gevolgen corona voor dieren

Griekse Partij voor de Dieren roept op zwerfdieren niet aan hun lot over te laten.

De coronacrisis veroorzaakt veel extra dierenleed. In de intensieve veehouderij leidt de verminderde 'doorloopsnelheid' tot overbevolkte stallen en de uitval van personeel tot nóg minder toezicht in overbelaste slachthuizen. Dieren op transport komen om in overvolle vrachtwagens door vertraging aan de grens. Huisdieren worden op straat gezet uit angst voor besmetting, zwerfhonden en -katten lijden honger en dorst.

De Nederlandse Partij voor de Dieren heeft de Nederlandse regering daarom opgeroepen om fokbeperkingen in te stellen binnen de veehouderij en het toegestane aantal dieren dat per dag wordt geslacht te verminderen. Ook pleit de partij ervoor te waarborgen dat dierenartsen en dierverzorgers in asielen en opvangcentra hun werk ook bij een lockdown kunnen blijven doen. Eerder al diende Anja Hazekamp een spoedverzoek in bij de Europese Commissie om internationale diertransporten stil te leggen.

Ook zusterpartijen in België, Italië, Cyprus en Spanje hebben hun overheden opgeroepen kwetsbare dieren niet te vergeten en de mensen die deze dieren verzorgen in staat te stellen hun werk te blijven doen. De Griekse Partij voor de Dieren heeft de regering verzocht een speciale eenheid voor dieren op te richten binnen het nieuwe ministerie voor de aanpak van Covid-19.

De Italiaanse Partito Animalista roept de overheid op helder te communiceren dat huisdieren geen besmettingsgevaar vormen - een hardnekkig gerucht dat door de WHO is ontkracht maar toch huisdieren op straat doet belanden. En de Animal Party Cyprus roept burgers en lokale distributeurs van diervoer op voedsel te schenken nu opvangcentra en vrijwilligersprojecten geen eten meer krijgen van restaurants - zeker nu de asielen overvol raken en adopties zijn uitgesteld vanwege de reisrestricties.

Succes voor dierenactivisten in Azië

Dierenactivisten van de Animal Liberation Wave in Zuid-Korea voor het kantoor van de Democratische Partij.

Ook in Azië groeit de dierenrechtenbeweging gestaag en klinkt de roep om een einde aan de uitbuiting van dieren steeds luider. Na een succesvolle campagne in Taiwan - het eerste land in Azië dat de consumptie van honden en katten verbood - boekten dierenactivisten zoals World Dog Alliance vorige week opnieuw een succes. Ook de Chinese stad Shenzhen, met ruim 11 miljoen inwoners, verbood de verkopen en eten van honden- en kattenvlees.

Nu even niet?
De Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen vinden dat dierenleed altíjd een plaats verdient op de politieke agenda - ook in tijden van crisis. Zij zien het als hun plicht om erop te blijven wijzen dat het lot van mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Onze omgang met dieren is de oorsprong én de sleutel om herhaling van een crisis als deze te voorkomen. "De tijd is altijd rijp om te doen wat juist is", zoals Martin Luther King Jr. zei. Volgens de Partij voor de Dieren kunnen we deze crisis met z’n allen aangrijpen om onze omgang met dieren, grondstoffen en de natuur te herzien.