Groeiend verzet in Azië: Taiwan verbiedt als eerste Azia­tische land honden- en katten­vlees


4 juli 2017

Taiwan is sinds april het eerste land in Azië dat het consumeren en verkopen van honden- en kattenvlees wettelijk heeft verboden. De betreffende wet is samen met een aantal andere maatregelen door het Taiwanese parlement aangenomen met de bedoeling om de bescherming van dieren in het land te verhogen. Overtreders kunnen een boete tot 7400 euro krijgen en op dierenmishandeling staat een straf van maximaal twee jaar cel. Bovendien worden de namen en foto’s van daders openbaar gemaakt. De partij voor de dieren in Taiwan, genaamd Trees Party, werkt ook hard om dieren en hun leefomgeving in Taiwan te beschermen.

Wendy Higgins, van de dierenbeschermingsorganisatie Humane Society International, ziet een bredere trend in Azië ontstaan: “Taiwan’s nieuwe wetgeving maakt onderdeel uit van een groeiend verzet tegen handel in hondenvlees in Azië en laat zien dat een groot deel burgers uit Aziatische landen het eten van honden- en kattenvlees weerzinwekkend vinden. Taiwan geeft ook een sterk signaal af naar landen zoals China en Zuid-Korea, waar nog steeds sprake is van massale handel in hondenvlees en miljoenen honden zwaar worden mishandeld alvorens te worden afgemaakt. Het is tijd voor verandering en verboden zoals deze laten zien dat de anti-hondenvleesinitiatieven niet alleen worden gesteund door het Westen. De dierenbeschermingsbeweging groeit snel in Azië en de oproep om een einde te maken aan de wreedheden tegen honden wordt steeds luider.”

In April, Taiwan became the first country in Asia to outlaw both the sale and consumption of dog and cat meat. The new bill, which also includes several other measures, was adopted by the Taiwanese government in order to improve animal protection in the country. Offenders can be fined up to € 7,400 and anyone who intentionally harms or kills animals will face a maximum of two years in jail. On top of that, offenders will be publicly named and shamed. The Taiwanese animal welfare party Trees Party is also working hard to protect animals and their natural environment in Taiwan.

Wendy Higgins of the animal protection organisation Humane Society International has observed a growing trend across Asia: “Taiwan’s new law is part of a growing opposition to dog meat trade in Asia and it shows us that a majority of Asian citizens are repulsed by the idea of eating dog and cat meat. Taiwan also sends a strong signal to countries such as China and South Korea, where the dog meat trade remains high and millions of dogs are severely abused before being slaughtered. The time for change has come, and bans like this one show the world that the anti-dog meat campaign is not only supported in the Western world. The animal protection movement in Asia is growing rapidly and the call for an end to cruelty to dogs is becoming louder and louder.”