Stop het wrede doden van parkieten in Madrid! Acti­visten en Spaanse dieren­rech­ten­partij slaan alarm


14 december 2021

Parkieten die leven in de stadsparken van Madrid worden systematisch afgeschoten. Dierenrechtenactivisten, stadsbewoners en de Spaanse politieke partij voor dierenrechten PACMA slaan alarm. Er zijn ethisch gezien veel betere alternatieven om met dit door mensen veroorzaakte ‘probleem’ om te gaan.

Sinds de gemeenteraad van Madrid in april haar plannen aankondigde voor het doden van duizenden parkieten die in de Spaanse hoofdstad leven, slaan dierenrechtenactivisten alarm en doen zij voorstellen voor diervriendelijke alternatieven. Beweringen dat de dieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, de biodiversiteit en de bewoners van de stad zijn ongegrond, volgens dierenwelzijnsgroepen en de politieke partij voor dierenrechten PACMA. Daarnaast hebben deze partijen samen met dierenartsen aangetoond dat er humane alternatieven zijn om de populatie te beheren zonder dieren te doden, zoals sterilisatie. Deze alternatieven zijn ook nog eens effectiever en goedkoper.

Maar noch de demonstraties die deze lente door lokale activisten werden georganiseerd, noch de petitie met 32.000 handtekeningen die door PACMA Madrid aan de gemeenteraad is overhandigd, lijken de gemeenteraad van Madrid te hebben overtuigd. Drie weken geleden is men zoals gepland begonnen met het afschieten van de parkieten: de parken zijn sindsdien dagelijks afgesloten zodat een privébedrijf de taak kan uitvoeren om zoveel mogelijk parkieten dood te schieten.

In reactie hierop hebben activisten geprotesteerd buiten de parken en videobeelden van het afschot verzameld. Een demonstratie die door PACMA voor het stadhuis werd georganiseerd op 30 november werd door veel activisten en stadsbewoners gesteund. Zij vroegen het stadsbestuur te stoppen met deze wrede plannen. Helaas lijken alle acties tot nu toe niet te hebben geleid tot aanpassing van het beleid.

Onderteken de petitie om het afschot te stoppen!
Help mee om de raad van Madrid te overtuigen dat het afschot van deze dieren niet de juiste manier is. Onderteken de petitie om dit bloedbad te stoppen – al 73.000 mensen gingen je voor.

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie