Nee tegen octo­pus­kweek in Europa!


5 april 2023

Dankzij het voorstel dat de Nederlandse Partij voor de Dieren vorige week indiende, moet de Nederlandse regering zich in Europa actief gaan verzetten tegen het openen van een intensieve octopuskwekerij in de EU. De oproep van de Partij voor de Dieren werd door de meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

Octopus in een octopuskwekerij op Hawaii, waar in het wild gevangen octopussen worden gehouden voor experimenten voor aquacultuurindustrie.

Met dit voorstel reageert de Partij voor de Dieren op de plannen voor het openen van een grootschalige octopuskwekerij in Las Palmas (Spanje) voor de productie van octopusvlees voor menselijke consumptie. Plannen waartegen ook wetenschappers, organisaties als Compassion in World Farming en de Spaanse zusterpartij PACMA zich hevig verzetten. Tegenstanders van deze nieuwe dierenindustrie wijzen erop dat het kweken van octopussen onacceptabel dierenleed met zich meebrengt én bijdraagt aan de al zeer problematische overbevissing, aangezien de octopussen met vis moeten worden gevoerd.

“Octopussen zijn zeer intelligente en solitair levende dieren, en wetenschappers waarschuwen dat octopuskwekerijen gepaard gaan met ernstig dierenleed. Daarom hebben wij de regering verzocht om actief in Europa te pleiten tegen octopuskwekerijen”, aldus Frank Wassenberg en Leonie Vestering, Tweede Kamerleden voor de Partij voor de Dieren en indieners van het voorstel. Eerder riep Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren de Europese Commissie al op een einde te maken aan industriële viskwekerijen en het opstarten de octopusindustrie te voorkomen.

Teken ook!
Vervuiling, uitwerpselen, algen, antibiotica en het verhoogde risico op de uitbraak van ziekten in tanks of zeenetkooien – de argumenten tegen de octopusindustrie zijn helder en legio. Zoals professor Jennifer Jacquet van de Universiteit van New York zegt: “Er is in de 21e eeuw geen enkele reden om een verfijnd, complex dier tot bron van massaal geproduceerd voedsel te maken”.

De Animal Save Movement roept daarom op de Canarische eilanden te boycotten tot de plannen voor de octopuskwekerij zijn teruggetrokken. Help ook! Teken de petitie.