Portugal zet vega­nis­tische maal­tijden op publieke menukaart


24 april 2017

Het land heeft een wet aangenomen waarin publieke eetgelegenheden verplicht worden minimaal één veganistische optie op het menu te zetten

Het lijkt erop dat internationale autoriteiten enthousiast zijn geworden voor bewuste voeding met het oog op mens en planeet. Portugal volgt het voorbeeld van overheidsinstellingen in Duitsland en Japan door een wet aan te nemen waarin alle publieke eetgelegenheden verplicht worden een veganistische optie te serveren.

Afgelopen maand stemde het kabinet in Portugal voor een wetsvoorstel waarin bepaald wordt dat alle door de overheid gefinancierde eetgelegenheden in het land – in scholen, universiteiten, ziekenhuizen, gevangenissen en andere openbare gebouwen – minimaal één maaltijd zonder dierlijke producten moeten aanbieden. Naar verwachting wordt de wet binnen de komende maanden in de wetboeken opgenomen.

Het wetsvoorstel, dat met een grote meerderheid in het parlement werd gesteund, werd ingediend door dierenwelzijnspartij PAN als gevolg van een petitie van het Portugees Vegetarisch Genootschap waarmee 15.000 handtekeningen werden verzameld. André Silva, het enige parlementslid van PAN, stelde vast dat de maatregel niet zal leiden tot zwaardere financiële lasten voor de overheid, omdat maaltijden zonder vlees over het algemeen goedkoper te produceren zijn dan maaltijden mét vlees. MFM (de Meat Free Monday-campagne) voegt hieraan toe: “De maaltijden zijn ook nog eens smaakvoller, voedzamer en beter voor het milieu – voordelen die zwaarder zouden moeten wegen dan de contraproductieve clausule in de wet waarin staat dat eetgelegenheden vegetarische opties van de kaart mogen halen wanneer de vraag ernaar te laag is.”

Dat de vraag te laag zou zijn lijkt echter onwaarschijnlijk, afgaande op het succes van gelijksoortige initiatieven elders in de wereld. In maart besloot het Ministerie van Milieu in Duitsland om alle vleesproducten op hun afdeling te verbieden, en begin april besloten het kabinet en het secretariaat van de Japanse overheid na een zeer succesvolle proefperiode een regulier vegetarisch menu voor hun bedrijfskantine in te voeren.

Nuno Alvim van het Portugees Vegetarisch Genootschap noemt het een ‘belangrijke doorbraak’: “Dit is de allereerste keer dat we een wet hebben aangenomen waarin het vegetarisme specifiek wordt vermeld. Omdat vegetarisch eten op grotere schaal beschikbaar wordt, wordt gevarieerd eten gestimuleerd en worden meer mensen aangemoedigd om voor de vegetarische optie te kiezen. Dit heeft naar verwachting belangrijke gevolgen, vooral voor de volksgezondheid maar op lange termijn ook voor dieren en milieu.”

Movimento 2as Sem Carne, de zusterorganisatie van MFM in Portugal, heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de wet. Na de bevestiging dat de wet aangenomen was, schreven zij in hun nieuwsbericht: “We hebben het gedaan! Met behulp van PAN hebben we iets voor elkaar gekregen waar we al lange tijd naar streefden. We zijn erg blij en helpen de regering graag om dit nieuwe beleid in iedere publieke eetgelegenheid in te voeren.”

Artikel van: Meat Free Monday

Country votes into law provision that public canteens must offer diners at least one meat free option

It seems that international officialdom is going mad for eating with people and planet in mind. Following hot on the heels of government departments in Germany and Japan, Portugal is now enjoying its moment in the meat free spotlight, having approved a law that will require a vegan option to be served in all public canteens.

Portugal’s parliament voted last month in favor of a draft law that stipulated the country’s publicly funded eating areas – in schools, universities, hospitals, prisons and other public buildings – must offer at least one meal free from all animal products. It is expected to go onto the statute books in a couple of months’ time.

Animal rights party PAN proposed the law, inspired by a petition organized by the Portuguese Vegetarian Society that garnered 15,000 signatures, which was passed by a large majority. PAN’s sole member of parliament, André Silva, observed that the measure would not be a burden on the public purse as meat free meals tend to be cheaper to make than those containing meat. To which MFM can helpfully add: they are also tastier, more nutritious and easier on the environment – things that ought to mitigate against the unhelpful clause in the law that allows canteens to remove the veggie option if demand is too low.

That seems unlikely, if the success of similar initiatives elsewhere in the world is anything to go by. In March, Germany’s environment ministry decided to ban all meat products from official functions, while at the beginning of April, after a very popular trial run, Japan’s Cabinet Office and Cabinet Secretariat made a regular meat free menu a staple of their office canteen.

Nuno Alvim of the Portuguese Vegetarian Society said it was a “major breakthrough”, adding: “It’s the first time we have any law that specifically mentions vegetarianism. It will promote diversity of eating habits and encourage more people to choose the veggie option as it becomes more widely available. This is predicted to have a significant impact on the population health foremost, but also on animals and the environment in the long run.”

MFM’s sister organization in Portugal, Movimento 2as Sem Carne, also played a key role in making it happen. Announcing the good news online following confirmation that the law had been passed, they wrote: “We just did it! With the help of PAN we saw approved something we have wanted for so long. We are very happy and will collaborate to help the government in inserting this new option in every public canteen.”

Article from: Meat Free Monday