Partij voor de Dieren wil plant­aardig eten als stan­daardmenu tijdens aanstaande klimaattop VN


6 oktober 2021

Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren en zes andere Europarlementariërs roepen de organisatie van de 26e VN Klimaatconferentie in Glasgow (COP26) op om standaard plantaardig eten te serveren tijdens het twee weken durende congres in november. “Minder vlees en zuivel betekent minder uitstoot van broeikasgassen en minder klimaatverandering. Juist op een toonaangevende klimaatconferentie is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven.”

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Spotje over het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ van de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren.

In een brief roepen de Europarlementariërs de hoofdorganisator van de VN-klimaattop op om het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ te hanteren. Daarbij worden maaltijden standaard zonder vlees en vis geserveerd, tenzij deelnemers aangeven dat ze graag een maaltijd mét vlees of vis krijgen. Het concept - in het Engels bekend als ‘Plant-based by default’ - werd ontwikkeld door Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie en senator voor de Nederlandse Partij voor de Dieren. "Hoe een keuze gepresenteerd wordt, heeft invloed op wat mensen kiezen. En dat effect is enorm,” vertelt Prast. Zo blijkt de hoeveelheid vlees die wordt gegeten aantoonbaar (en aanzienlijk) kleiner op plaatsen waar standaard een menu zonder dierlijke producten wordt aangeboden.

En dat zonder dat de keuzevrijheid van mensen wordt aangetast. “Mensen kunnen nog steeds kiezen voor een stukje vlees, maar krijgen het niet meer opgedrongen,” legt Europarlementariër Anja Hazekamp uit. Zij hoopt dat de Britse organisatie haar voorstel voor klimaatvriendelijke catering serieus gaat overwegen. “Juist op een toonaangevende klimaatconferentie is het belangrijk om veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast wordt ook de klimaatafdruk van het evenement verkleind door klimaatvriendelijk voedsel de standaard te maken.”

Dankzij de Partij voor de Dieren wordt het concept in Nederland inmiddels onder meer toegepast bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En via de Europese fractie van de partij en zusterpartijen wereldwijd krijgt het idee ook internationaal steeds meer bekendheid. Bedenkster Henriëtte Prast ontving enthousiaste reacties uit verschillende landen naar aanleiding van haar lezing over gedragsverandering tijdens de wereldconferentie ‘Food & Health: Saving the World with Fork and Knife’.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Lezing ‘Behaviour Change and the Concept of Plant-based by Default’ door Henriëtte Prast tijdens de Animal Politics wereldconferentie ‘Food & Health: Saving the World with Fork and Knife’ (10-11 juli 2021).

Teken ook voor een voedselrevolutie!
De Partij voor de Dieren vraagt hiermee uitdrukkelijk aandacht voor de relatie tussen klimaatcrisis en voedsel. Want hoewel wetenschappelijk is aangetoond dat de invloed van ons huidige voedselsysteem op klimaat, natuur en biodiversiteit desastreus is, lijkt dit tijdens de top vooralsnog niet op de agenda te staan.

Er is ook een petitie van de Partij voor de Dieren en veertien zusterpartijen wereldwijd die wereldleiders en regeringen oproept werk te maken van een veiliger, duurzamer, gezonder en diervriendelijker voedselsysteem. De partijen nodigen iedereen uit om de petitie te delen en te tekenen.