Partij voor de Dieren stemt tegen veel te slappe Europese Klimaatwet


29 juni 2021

De Nederlandse Partij voor de Dieren stemde afgelopen donderdag tegen de Europese Klimaatwet. “De doelen in deze wet schieten tekort. De aanpak is te vrijblijvend. Met deze wet houden we de opwarming van de aarde niet onder de 1.5 graden Celsius en dat zal desastreuse gevolgen hebben. Daarom stem ik met pijn in het hart tegen deze klimaatwet,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp tijdens het plenaire debat over de wet in het Europees Parlement.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren tijdens het plenaire debat in het Europees Parlement.

In de Klimaatwet zijn de EU-doelen vastgesteld voor het terugdringen van broeikasgassen. Die doelen blijven mijlenver achter bij wat volgens de wetenschap nodig is om de opwarming van de Aarde onder de 2 graden Celsius te houden en om te voldoen aan het Akkoord van Parijs. En zelfs van de doelen die wél expliciet worden vastgelegd in de Klimaatwet, is allerminst duidelijk hoe die moeten worden bereikt. Hoewel de Europese Unie twee jaar geleden zelf nog de klimaatnoodtoestand uitriep, onderneemt zij volgens de Nederlandse Partij voor de Dieren en andere tegenstanders van de wet veel te weinig actie om klimaatchaos te voorkomen.

"Dit gaat over de belangrijkste uitdaging voor de mensheid. We moeten doen wat we kunnen. Maar dat doet deze Klimaatwet niet. Klimaatverandering is geen kwestie van decennia meer. Dat was het geweest als we op tijd waren begonnen met het daadwerkelijk aanpakken ervan. Maar nee, jaar in jaar uit, doen we of er weinig aan de hand is. Alsof we meer onderzoek nodig hebben. Alsof bedrijven het probleem zelf wel zullen oplossen. En nu is er geen tijd meer te verliezen. Maar tijd verliezen is precies wat we gaan doen met deze klimaatwet,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. “Economische belangen hebben het wéér gewonnen. En onze aarde heeft weer verloren. Wij, maar vooral de generaties na ons zullen hier een hoge prijs voor betalen."

Klimaat, natuur en landbouwbeleid

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Oxford-wetenschapper Joseph Poore over de impact van ons huidige voedselsysteem op klimaat en natuur en de noodzaak om het te hervormen.

Dat dit geen loos verwijt is, blijkt uit een recent rapport van de Europese Rekenkamer over de klimaateffecten van het Europese landbouwbeleid. Daaruit blijkt dat het beleid van de afgelopen zes jaar weinig tot niets heeft bijgedragen aan het terugdringen van de klimaatopwarming en op een aantal punten zelfs averechts heeft gewerkt. Terwijl de helft van de totale EU-uitgaven aan klimaatbeleid naar ‘klimaatmaatregelen’ voor de landbouw gaan, gaan er nog steeds miljarden aan EU-geld naar campagnes om vlees en zuivel te promoten. En terwijl de intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor de helft van de totale CO2-uitstoot van de landbouw, zijn er geen maatregelen genomen om het aantal dieren in de vee-industrie te verminderen. Ook de plannen voor de komende zes jaar schieten volgens de Europese Rekenkamer tekort. Landen van de Europese Unie (EU) moeten veel meer doen om de consumptie van vlees en zuivel door hun burgers te ontmoedigen, zo luidt het oordeel van de Rekenkamer.

Ook het rapport dat het VN-klimaatpanel IPCC en het IPBES (het internationale onderzoekspanel op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen) onlangs uitbrachten, trekt duidelijke conclusies op basis van het werk van vijftig internationale toponderzoekers. “Het bewijs ligt er: een duurzame wereld en toekomst voor mensen en natuur ligt nog binnen ons bereik, maar daarvoor is fundamentele verandering nodig door tot nu toe ongezien snel en doortastend handelen dat gebaseerd is op ambitieuze reducties van uitstoot,” aldus een van de betrokken experts. “De combinatie van ongekende veranderingen in klimaat en biodiversiteit als gevolg van menselijke activiteiten vormt een steeds grotere bedreiging voor de natuur, mensenlevens, het levensonderhoud van mensen en het welzijn wereldwijd. Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering worden allebei veroorzaakt door menselijke economische activiteiten en versterken elkaar. Deze twee crises kunnen niet worden opgelost als ze niet in samenhang worden aangepakt.”

Dat de vlees- en zuivelindustrie een van de belangrijkste oorzaken is van de opwarming van de aarde en de biodiversiteitscrisis, wordt door steeds meer wetenschappers aangetoond. De Nederlandse Partij voor de Dieren pleit er dan ook al jaren op nationaal en Europees niveau voor om vol in te zetten op een omschakeling naar een gezond, ethisch en klimaatvriendelijk dieet en een duurzame donut-economie. Door de Europese landbouwsubsidies voor vlees- en zuivelreclames te stoppen en de omschakeling naar duurzame landbouw te stimuleren, levensmiddelen te voorzien van eerlijke etikettering en door producten die ontbossing veroorzaken te boycotten.

Samen met zusterpartijen wereldwijd roept de partij in een petitie in dertien talen regeringsleiders wereldwijd op tot een voedselrevolutie - in het belang van menselijke gezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en het klimaat.