Partij voor de Dieren roept op tot Europees verbod op nert­sen­fok­kerij


20 januari 2021

Om toekomstige pandemieën te voorkomen moeten we stoppen met de productie van nertsenbont. Dat bepleitte Anja Hazekamp, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren, vorige week: ‘Kom zo snel mogelijk met een Europees verbod op de nertsenfokkerij. Het fokken en vergassen van dieren voor hun bont kan toch nooit belangrijker zijn dan de gezondheid van medewerkers van deze bedrijven, omwonenden en van de rest van de wereldbevolking?’ Hazekamp waarschuwt dat alleen een verbod op de productie én import van bont kan voorkomen dat bontfokkers hun bedrijf simpelweg naar het buitenland verplaatsen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Anja Hazekamps bijdrage tijdens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement vorige week.

Fabrieken van besmettelijke ziekten
Middenin de wereldwijde coronapandemie is duidelijk geworden dat bontfokkerijen een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid. Sinds in april 2020 de eerste COVID-19-besmettingen bij nertsen bekend werden, in Nederlandse fokkerijen, is gebleken dat deze dieren hoogst vatbaar zijn voor het coronavirus en dat het virus gemakkelijk tussen mensen en nertsen kan overspringen. Met de ontdekking van de daarop volgende coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen in Denemarken, Zweden, Griekenland, Italië, Spanje, Litouwen, Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten kan geconcludeerd worden dat deze industrie letterlijk ziekmakend is.

In Denemarken, waar COVID-19 werd geconstateerd op 289 van de 1147 bontfokkerijen, ontdekten wetenschappers dat een gevaarlijke variant van het virus, die is ontstaan als mutatie bij nertsen, zich al onder de menselijke bevolking heeft verspreid. Deze variant kan mogelijk de effectiviteit van toekomstige vaccins ondermijnen. De Deense overheid besloot tot de ruiming van alle nertsen en ging over tot het instellen van een tijdelijk fokverbod. Desondanks zijn Deense nertsgerelateerde varianten van het virus inmiddels vastgesteld bij mensen in Zuid-Afrika en Zwitserland, landen waar geen nertsenfokkerijen zijn.

‘Ik begrijp echt niet waarom er wel aandacht is voor de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus - terecht, overigens - maar lang niet zoveel voor de mutaties die plaatsvinden in de bontindustrie’, zegt Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren. ‘Los van hun wreedheid zijn nertsenfokkerijen fabrieken van besmettelijke ziekten. Het is simpelweg onverantwoord om duizenden dieren op onnatuurlijke wijze te houden, opgesloten en onder permanente stress.’

De Partij voor de Dieren vindt het onverdedigbaar dat deze potentiële ziektereservoirs - grote groepen dieren die op een wrede manier worden gehouden ten behoeve van een luxeproduct - blijven bestaan terwijl de gezondheid van miljoenen mensen op het spel staat en de wereldeconomie en de samenleving al hevig ontregeld zijn. Al in mei 2020 stelde de partij daarom schriftelijke vragen aan de Europese Commissie waarin zij vroeg om een Europees verbod. ‘Dat was acht maanden geleden,’ merkt Hazekamp op. ‘Waar wacht u nog op? Alstublieft. Stop deze tikkende tijdbom, voordat het te laat is.’

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Demonstratie voor het beeïndigen van de nertsenfokkerij in Nederland met Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren.

Geen toekomst voor bont
Het goede nieuws is dat er weinig toekomst zit in bont. De waarde van de bontindustrie keldert al geruime tijd, zelfs al voor COVID-19. De vraag naar bont van de grote modehuizen neemt af en bekende namen als Gucci en Versace hebben besloten om bont te weren uit hun collecties. Steeds meer EU-lidstaten hebben wet- en regelgeving aangenomen die de bontindustrie verbiedt of uitfaseert.

In Nederland heeft corona er onder de aanhoudende druk van de Partij voor de Dieren eindelijk voor gezorgd dat alle nertsenfokkerijen permanent gesloten zijn, ondanks jaren van weerstand van bontfokkers. ‘Dit is een enorme doorbraak: we hebben eindelijk een einde gemaakt aan het doden van dieren voor hun bont in Nederland’, stelt Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren. De partij voegt hier wel aan toe dat het risico voor de volksgezondheid en het dierenleed bijven bestaan zolang Nederland buitenlandse bontindustrieën blijft faciliteren. De PvdD spoort de overheid daarom aan om de volgende stap te nemen: een importverbod voor bont. Een motie hiertoe werd twee maanden geleden aangenomen door de Tweede Kamer.

Volgens Anja Hazekamp heeft de Nederlandse bontindustrie een internationaal distributienetwerk opgezet waarmee de productie van bont inmiddels wordt uitbesteed aan Roemenië en andere landen, terwijl het bont in Nederland wordt verkocht. ‘De Nederlandse regering moet nu consequent zijn: ze hebben de bontfokkerij terecht afgeschaft, nu moet er een importverbod komen voor bont uit het buitenland.’ Zoals Hazekamp al waarschuwde tijdens de online conferentie die zij samen met de Humane Society International organiseerde: we moeten voorkomen dat Nederlandse nertsenfokkers simpelweg hun bedrijf naar het buitenland verplaatsen. ‘Ik kijk uit naar de dag waarop we het lijden van álle dieren op bontfokkerijen kunnen beëindigen en Europa volledig bontvrij is.’

Buiten Europa is op enkele plekken een verbod op bont ingevoerd op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld in Engeland en de Verenigde Staten. Onze Australische zusterpartij de Animal Justice Party voerde vorig jaar succesvol actie voor een bontverbod in Sydney en door verscheidene andere lokale overheden in het land.